Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva27. ledna 2022Odhadovaná doba čtení: 2 min

EU se obrací na Světovou obchodní organizaci (WTO) kvůli obchodním omezením Číny vůči Litvě

ECT - Europe Container Terminals in Rotterdam

EU dnes u WTO zahájila řízení proti Čínské lidové republice kvůli diskriminačním obchodním praktikám uplatňovaným vůči Litvě, které postihují i další vývozy z jednotného trhu EU. Předmětná opatření, která se podle pravidel WTO zdají být diskriminační a nezákonná, poškozují vývozce jak v Litvě, tak jinde v EU: zaměřují se totiž také na výrobky s litevským obsahem vyvážené z jiných zemí EU. Vzhledem k tomu, že pokusy o urovnání sporu na dvoustranné úrovni selhaly, EU se uchýlila k zahájení řízení k řešení sporu s Čínou. Prvním krokem tohoto procesu jsou konzultace v rámci WTO, které byly dnes zahájeny.

Výkonný místopředseda a komisař pro obchod Valdis Dombrovskis uvedl: „Zahájení řízení u WTO je vážným krokem. Po opakovaných neúspěšných pokusech o vyřešení této otázky na dvoustranné úrovni však nevidíme jinou cestu, než požádat o konzultace v rámci WTO k vyřešení sporu s Čínou. EU je odhodlána jednat jednotně a rychle proti opatřením, která porušují pravidla WTO a ohrožují integritu našeho jednotného trhu. Souběžně pokračujeme v diplomatickém úsilí o zklidnění situace.“

V uplynulých týdnech Evropská komise shromáždila důkazy o různých typech čínských omezení. Patří mezi ně odmítnutí provést celní odbavení litevského zboží, zamítnutí žádostí o dovoz z Litvy a tlak na společnosti z EU působící z jiných členských států EU, aby při vývozu do Číny odstranily litevské vstupy ze svých dodavatelských řetězců.

Aby Komise mohla v budoucnu tyto případy řešit, posiluje svůj soubor autonomních opatření. Minulý měsíc přijala Komise návrh nástroje proti ekonomickému nátlaku, který by EU poskytl více možností, jak v takových případech reagovat. Návrh se v současnosti posuzuje v Evropském parlamentu a v Radě. 

Souvislosti

Od prosince 2021 začala Čína výrazně omezovat nebo fakticky blokovat dovoz z Litvy a vývoz do Litvy nebo související s Litvou, a to aniž by o těchto krocích informovala EU nebo litevské orgány. Komise na tuto skutečnost čínské orgány opakovaně upozorňovala.

Další kroky

První fází postupů pro řešení sporů v rámci WTO je žádost o konzultace. To znamená, že EU formálně požádá Čínu o více informací o jejích opatřeních s cílem dosáhnout uspokojivého řešení. Pokud tyto konzultace nepovedou k pozitivnímu výsledku do 60 dnů, může EU požádat o ustavení panelu, který v této věci rozhodne.

Další informace

Žádost o konzultace

Vizuální vysvětlivka

Internetová stránka nástroje proti ekonomickému nátlaku

Podrobnosti

Datum zveřejnění
27. ledna 2022