Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva5. července 2022

Balíček týkající se digitálních služeb: Komise vítá, že Evropský parlament přijal nový soubor pravidel EU pro digitální služby

Young people and travelling

Komise vítá, že Evropský parlament přijal akt o digitálních službách akt o digitálních trzíchkteré Komise navrhla v prosinci 2020.

Balíček týkající se digitálních služeb stanoví první ucelený soubor pravidel pro online platformy, na nichž jsme všichni v každodenním životě závislí. Tato nová pravidla budou použitelná v celé EU a vytvoří bezpečnější a otevřenější digitální prostor založený na respektování základních práv.

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová, k tomu uvedla: „Evropský parlament jako první na světě přijal silný a ambiciózní právní předpis týkající se online platforem. Akt o digitálních službách umožňuje ochranu práv uživatelů online služeb. Akt o digitálních trzích vytváří spravedlivé a otevřené online trhy. Například nezákonné nenávistné projevy lze také řešit online. A výrobky zakoupené na internetu musí být bezpečné. Velké platformy budou muset upustit od prosazování svých vlastních zájmů, sdílet svá data s jinými podniky a umožňovat více obchodů s aplikacemi. Vzhledem k tomu, že velikost s sebou nese zároveň odpovědnost, musí u velkých platforem platit, že existují věci, které dělat musí, a věci, které dělat nemohou.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: Před deseti lety byla naše pozornost zaměřena na banky,„jejichž velikost nedovolovala jejich selhání“. Nyní se prostřednictvím aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích zaměřujeme na platformy,„jejichž velikost nedovoluje, abychom se jimi nezabývali“. Konečně budujeme jednotný digitální trh, který je nejdůležitějším trhem ve svobodném světě. Pro 450 milionů našich občanů budou platit stejná předvídatelná pravidla všude v EU, což zajistí bezpečnější a spravedlivější digitální prostor pro všechny.“

Přijetí balíčku týkajícího se digitálních služeb v prvním čtení Evropským parlamentem navazuje na politickou dohodu, které spolunormotvůrci dosáhli ohledně aktu o digitálních trzích dne 24. března a ohledně aktu o digitálních službách dne 23. dubna tohoto roku. Nová pravidla budou prosazována Komisí u největších online platforem působících v EU. Komise podniká veškeré nezbytné kroky, aby byla připravena tuto úlohu ihned po vstupu pravidel v platnost převzít.

Další kroky

Poté, co Evropský parlament přijal balíček týkající se digitálních služeb v prvním čtení, musí být oba texty nyní formálně přijaty Radou Evropské unie. Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích budou po podpisu zveřejněny v Úředním věstníku. Oba akty vstoupí v platnost dvacet dní po vyhlášení v Úředním věstníku na podzim tohoto roku.

Souvislosti

Komise předložila své návrhy týkající se aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích dne 15. prosince 2020. Evropský parlament a Rada dosáhly politické dohody o aktu o digitálních trzích dne 24. března 2022 a o aktu o digitálních službách dne 23. dubna. Pro akt o digitálních službách i pro akt o digitálních trzích jsou k dispozici aktualizované dokumenty s otázkami a odpověďmi.

Další informace

Akt o digitálních službách: Otázky a odpovědi (aktualizace)

Akt o digitálních trzích: Otázky a odpovědi (aktualizace)

Fakta o aktu o digitálních službách

Fakta o aktu o digitálních trzích

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. července 2022