Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. února 2024Odhadovaná doba čtení: 7 min

EU přijala 13. balíček sankcí vůči Rusku po dvou letech od zahájení jeho útočné války proti Ukrajině*

Ukrainian flag in front of the Berlaymont building on the occasion of Europe day

Komise vítá, že Rada přijala 13. balíček sankcí vůči Rusku. Dva roky od zahájení brutální invaze Ruska na Ukrajinu zůstává odhodlání Unie podpořit Ukrajinu a její lid stále pevné. Evropa je jednotná a odhodlaná i nadále bránit své hodnoty a základní zásady.

Přijatý balíček sankcí se zaměřuje na další omezení přístupu Ruska k vojenským technologiím, například pro drony, a na jeho základě jsou sankcionováni další jednotlivci a společnosti zapojené do ruského válečného úsilí. Tímto novým balíčkem přesáhl počet jednotlivě sankcionovaných subjektů hranici 2 000 – uštědřil tak obrovskou ránu těm, kteří umožňují Rusku vést nezákonnou válku proti Ukrajině.

Přesto však nesmíme v našem úsilí nijak polevit. Je třeba sankce plně uplatňovat, abychom Moskvě zamezili v přístupu k příjmům i ke zboží a technologiím, které k vedení války potřebuje. Komise bude i nadále podporovat členské státy v tom, aby příslušná opatření účinně prosazovaly. Zároveň bude úzce spolupracovat se třetími zeměmi na řešení pokusů o obcházení sankcí.

13. balíček obsahuje tyto hlavní prvky:

ROZŠÍŘENÍ SEZNAMU SANKCIONOVANÝCH 

Jedná se o bezprecedentní balíček obsahující 194 jednotlivých sankcionovaných entit, konkrétně 106 osob a 88 subjektů. Došlo tak k překročení hranice 2 000 sankcionovaných.  Konkrétně balíček postihuje tyto oblasti:

  • Sankcionování ruského vojenského a obranného odvětví: mezi nově sankcionovanými subjekty je více než 140 společností a jednotlivců z ruského vojensko-průmyslového komplexu, které se mimo jiné podílejí na výrobě raket, dronů, protiletadlového raketového systému, vojenských vozidel, technologicky vyspělých součástek pro zbraně a dalšího vojenského vybavení.
  • Jasný signál partnerům ruského válečného úsilí: mezi nově sankcionovanými subjekty je 10 ruských společností a jednotlivců zapojených do dovážení zbraní z Korejské lidově demokratické republiky do Ruska. Sankce se zaměřují rovněž na ministra obrany KLDR, jakož i na několik běloruských společností a jednotlivců, jež poskytují podporu ruským ozbrojeným silám.
  • Boj proti obcházení sankcí: nově je na seznamu uvedena ruská logistická společnost a její ředitel podílející se na paralelním dovozu zakázaného zboží do Ruska, a dále třetí ruský subjekt zapojený do jiného systému zadávání veřejných zakázek.
  • Zpřísnění opatření EU proti dočasné ruské okupaci a nezákonné anexi oblastí Ukrajiny: mezi nově sankcionovanými subjekty je 6 soudců a 10 úředníků působících na okupovaných územích Ukrajiny.
  • Postihování porušování práv dětí: nově je na seznam rovněž zařazeno 15 osob a 2 subjekty zapojené do nucených přesunů a deportací a do vojenské indoktrinace ukrajinských dětí, a to i v Bělorusku.

OPATŘENÍ V OBLASTI OBCHODU

Tento balíček jasně potvrzuje odhodlání EU jednat s cílem bránit Rusku v získávání západních citlivých technologií pro ruskou armádu. Ústředním prvkem války Ruska proti Ukrajině jsou bezpilotní vzdušné prostředky neboli drony. Tento balíček proto specificky obsahuje seznam společností, které Rusku dodávají klíčové součástky pro drony, a zavádí některé sektorové sankce s cílem odstranit mezery a zkomplikovat válčení pomocí dronů.

