Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva31. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 4 min

EU znovu potvrzuje obchodní podporu pro Ukrajinu a Moldavsko

Kontrolor kontroluje zrna obilí

Komise dnes navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok a zároveň posílit ochranu pro citlivé zemědělské produkty EU.

Učinila tak v souladu se závazky EU podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude třeba.

Tato autonomní obchodní opatření jsou v platnosti od června 2022 a jsou hlavním pilířem neochvějné podpory EU pro Ukrajinu a její hospodářství. Opatření pomáhají zmírnit obtížnou situaci ukrajinských výrobců a vývozců v důsledku nevyprovokované a neodůvodněné útočné války Ruska.

Hlavním cílem autonomních obchodních opatření je podpořit Ukrajinu, zohledňují však i citlivá místa zemědělců a dalších zainteresovaných stran v EU. Za tímto účelem a s přihlédnutím k významnému nárůstu dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny do EU v letech 2022 a 2023 obsahují prodloužená autonomní obchodní opatření posílený ochranný mechanismus. Ten zajistí, že v případě významného narušení trhu EU nebo trhů jednoho či více členských států lze přijmout rychlá nápravná opatření.

U nejcitlivějších produktů – drůbeže, vajec a cukru – se předpokládá záchranná brzda, která by stabilizovala dovoz na průměrných objemech dovozu v letech 2022 a 2023. To znamená, že pokud by dovoz těchto produktů dané objemy překročil, byla by znovu uložena cla, aby se zajistilo, že objemy dovozu výrazně nepřesáhnou objemy z předchozích let.

Souběžně s tím Komise navrhuje prodloužit o další rok pozastavení všech zbývajících cel na dovoz z Moldavska, které je v platnosti od července 2022.

Další kroky

Návrhy budou nyní zvažovat Evropský parlament a Rada Evropské unie. Cílem je zajistit hladký přechod od nynějšího režimu autonomních obchodních opatření na režim nový, a to než skončí platnost stávajících režimů 5. června 2024 pro Ukrajinu a 24. července 2024 pro Moldavsko.

Souvislosti

Autonomní obchodní opatření, jež jsou pro Ukrajinu v platnosti od 4. června 2022, mají jasně pozitivní vliv na obchod Ukrajiny s EU. Spolu s trasami solidarity zajistila, že obchodní toky z Ukrajiny do EU v letech 2022 a 2023 zůstaly pozoruhodně stabilní, a to navzdory významným narušením způsobeným válkou a obecně klesajícímu trendu celkového ukrajinského obchodu. Celkový dovoz z Ukrajiny do EU během 12 měsíců do října 2023 dosáhl 24,3 miliardy eur, zatímco předválečná výše v roce 2021 činila 24 miliard eur.

Tato opatření, jež jsou jednostranná a dočasná, výrazně rozšiřují rozsah liberalizace cel v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou, protože pozastavují veškerá zbývající cla, kvóty a ochranná opatření na dovoz z Ukrajiny v době, kdy to Ukrajina potřebuje. Souběžně s tím EU a Ukrajina pokračují v jednáních o další trvalé a vzájemné liberalizaci cel podle článku 29 dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Autonomní obchodní opatření pro Moldavsko jsou v platnosti od 25. července 2022. Vývoz z Moldavska do zbytku světa utrpěl vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině, jelikož byl často odkázán na tranzit přes ukrajinské území a na ukrajinskou infrastrukturu. Opatření pomohla Moldavsku v jeho úsilí přeorientovat vývoz přes EU. Celkově se vývoz z Moldavska do EU zvýšil z 1,8 miliardy eur v roce 2021 na 2,6 miliardy eur v roce 2022.

Komise nyní navrhuje prodloužit pozastavení veškerých cel na dovoz z Moldavska o další rok. To v praxi znamená, že bude i nadále plně liberalizován vývoz sedmi zemědělských produktů z Moldavska, na které se vztahují celní kvóty: rajčat, česneku, stolních hroznů, jablek, třešní, švestek a hroznové šťávy.

Další informace

Pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU

Pozastavení všech zbývajících cel na dovoz z Moldavska

Obchodní vztahy mezi EU a Ukrajinou

Obchodní vztahy mezi EU a Moldavskem

Citace

 

EU musí i nadále projevovat solidaritu s Ukrajinou a Moldavskem s ohledem na pokračující agresi Ruska. Tento návrh je dobře vyvážený: zachováváme hospodářskou podporu pro obě země a zároveň plně zohledňujeme zájmy a citlivá místa zemědělců v EU. Tím se dosáhne dvojího cíle, jímž je pomoci udržet ukrajinskou a moldavskou ekonomiku v chodu a zároveň mít silnější ochranná opatření bránící narušení trhu v EU.

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku

Podrobnosti

Datum zveřejnění
31. ledna 2024