Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva13. února 2023Odhadovaná doba čtení: 5 min

Další krok k dlouhodobé dohodě s Ukrajinou o roamingu za domácích podmínek

 Free roaming charges

Ukrajina je dnes o krok blíže evropskému prostoru bez roamingových poplatků, neboť Komise přijala návrh na začlenění roamingu do dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou. Po vstupu dohody v platnost již nebudou muset návštěvníci z Ukrajiny platit během cestování po EU žádné další poplatky při používání svých mobilních telefonů. Obdobně budou stejná práva platit i pro cestující z EU při návštěvě Ukrajiny.

Začlenění Ukrajiny do evropského prostoru bez roamingových poplatků je jedním z klíčových opatření revidovaného prioritního akčního plánu, jenž obsahuje kroky pro plné provedení prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou a pro další integraci Ukrajiny do jednotného trhu EU. Jde o první příklad rozšíření statusu účastníka na vnitřním trhu EU o Ukrajinu.

Dnešní krok navazuje na oznámení předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové ohledně zahrnutí Ukrajiny do evropského prostoru bez roamingových poplatků, jež zaznělo v jejím projevu o stavu Unie v roce 2022. Navazuje rovněž na spolupráci Komise s operátory z EU a Ukrajiny s cílem zavést dobrovolná opatření umožňující cenově dostupné nebo bezplatné volání mezi EU a Ukrajinou. Tato opatření byla nedávno prodloužena.

Další kroky

Návrh nyní posoudí Rada Evropské unie. Po dohodě v Radě bude muset následovat společné rozhodnutí Výboru pro obchod EU–Ukrajina o vzájemném udělení statusu účastníka na vnitřním trhu v oblasti roamingu.

Tempo integrace Ukrajiny na vnitřním trhu EU, pokud jde o roaming, bude záviset na tempu sbližování a provádění příslušných právních předpisů EU na Ukrajině.

Souvislosti

V současné době nabízejí telekomunikační operátoři v EU a na Ukrajině cenově dostupné nebo bezplatné hovory mezi EU a Ukrajinou na dobrovolném základě. Díky tomu mají přibližně 4 miliony lidí prchajících před válkou, kteří hledají útočiště v EU, cenově dostupné připojení. Tato dobrovolná opatření byla nedávno prodloužena o šest měsíců a nové ujednání se nyní vztahuje i na volání na pevnou linku na Ukrajině či nové typy operátorů.

Dohoda o přidružení (včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu) mezi EU a Ukrajinou byla podepsána 21. března a 27. června 2014. Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu se prozatímně uplatňuje od 1. ledna 2016. Dohoda o přidružení pak vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

Prioritní akční plán na období 2021–2022 má za cíl podnítit proces provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Poté, co Evropská rada udělila Ukrajině dne 23. června 2022 status kandidátské země, EU a Ukrajina dosáhly nové fáze svých vztahů. Na zasedání Výboru EU–Ukrajina pro přidružení ve složení pro obchod ve dnech 25.–26. října 2022 se obě strany dohodly na revizi a rozšíření prioritního akčního plánu tak, aby odrážel tyto nové priority na období 2023–2024.

Dnes přijatý návrh se týká rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod, pokud jde o změnu dodatku XVII-3 (Pravidla vztahující se na telekomunikační služby) k dohodě o přidružení.

Další informace

Návrh Komise na začlenění roamingu do dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

EU a Ukrajina: držíme spolu

Revidovaný prioritní akční plán pro provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou na období 2023–24

Revidovaný prioritní akční plán – infografika

Další informace o roamingu v EU

Obchodní vztahy mezi EU a Ukrajinou

Citace

Dnes navrhujeme první krok směrem k dlouhodobému začlenění Ukrajiny do bezplatného roamingového prostoru EU, aby občané v EU a na Ukrajině mohli při cestách do zahraničí volat, posílat textové zprávy a používat internet bez dodatečných nákladů. Přesně jako roaming za domácích podmínek, který Evropané již velmi dobře znají. Toto opatření dále podpoří pokrok země na její evropské cestě a v rámci integrace do jednotného trhu EU.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk - 14/02/2023

 

Začlenění Ukrajiny do naší iniciativy „roaming za domácích podmínek“ znamená, že jsme dosáhli dalšího důležitého milníku v našich stále užších vztazích. Usnadní život ukrajinským občanům přijíždějícím do EU a pomůže občanům EU, kteří cestují na Ukrajinu. Svědčí o našem jasném odhodlání plně provádět naši ambiciózní prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu a představuje další známku toho, že budoucnost Ukrajiny je v EU.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku - 14/02/2023

 

Dnešní návrh přibližuje ukrajinské občany k tomu, aby při cestách v rámci EU mohli využívat významný prvek jednotného trhu, kterým je roaming bez dodatečných příplatků. Je to poprvé, co navrhujeme dlouhodobě otevřít náš prostor „roamingu za domácích podmínek“ zemi mimo EU a EHP. Jedná se rovněž o první krok k případné další integraci v oblasti telekomunikací.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh - 14/02/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. února 2023