Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva8. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

EU posiluje ochranu proti ekonomickému nátlaku

The port of Antwerp

Komise dnes navrhla nový nástroj proti ekonomickému nátlaku třetích zemí. Tento právní nástroj reaguje na situaci, kdy se EU a její členské státy v posledních letech stávají cílem záměrného ekonomického tlaku. Posiluje soubor unijních nástrojů a umožní EU lepší obranu v celosvětovém měřítku.

Cílem je odradit země od omezování nebo vyhrožování omezením obchodu nebo investic za účelem dosažení změny politiky v EU v oblastech, jako je změna klimatu, daně nebo bezpečnost potravin. Protinátlakový nástroj je navržen tak, aby prostřednictvím dialogu coby prvního kroku zmírnil napětí a přispěl k ukončení konkrétních nátlakových opatření. EU by přijala případná protiopatření až jako poslední možnost, kdy by neexistoval jiný způsob řešení ekonomického zastrašování, které může mít mnoho podob: od výslovného nátlaku a nástrojů na ochranu obchodu použitých vůči EU přes selektivní hraniční kontroly nebo kontroly bezpečnosti potravin u zboží z dané země EU až po bojkot zboží určitého původu. Cílem je zachovat legitimní právo EU a členských států činit politická rozhodnutí a zabránit závažnému zasahování do svrchovanosti EU nebo jejích členských států.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „V době rostoucího geopolitického napětí se obchod stále více zneužívá jako zbraň a EU a její členské státy se stávají terčem ekonomického zastrašování. K naší reakci potřebujeme vhodné nástroje. Tímto návrhem vysíláme jasný signál, že EU bude důrazně hájit své zájmy. Hlavním cílem protinátlakového nástroje je působit jako odrazující prostředek. Nyní však máme k dispozici více možností, pokud budeme nuceni zakročit. Tento nástroj nám umožní reagovat na geopolitické výzvy nadcházejících desetiletí a udržet Evropu silnou a aktivní.“

Díky tomuto novému nástroji bude EU schopna reagovat na případy ekonomického nátlaku strukturovaným a jednotným způsobem. Speciální legislativní rámec zajišťuje předvídatelnost a transparentnost a zdůrazňuje, že se EU drží přístupu založeného na pravidlech, a to i na mezinárodní úrovni.

EU se bude za účelem zastavení ekonomického zastrašování obracet přímo na dotčenou zemi. Pokud nebude ekonomické zastrašování okamžitě ukončeno, umožní nový nástroj EU na každou situaci rychle, účinně, přiměřeně a cíleně reagovat, a to od uložení cel a omezení dovozu z dané země až po omezení služeb nebo investic či opatření k omezení přístupu země na vnitřní trh EU.

Souvislosti

Návrh Komise vychází z požadavků Evropského parlamentu a řady členských států. Bylo to uznáno ve společném prohlášení Komise, Rady a Evropského parlamentu o nástroji pro odrazování od donucovacích opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim vydaném 2. února. Návrh byl vypracován po důkladné veřejné konzultaci na úrovni EU (včetně posouzení dopadů), v němž zúčastněné strany – zejména podniky, průmyslová sdružení a expertní skupiny – obecně signalizovaly problém ekonomického zastrašování a nátlaku proti zájmům EU a podpořily odrazující nástroj na úrovni EU.

Další kroky

Návrh musí nyní projednat a schválit Evropský parlament a Rada Evropské unie. Půjde o řádný legislativní postup, kdy Parlament a Rada interně vypracují své postoje, jež pak za pomoci Komise projednají v rámci třístranných jednání. V příštích dvou měsících mohou zúčastněné strany a občané poskytnout další zpětnou vazbu, o níž Komise podá Radě a Parlamentu zprávu.

Další informace 

Otázky a odpovědi

Návrh Komise ohledně protinátlakového nástroje

Přílohy návrhu Komise ohledně protinátlakového nástroje*

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Evropské radě o návrhu Komise ohledně protinátlakového nástroje

Vysvětlení postupu v případě protinátlakového nástroje

Zpráva o posouzení dopadů

Zpráva o posouzení dopadů – souhrn

Stanovisko Výboru pro kontrolu regulace

Internetové stránky GŘ TRADE k protinátlakovému nástroji

Zpětná vazba od zúčastněných stran

Internetové stránky Evropského parlamentu ke sledování cesty právních předpisů

Společné prohlášení Komise, Rady a Evropského parlamentu o nástroji pro odrazování od donucovacích opatření ze strany třetích zemí a boj proti nim

Podrobnosti

Datum zveřejnění
8. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku