Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva16. prosince 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

EU a Ukrajina podepsaly balíček ve výši 100 milionů eur na obnovu válkou poškozených škol

vlajky EU Ukrajina

Přesně tři měsíce po oznámení, které předsedkyně von der Leyenová učinila ve svém projevu o stavu Unie v roce 2022, Evropská komise a ukrajinská vláda podepsaly podpůrný balíček ve výši 100 milionů eur na rekonstrukci a obnovu školských zařízení poničených ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. Podpora se na Ukrajinu dostane prostřednictvím humanitárních partnerů EU a částečně jako rozpočtová podpora ukrajinské vládě.

Evropská komise vyčlenila přibližně 14 milionů eur ze stávající smlouvy s Polskou rozvojovou bankou „Bank Gospodarstwa Krajowego“ na nákup školních autobusů na bezpečnou dopravu ukrajinských dětí do škol. Komise rovněž zahájila celounijní solidární kampaň, jejímž účelem je darování školních autobusů pro Ukrajinu a jež probíhá prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Celkově je nyní na cestě přibližně 240 autobusů z EU a jejích členských států. Další autobusy budou následovat.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Cílené útoky Ruska na civilní infrastrukturu, zejména v zimním období, jsou úmyslným zločinem proti milionům nevinných lidí. A představují hrubé porušení mezinárodního práva. Nejvyšší prioritou EU je vrátit ukrajinské děti co nejdříve zpět do školy. Dnes plníme svůj slib, že podpoříme obnovu škol poškozených a zničených ruskou brutální válkou. Do začátku roku 2023 také dodáme Ukrajině školní autobusy, aby se děti mohly za co nejlepších podmínek do školy také dostat. Budoucnost Ukrajiny začíná návratem jejích dětí do škol.“

První dáma Ukrajiny Olena Zelenská uvedla: „Jsem vděčná Evropské komisi, a zejména předsedkyni Ursule von der Leyenové za podporu obnovy ukrajinských škol.  V současné době má méně než třetina dětí na Ukrajině možnost pravidelně chodit do školy.  Zbytek musí studovat on-line nebo v hybridním formátu. Vzhledem k neustálému ostřelování a výpadkům elektřiny je to stále obtížnější.  Pro moji nadaci je obnovení vzdělávacího procesu prioritou. Vzdělávání našich dětí dnes je naším příspěvkem ke společné evropské budoucnosti.“

Balíček pomoci ve výši 100 milionů eur zahrnuje:

  • 34 milionů eur na humanitární pomoc, z čehož 20 milionů eur bude poskytnuto prostřednictvím Úřadu OSN pro servisní zabezpečení projektů (UNOPS) a 14 milionů eur prostřednictvím Rozvojového programu OSN (UNDP). Tato podpora se zaměří na opravy lehčího a středního rozsahu, včetně oprav oken, střech, dveří, sanitárních a topných zařízení, jakož i na poskytnutí vybavení tříd ve výukových prostorách a protileteckých krytech. 
  •  66 milionů eur má být poskytnuto přímo ukrajinské vládě jako rozpočtová podpora.

Komise bude spolupracovat s ukrajinskou vládou a Nadací Oleny Zelenské. Komise očekává, že rozpočtovou podporu ve výši 66 milionů eur vyplatí v příštích několika týdnech. UNOPS a UNDP již na místě zahájily posuzování škod na zařízeních, která mají být obnovena. Očekává se, že většina vzdělávacích zařízení, která budou mít z tohoto grantu prospěch, bude v období od prosince 2022 do září 2023 včas opravena, aby byla připravena na začátek příštího školního roku.

V případě grantu EU ve výši 14 milionů eur na školní autobusy bude Bank Gospodarstwa Krajowego spolupracovat se svým partnerem na místě, Fondem solidarity Polska, na pořízení autobusů počátkem roku 2023.

Souvislosti

Ruské útoky dosud poškodily nebo zničily více než 2 800 vzdělávacích institucí, což má dopad na 5,7 milionu dětí školního věku. Mnoho z nich jednoduše nemá třídu, do které by mohly jít. Vyučování on-line nefunguje ve všech případech, a to kvůli omezeným dodávkám elektřiny nebo nedostatečnému přístupu k vhodnému IT vybavení. V zájmu zajištění kontinuity vzdělávání se hlavními prioritami EU staly obnova školních budov a poskytnutí školních autobusů. Komise velmi rychle zajistila financování, aby se tyto děti mohly co nejdříve a za co nejlepších podmínek vrátit k prezenčnímu vyučování.

Podpora vzdělávání v mimořádných situacích

EU již od začátku války poskytuje Ukrajině humanitární podporu na vzdělávání v mimořádných situacích. Cílem této podpory spočívající v poskytnutí přístupu k bezpečnému a kvalitnímu vzdělávání je zamezit a snížit narušení vzdělávání dětí postižených krizí. Prostřednictvím našich humanitárních partnerů poskytujeme potřebné materiály, vybavení a budování kapacit učitelů, přičemž dětem a pedagogickým pracovníkům nabízíme psychosociální podporu a důležité bezpečnostní zprávy. Humanitární pomoc EU rovněž podporuje opravy vzdělávacích zařízení, a to v menším a středním rozsahu, a zřizování center pro digitální vzdělávání. Prostřednictvím opatření pro reakci na krize podporuje EU ukrajinské děti v tom, aby využívaly platformu ukrajinské vlády „All-Ukrainian Schools Online Platform“ („On-line platforma pro všechny ukrajinské školy“), a pomáhá při zajišťování bezpečných vzdělávacích prostor a materiálů pro děti.  

