Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. listopadu 2021Odhadovaná doba čtení: 3 min

COP26: Evropská komise oznámila závazek ve výši 1 miliardy eur na ochranu světových lesů

Aerial views of Liège province, Belgium

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na 26. konferenci smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow oznámila, že Evropská unie přispěje ke globálnímu závazku v oblasti financování lesů částkou 1 miliardy EUR. Tento pětiletý podpůrný balíček z rozpočtu EU pomůže partnerským zemím chránit, obnovovat a udržitelně obhospodařovat lesy na celém světě a plnit Pařížskou dohodu.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Lesy jsou zelenými plícemi Země. Musíme je chránit a obnovovat. S potěšením oznamuji, že se zavazujeme přispět jednou miliardou eur na ochranu světových lesů. Dnešní příslib je jasným projevem závazku EU vést globální změny v zájmu ochrany naší planety v souladu s naší Zelenou dohodou pro Evropu.“

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová k tomu uvedla: „Dnešní příspěvek EU k udržitelnému obhospodařování, obnově a ochraně lesů podpoří udržitelný růst a zaměstnanost, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i zachování biologické rozmanitosti v našich partnerských zemích. Evropská unie bude v rámci mnohostranného přístupu spolupracovat s vládami, občanskou společností, původními obyvateli a soukromými subjekty s cílem dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a postavit lidi a planetu na první místo. Zvláštní důraz na povodí řeky Kongo je příhodnou zprávou o významu této jedinečné oblasti a jejího ekosystému.“

Tento příslib je příspěvkem Evropské komise ke globálnímu závazku mezinárodního společenství v oblasti lesů, který učinilo na konferenci COP26. V návaznosti na to bude EU spolupracovat s partnerskými zeměmi na zachování, obnově a zajištění udržitelného obhospodařování lesů komplexním a integrovaným způsobem. V rámci dnes přislíbené miliardy eur bude 250 milionů eur určeno pro povodí řeky Kongo, které se dotýká osmi zemí (Kamerun, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Konžská republika, Rovníková Guinea, Gabon, Burundi a Rwanda), a to na ochranu druhého největšího světového tropického deštného pralesa a na zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva.

Souvislosti

Více než 1,6 miliardy lidí na celém světě závisí na lesích, pokud jde o potraviny, léky a živobytí. Lesy zachovávají půdu a podporují 80 % světové biologické rozmanitosti, přičemž největší lesní oblasti leží mimo území EU.

Vzhledem k tomu, že lesy produkují kyslík a čistí vzduch, mají rovněž zásadní význam pro zmírňování změny klimatu, neboť absorbují až 30 % emisí skleníkových plynů. Stejně důležité jsou i pro přizpůsobení se změně klimatu. Emise skleníkových plynů spojené s odlesňováním jsou druhou největší příčinou změny klimatu. V letech 1990 až 2016 ztrácel svět zalesnění tempem odpovídajícím přibližně 800 fotbalových hřišť za hodinu.

Od počátku 90. let minulého století podporuje EU ochranu lesů, zejména ve střední Africe, a to prostřednictvím stěžejního programu ECOFAC (zachování biologické rozmanitosti a křehkých ekosystémů ve střední Africe). Tato nepřetržitá podpora již pomohla zachovat přibližně 16 milionů hektarů vlhkých lesů v povodí řeky Kongo a zároveň podporuje udržitelný rozvoj a živobytí místních obyvatel.

Dnešní závazek Evropské komise je financován z Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa.

Další informace

Projev předsedkyně o lesích a využívání půdy (europa.eu)

26. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP26) 

Program ECOFAC

Akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT)

Úspěchy v oblasti udržitelného lesního hospodářství

Zambie: how to survive when rain and forests dwindle (Jak přežít, když ubývá deště a lesů) | Mezinárodní partnerství (europa.eu)

Reducing firewood's heavy load for refugee women in Cameroon (Jak ulehčit těžké břemeno uprchlic v Kamerunu spojené se sběrem palivového dřeva) | Mezinárodní partnerství (europa.eu)

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. listopadu 2021

Kontakty

Dana SPINANT

Jméno/Název
Dana SPINANT
E-mail
dana [dot] spinantatec [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
+32 2 299 01 50