Na základě konkrétních důkazů z různých zdrojů podpořených obchodními a celními údaji doplňuje balíček na seznam subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem 27 ruských společností a společností ze třetích zemí (příloha IV nařízení 833/2014). Evropská unie na tyto společnosti uvalí přísnější vývozní omezení, pokud jde o zboží a technologie dvojího užití, jakož i zboží a technologie, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru. Balíček na seznam sankcionovaných doplňuje:

  • 17 ruských společností, které se podílejí na vývoji, výrobě a dodávkách elektronických součástek, a to především těch, které jsou užívány v souvislosti s výrobou dronů.
  • 4 společnosti registrované v Číně a vždy jednu společnost registrovanou v Kazachstánu, Indii, Srbsku, Thajsku, Šrí Lance a Turecku, které rovněž obchodují v oblasti elektronických součástek, včetně elektronických součástek pocházejících z EU.

Balíček dále rozšiřuje seznam pokročilých technologických položek, které mohou přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti. Na seznam přidává rovněž součástky používané pro vývoj a výrobu dronů, jako jsou elektrické transformátory, statické měniče a induktory, které lze najít mimo jiné v dronech, jakož i hliníkové kondenzátory, které mají vojenské použití, například v raketových střelách a dronech nebo v komunikačních systémech pro letadla a plavidla.  Tímto by se měly dále oslabit vojenské kapacity Ruska. 

OPATŘENÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Nový balíček doplňuje na seznam partnerských zemí pro dovoz železa a oceli Spojené království. Tyto partnerské země uplatňují soubor omezujících opatření na dovoz železa a oceli a soubor opatření pro kontrolu dovozu, která jsou v podstatě rovnocenná opatřením uvedeným v nařízení (EU) č. 833/2014.

Souvislosti

Dva roky od zahájení plné vojenské invaze Ruska na Ukrajině je Evropa jednotná a odhodlaná i nadále bránit své hodnoty a základní zásady. Stojí pevně za Ukrajinou a jejím lidem a bude nadále intenzivně podporovat její hospodářství, společnost, ozbrojené síly i budoucí obnovu, a to tak dlouho, jak bude třeba, a dokud Ukrajina nenabude převahy.

Proti Rusku přijala Unie doposud 13 balíčků sankcí, aby jeho válečnou mašinérii připravila o zdroje příjmů a o nezbytné zboží a technologie. Sankce mají významný dopad na zahraniční příjmy Ruska. Rovněž způsobily výpadky v ruských dodavatelských řetězcích a omezily přístup této země k západním technologiím v důležitých průmyslových odvětvích. Dopad sankcí se ještě více projeví v průběhu času.

Vzhledem k tomu, že se Rusko snaží najít způsob, jak naše sankce obejít, vyhodnocuje Komise účinnost zavedených opatření, posuzuje jejich uplatňování, zjišťuje případné mezery a ty se pak snaží odstranit. Důraz se nyní klade na prosazování příslušných opatření, zejména proti obcházení sankcí EU prostřednictvím třetích zemí.

V této oblasti pokračuje vyslanec EU pro sankce David O'Sullivan v kontaktech s klíčovými třetími zeměmi. Jeho práce již přináší hmatatelné výsledky. V některých zemích se zavádějí systémy pro sledování, kontrolu a blokování zpětného vývozu. Ve spolupráci s podobně smýšlejícími partnery jsme se také dohodli na seznamu zboží se společnou vysokou prioritou, na něž se vztahují sankce, kterému by podniky měly věnovat náležitou pozornost a které třetí země nesmí zpětně vyvážet do Ruska. Nedávno jsme seznam rozšířili o pět položek. Kromě toho jsme v rámci EU rovněž vypracovali seznam zboží kritického hospodářského významu, na něž se vztahují sankce a u něhož by podniky a třetí země měly být zvláště obezřetné.

Další informace

Odkaz na Úřední věstník

Informační přehled o dopadu sankcí

Další informace o sankcích EU

*Aktualizováno dne 23. února 2024 v 11:50

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. února 2024