Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva21. března 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

EK vyhlašuje zvláštní výzvu s cílem pomoci členským státům, které přijímají uprchlíky z Ukrajiny, při postupném ukončování jejich závislosti na fosilních palivech z Ruska

energie - vysoké napětí

Komise vyhlásila zvláštní výzvu v rámci Nástroje pro technickou podporu s cílem pomoci členským státům, které přijímají uprchlíky z Ukrajiny po ruské invazi do země, při postupném ukončování jejich závislosti na fosilních palivech z Ruska.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová v této souvislosti uvedla: „EU reagovala na ruskou invazi na Ukrajinu rychle, jednotně a silně. Nástroj pro technickou podporu je flexibilní nástroj, který se může přizpůsobit různým politickým okolnostem. Nyní je EU připravena pomoci členským státům, které přijímají a integrují lidi prchající před válkou na Ukrajině, snížit závislost na fosilních palivech, včetně paliv pocházejících z Ruska, a to prostřednictvím investic do čistých zdrojů energie a energeticky účinných technologií.“

Flexibilní podpůrný nástroj pro případ mimořádné potřeby

Členské státy mohou prostřednictvím této výzvy neprodleně zaslat Komisi žádosti o technickou podporu v oblastech, k nimž patří:

  • Budování institucionálních a operačních kapacit pro přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině. To zahrnuje pomoc vnitrostátním orgánům, aby se přizpůsobily nové situaci a v rámci režimu dočasné ochrany dokázaly urychleně zpřístupnit životně důležité služby, jako je bydlení, vzdělávání a zdravotní péče, a nabídnout pracovní místa. Členské státy mohou žádost o tuto zvláštní podporu zaslat Komisi do 8. dubna 2022.
  • Lepší sociální a ekonomická integrace osob prchajících z Ukrajiny. Pokud jde například o přístup na trh práce, Komise bude podporovat členské státy při zavádění standardizovaného mechanismu uznávání akademických kvalifikací uprchlíků. Členské státy mohou žádost o tuto zvláštní podporu zaslat Komisi do 8. dubna 2022.
  • Optimální využívání finančních prostředků dostupných z EU k zajištění ubytování pro rodiny nebo děti bez doprovodu. Členské státy mohou žádost o tuto zvláštní podporu zaslat Komisi do 8. dubna 2022.
  • Postupné ukončování závislosti členských států na fosilních palivech z Ruska. K tomu je nezbytné určit nejlepší reformy a investice na celostátní, regionální a přeshraniční úrovni v souladu s plánem Komise REPowerEU. Napomůže to diverzifikaci dodávek energie, urychlí přechod na energii z obnovitelných zdrojů a zlepší energetickou účinnost. Členské státy mohou svou žádost o tuto zvláštní podporu zaslat Komisi do 24. března 2022.

Další kroky

Členské státy mohou žádost o tuto zvláštní podporu zaslat Komisi prostřednictvím svého koordinačního orgánu. Komise podporu poskytne po schválení žádosti.

Souvislosti

Nástroj pro technickou podporu je hlavním prostředkem Komise k poskytování technické podpory při reformách v EU na základě poptávky vnitrostátních orgánů. Je součástí víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a plánu na podporu oživení Evropy. Navazuje na svého úspěšného předchůdce – program na podporu strukturálních reforem –, díky němuž bylo od roku 2017 realizováno více než 1 400 projektů technické podpory ve všech členských státech.

V letošním kole schválila Komise dne 9. března 2022 v rámci Nástroje pro technickou podporu 225 projektů, aby pomohla členským státům při koncipování a provádění reforem, které přinesou moderní a odolnou veřejnou správu a přispějí ke strategiím udržitelného růstu a vytvoření odolné ekonomiky. Mnohé podpůrné projekty přispívají k provádění národních plánů pro oživení a odolnost.

V případě zvláštních vznikajících potřeb mohou být vyhlášeny zvláštní výzvy k podávání návrhů pro podporu z Nástroje pro technickou podporu. K tomu došlo v červnu 2021 v souvislosti s prováděním plánů pro oživení a odolnost, které umožňují využít podpory z Nástroje pro oživení a odolnost, a nyní se tak děje v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu.

Další informace

Internetové stránky věnované podpoře reforem

Nástroj pro technickou podporu

Informativní přehledy projektů reforem v jednotlivých členských státech

Roční pracovní program Nástroje pro technickou podporu 2022

Úplný seznam projektů financovaných z Nástroje pro technickou podporu

Otázky a odpovědi o Nástroji pro technickou podporu v roce 2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. března 2022