Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. října 2023Odhadovaná doba čtení: 7 min

Deset evropských měst získalo značku EU za své plány na dosažení klimatické neutrality do roku 2030

focus_climate_cop21.jpg
globus v akvariu plném kostek ledu ©EU

Deseti evropským městům byla dnes udělena značka mise EU pro klimaticky neutrální a inteligentní města – jedné z misí EU realizované v rámci programu Horizont Evropa. Značka mise EU je důležitým milníkem na cestě ke klimatické neutralitě, protože oceňuje města, která již mají plán, jak dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030. Díky této značce snáze získají veřejné a soukromé finanční prostředky nutné ke splnění tohoto cíle.

Označení obdržela tato města: Sønderborg (Dánsko), Mannheim (Německo), Madrid,Valencie, Valladolid, Vitoria-Gasteiz a Zaragoza (Španělsko), Klagenfurt (Rakousko), Kluž-Napoca (Rumunsko) a Stockholm (Švédsko).

Značkou mise EU se oceňuje úspěšné vytvoření klimatických smluv, v nichž města nastiňují celkovou vizi v oblasti klimatické neutrality a uvádějí akční plán a investiční strategii. Města spoluvytvářejí klimatické smlouvy s místními zúčastněnými stranami, včetně soukromého sektoru a občanů. První skupina měst předložila své smlouvy v dubnu 2023. Komise smlouvy přezkoumala za podpory odborníků, mimo jiné z Evropské investiční banky (EIB) a Společného výzkumného střediska (JRC). V případě pozitivního hodnocení obdrží města značku mise EU, jejímž účelem je usnadnit přístup k unijnímu, celostátnímu a regionálnímu financování a finančním zdrojům, zejména k soukromým investicím.

Těchto deset měst připravuje půdu pro to, aby ostatní města rychleji pokročila směrem ke spravedlivé ekologické a digitální transformaci, a jsou příkladem pro inkluzivní spolutvorbu politiky na místní úrovni. Mise EU Města se účastní celkem 100 měst z Unie a dalších 12 měst ze zemí přidružených k programu Horizont Evropa

Další postup

Komise bude společně s platformou mise, kterou v současné době řídí projekt NetZeroCities, nadále podporovat účinné provádění klimatických smluv s městy. Značka mise EU může městům posloužit v tom, že její pomocí mohou zejména ve vztahu k veřejným a soukromým investorům ukázat, že jejich plány klimatické neutrality jsou důvěryhodné. Komise bude prostřednictvím platformy mise i nadále města podporovat praktickými poradenskými a finančními programy, jako je pilotní program ve výši 32 milionů eur v kombinaci s twinningovým programem. Další výzva pro pilotní města s rozpočtem 20 milionů eur je nyní otevřena do 6. listopadu. 

Všechna města, která předložila své klimatické smlouvy, obdrží bez ohledu na to, zda jim byla udělena značka mise EU, či nikoli, zpětnou vazbu k oblastem, které mohou být dále rozvíjeny, s podporou platformy mise. Komise očekává, že další smlouvy obdrží k přezkumu v říjnu 2023.

Souvislosti

Města produkují více než 70 % celosvětových emisí CO₂ a spotřebovávají více než 65 % světové energie. Opatření ve městech mají zásadní význam pro zmírňování změny klimatu a mohou významně přispět k urychlení úsilí o uzavření právně závazného závazku dosáhnout klimatické neutrality v EU jako celku do roku 2050, jakož i k cíli EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % a obecněji dodržet Zelenou dohodu pro Evropu. Cílem mise EU Města je pomoci evropským městům dosáhnout klimatické neutrality a poskytnout jejich občanům čistší ovzduší a bezpečnější dopravu a zbavit je dopravních zácp a hluku.

V dubnu 2022 bylo vybráno 100 měst v EU a 12 měst v zemích přidružených k programu Horizont Evropa. Všechna usilují o klimatickou neutralitu do roku 2030, testují inovativní meziodvětvové přístupy, včetně zapojení občanů, řízení zúčastněných stran a vnitřní správy. Budou tak fungovat jako experimentální a inovační centra, jejichž příklad budou do roku 2050 následovat všechna evropská města.

Mise Města je jednou z pěti misí EU v rámci programu Horizont Evropa, které nabízejí konkrétní řešení některých z našich největších společenských výzev. Mise mají ambiciózní cíle a do roku 2030 mají přinést konkrétní výsledky. Ostatní mise se zaměřují na adaptaci na změnu klimatu, rakovinu, oceány a vodu a půdu. Ve svém sdělení „Dva roky misí EU – hodnocení dosaženého pokroku a další postup“ Komise v červenci 2023 navrhla zahájit další misi týkající se Nového evropského Bauhausu.

Další informace

Mise EU: klimaticky neutrální a inteligentní města

Mise EU v programu Horizont Evropa

Tisková zpráva – Komise oznámila účast 100 měst na misi EU zaměřené na vznik klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030

Informativní přehled – Města na cestě ke klimatické neutralitě

Informativní přehled – „Mise EU „Města“: Probíhající mise

Citace

Města stojí v první linii spravedlivé ekologické transformace. Splnění cíle, jímž je snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, a závazku dosáhnout v Evropě do roku 2050 klimatické neutrality se neobejde bez plného zapojení místních úrovní. Deset měst, která jsou dnes oceněna, jsou skutečnými průkopníky – jejich závazky ke konkrétním opatřením jsou velmi působivé. Ale to je jen začátek: města potřebují pomoc svých vnitrostátních a regionálních orgánů, místních podniků, investorů a inovátorů, aby mohly své plány uvést do praxe. Vyzývám všechny, aby se s městy spojili a zjistili, jak mohou přispět. Vyzývám rovněž všechna evropská města, aby se tímto příkladem inspirovala a stala se průkopníky v oblasti klimatické neutrality.

Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu, interinstitucionální vztahy a strategický výhled - 12/10/2023

 

Těchto deset měst je důkazem nové úlohy, kterou může mít výzkum a inovace při hledání konkrétních řešení největších výzev dneška. Mise ve spolupráci s občany a místními zúčastněnými stranami přeměňuje 112 měst v prostor, v němž se bude všem lépe žít, který bude působit jako inovační centra a bude příkladem pro ostatní evropská města. Na cestě ke klimatické neutralitě budeme všechna města i nadále podporovat!

Iliana Ivanovová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež - 12/10/2023

 

Jsem velmi ráda, že v rámci klimatických smluv, které dokončilo prvních deset měst, hraje ústřední úloha doprava. Města jsou testovacím prostředím pro řadu možností, jak nabídnout klimaticky neutrální a udržitelná dopravní řešení pro naše občany a podniky. 10 měst, která dnes oceňujeme, bude mít snazší přístup k veřejným i soukromým finančním tokům. To bude mít zásadní význam pro to, aby průkopnické strategie, které přijala, mohla realizovat.

Adina Văleanová, komisařka pro dopravu - 12/10/2023

 

Průkopnická města, která dnes získávají značku mise EU, nám ukazují, jak lze naplánovat a kvantifikovat místní opatření, kterými lze snížit znečištění na nulu a přispět k biologické rozmanitosti a oběhovému hospodářství. Mám zejména radost z toho, že sedm z těchto deseti měst jsou také držiteli ceny Evropské zelené město a Evropský zelený list a signatáři Dohody pro zelená města. Upozornit bych chtěl především na Evropské zelené město pro příští rok, španělskou Valencii.

Virginijus Sinkevičius, komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov - 12/10/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. října 2023