Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Prohlášení11. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

1 mld EUR mobilizovaných na trasy solidarity za účelem zlepšení globálního potravinového zabezpečení a poskytnutí životně důležité pomoci pro ukrajinské hospodářství

Jménem Evropské komise, Česka, Polska, Rumunska, Slovenska, Moldavské republiky, Ukrajiny, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Skupiny Světové banky

V rámci reakce Evropské unie na ruskou agresi vůči Ukrajině Evropská komise a členské státy EU, které sousedí s Ukrajinou, zřídily dne 12. května 2022 trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou. Trasy solidarity jsou nezbytně důležitými koridory pro ukrajinský zemědělský vývoz, jakož i pro vývoz a dovoz jiného zboží.

Ukrajina jakožto jeden z největších producentů obilí na světě obvykle dodávala na světový trh přibližně 45 milionů tun obilí ročně. V rámci své brutální války proti Ukrajině se však Rusko záměrně zaměřuje na zemědělskou produkci a vývoz, blokuje bezpečnou plavbu do ukrajinských černomořských přístavů a z nich a hromadí zásoby v obilných silech. To vedlo k nárůstu světových cen obilovin a celosvětovému nedostatku potravin a ohrozilo živobytí milionů lidí, kteří jsou na těchto obilovinách závislí.

Od založení tras solidarity bylo po silnici, železnici a přes černomořské a dunajské přístavy vyvezeno více než 15 milionů tun ukrajinských zemědělských produktů (obilí, olejnin a souvisejících produktů). Kromě toho se díky Černomořské obilné iniciativě od srpna podařilo obnovit dodávky obilí z ukrajinských černomořských přístavů, což vedlo k dalšímu snížení cen potravin na celém světě.

Tyto iniciativy společně umožnily mezi květnem a koncem října vývoz přibližně 25 milionů tun ukrajinského obilí, olejnin a souvisejících produktů na světové trhy, včetně zemí, které to nejvíce potřebují.

Trasy solidarity jsou v současné době jedinou možností vývozu veškerého jiného, nezemědělského ukrajinského zboží do zbytku světa a dovozu veškerého zboží, které Ukrajina potřebuje, jako je palivo a humanitární pomoc. Trasy solidarity se tak staly životně důležitou pomocí pro ukrajinské hospodářství a ukrajinským zemědělcům a podnikům přinesly více než 15 miliard EUR tolik potřebných příjmů.

EU spolupracuje s členskými státy, Ukrajinou a Moldavskou republikou, mezinárodními partnery a společnostmi, jakož i s podnikateli v dopravě s cílem zlepšit fungování tras solidarity. Polsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko – jako členské státy EU, které sousedí s Ukrajinou – vynaložily obrovské úsilí a investice na usnadnění těchto obchodních tras.

Trasy solidarity se staly nezbytným článkem pro prohloubení vztahů s Ukrajinou a Moldavskou republikou a mají zásadní význam pro vytvoření stabilnějšího propojení s EU v kontextu budoucího přistoupení. Přibližují Ukrajinu a Moldavskou republiku jednotnému trhu EU a pomáhají udržet spojení obou těchto zemí se zbytkem světa.

Trasy solidarity však dosahují svých kapacitních limitů, překážky přetrvávají a náklady na logistiku jsou vysoké. Abychom udrželi a dále zvýšili kapacitu tras solidarity, mobilizovali jsme významné investice prostřednictvím různých stávajících programů EU a vnitrostátních programů. Je třeba pokračovat v provádění usnadňujících správních a operačních opatření, včetně zefektivnění postupů pro překračování hranic, a je zapotřebí více finančních prostředků.

Evropská komise na podporu tras solidarity bezodkladně vyčlení 250 milionů EUR ve formě grantů. V krátkodobém horizontu budeme podporovat rychlá zlepšení, zejména pomocí mobilních zařízení, abychom zkrátili čekací doby a zlepšili pohyb přes hraniční přechody a jejich přístupové cesty. Ve střednědobém horizontu mobilizujeme Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a 50 milionů EUR na podporu rozvoje infrastruktury potřebného k dalšímu zvýšení kapacity tras solidarity.

Ve spolupráci s partnerskými finančními institucemi, jako je Evropská investiční banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Světová banka, chceme zajistit likviditu pro provozovatele a financování oprav a zvýšení kapacity. Konkrétně:

  • Evropská investiční banka plánuje do konce roku 2023 investovat až 300 milionů EUR do projektů, které reagují na cíle tras solidarity. Doplňuje se tím již ohlášená a financovaná činnost [1] na Ukrajině, jejíž významná část je věnována modernizaci silnic a železnic. Evropská investiční banka a Evropská komise navíc poskytují technické odborné znalosti v rámci iniciativy Jaspers (Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech) za účelem identifikace a přípravy přeshraničních dopravních projektů, které mají být financovány z Nástroje pro propojení Evropy, což může přilákat potenciální spolufinancování ze strany EIB.
  • Evropská banka pro obnovu a rozvoj má v úmyslu na základě několikaměsíční činnosti, kterou realizovala na místě ve spolupráci s Evropskou komisí a všemi příslušnými zúčastněnými stranami, investovat v období 2022–2023 do tras solidarity 300 milionů EUR, z nichž část bude směřovat do již určených projektů, které jsou v procesu schvalování.
  • Skupina Světové banky kromě svého modelování regionální dopravy, rychlého posouzení škod s cílem určit prioritní investice do oprav a obnovy, jakož i probíhající práce v oblasti obchodu a logistiky připravuje nouzový projekt na provedení oprav železniční a silniční infrastruktury poškozené válkou, přičemž v roce 2023 má být vyplaceno až 100 milionů USD. Diskutuje se o obnově železniční infrastruktury a multimodální logistiky v Rumunsku a Moldavské republice na hranicích s Ukrajinou, aby se podpořil ukrajinský vývoz a dovoz kritického významu a položily základy pro rekonstrukci.

Vyzýváme rovněž naše mezinárodní partnery, aby na tato opatření, která mají zásadní význam pro Ukrajinu, Moldavskou republiku a celosvětové potravinové zabezpečení, poskytli další finanční podporu.

 

 

[1] : https://www.eib.org/en/press/all/2022-400-another-eur550-million-from-t…

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. listopadu 2022