Podpora Ukrajiny v oblasti vzdělávání

Evropská komise mobilizuje své nástroje na podporu vzdělávacích systémů členských států EU přijímajících osoby, které uprchly z Ukrajiny. Komise rovněž podporuje vysídlené studenty a zaměstnance, jakož i ty, kteří na Ukrajině zůstali. K tomu dochází prostřednictvím poskytování informací, koordinace vnitrostátního úsilí, stávajících evropských nástrojů financování k řešení okamžitých potřeb a prostřednictvím nových finančních a politických nástrojů pro poskytování střednědobé podpory. Komise rovněž zřídila skupinu EU pro solidaritu v oblasti vzdělávání pro Ukrajinu, která podporuje země, které hostí ukrajinské děti školního věku, a to sdílením dostupných odborných znalostí v členských státech a poskytováním pokynů prostřednictvím stávajících nástrojů a mechanismů.

Vzdělávání a odborná příprava určená vysídleným rodičům, žákům, školám a učitelům, jakož i těm, kteří chtějí přispět k solidárnímu úsilí v členských státech EU, mimo jiné zahrnuje odkazy na on-line vzdělávací zdroje v ukrajinštině, poradenství ohledně začleňování vysídlených dětí do vnitrostátních vzdělávacích systémů, výuku a jazykovou podporu, zrychlené postupy pro integraci učitelů, kteří uprchli z Ukrajiny, do vnitrostátních vzdělávacích systémů a poradenství v oblasti psychosociální podpory.  

Komise v rámci programu Erasmus+ na rok 2022 umožnila flexibilitu na podporu studentů a zaměstnanců z Ukrajiny. V rámci výzev programu Erasmus+ na rok 2023 vyhlášených v listopadu 2022 budou mezinárodní akce programu Erasmus+ – zejména mezinárodní mobilita k získání kreditů, projekty budování kapacit a společné magisterské studium Erasmus Mundus – i nadále otevřené pro studenty, zaměstnance a vysokoškolské instituce z Ukrajiny. Dále byla vyhlášena zvláštní soutěžní výzva ve výši 5 milionů eur na podporu rozvoje otevřeného digitálního vzdělávacího prostředí pro Ukrajinu.

Další informace

Evropská unie a Ukrajina – informativní přehled

Informativní přehled – uprchlíci z Ukrajiny: Podpora školních dětí a učitelů        

Portál Evropského prostoru vzdělávání

Internetové stránky delegace EU na Ukrajině

Humanitární pomoc EU na Ukrajině

 

 

Citáty:

Cílené útoky Ruska na civilní infrastrukturu, zejména v zimním období, jsou úmyslným zločinem proti milionům nevinných lidí. A představují hrubé porušení mezinárodního práva. Nejvyšší prioritou EU je vrátit ukrajinské děti co nejdříve zpět do školy. Dnes plníme svůj slib, že podpoříme obnovu škol poškozených a zničených ruskou brutální válkou. Do začátku roku 2023 také dodáme Ukrajině školní autobusy, aby se děti mohly za co nejlepších podmínek do školy také dostat. Budoucnost Ukrajiny začíná návratem jejích dětí do škol.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová - 16/12/2022

 

Každá válka je vedena i proti dětem. Putinova válka není výjimkou a přináší riziko, že připraví děti Ukrajiny o budoucnost, kterou si zaslouží. První den školního roku jsem navštívil Kyjev a s pokorou jsem sledoval úsilí ukrajinských orgánů o obnovení jednoho prvku normálnosti – úsilí, které EU přislíbila podpořit. Díky této pomoci na rekonstrukci škol, která byla shromážděna v rekordním čase, se snažíme tuto normálnost obnovit a spolupracujeme s ukrajinskými orgány na návratu dětí do školních lavic, kam patří.

Místopředseda Komise Margaritis Schinas - 16/12/2022

 

Tím, že Rusko vede válku proti Ukrajině, odpírá ukrajinským dětem právo učit se, prosperovat a naplňovat jejich sny. Školy mohou dětem i učitelům nabídnout pocit normálnosti. Na jejich opravu věnujeme 34 milionů eur z finančních prostředků na humanitární pomoc a doufáme, že dětem opět poskytneme bezpečný prostor pro učení, protože každé dítě si zaslouží přístup ke vzdělání, a to i ve válečných zónách.

Janez Lenarčič, komisař pro řešení krizí - 16/12/2022

 

Dnešní balíček ve výši 114 milionů eur je dalším signálem pokračující podpory a závazku EU vůči Ukrajině a jejímu lidu. Budování nové školy, rekonstrukce třídy a obnova sportovního hřiště jsou projevy nového začátku. Jsem rád, že můžeme dětem válkou zmítané Ukrajiny pomoci. Cílem naší podpory a pomoci je tyto děti bezpečně vrátit do jejich škol. Dnes je to jen přání, ale my všichni doufáme a přejeme si, aby se věci brzy vrátily do normálu.

Olivér Várhelyi, komisař pro sousedství a rozšíření - 16/12/2022

 

Jsme vděčni našim evropským partnerům za to, že stojí s námi proti této brutální ruské agresivní válce, která způsobuje obrovské utrpení a ničení. Toto financování posílí obnovu a rekonstrukci Ukrajiny, aby se naše děti mohly vrátit do svých škol. V současné době pokračují ukrajinští učitelé a děti ve vzdělávání i v protileteckých krytech a bez stabilního zdroje energie.

Olga Stefanishyna, Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine - 16/12/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
16. prosince 2022