Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. března 2024Odhadovaná doba čtení: 3 min

Evropská komise vyzývá zemědělce, aby se zapojili do on-line průzkumu

Kombajn na poli s ikonou dotazníku

Ve shodě s dřívějším příslibem dnes Komise zahajuje on-line průzkum, jehož cílem je přímo shromáždit názory zemědělců v EU. Průzkum bude probíhat ve všech úředních jazycích EU od 7. března do 8. dubna.

Obsahuje krátké otázky, jako například: Kolik času se každý rok věnujete administrativním povinnostem spojeným s žádostí o podporou a s podáváním zpráv? Používáte mobilní zařízení k poskytování fotografií s geografickými metadaty? Jak hodnotíte složitost různých postupů a pravidel pro zemědělské podniky? Využili jste externí pomoc při přípravě žádosti o podporu v rámci SZP v roce 2023?

Odpovědi zemědělců poskytnou cennou zpětnou vazbu, která umožní pochopit jejich hlavní zdroje obav.

Průzkum pomůže určit zdroje administrativní zátěže a složitosti vyplývající z pravidel SZP a dalších pravidel pro potraviny a zemědělství, a to jak ve vztahu k jejich uplatňování na vnitrostátní úrovni, tak i k povinnostem v oblasti zaznamenávání a podávání zpráv, které s nimi souvisejí. Předběžné výsledky budou předloženy již v polovině dubna. Současně budou pro doplnění obrázku uspořádány rozhovory se zemědělskými organizacemi.

Tento průzkum poskytne do léta jasnější představu o hlavních administrativních překážkách, s nimiž se zemědělci setkávají a kterým čelí. Jeho výsledky budou zahrnuty do podrobnější analýzy, která bude zveřejněna na podzim 2024 a jejímž cílem bude vyjasnit zdroje složitosti pro zemědělce – na úrovni EU, na vnitrostátní úrovni, v rámci SZP – a další požadavky či politiky.

Od začátku roku Komise přijala rychlá a konkrétní opatření ke zmírnění tlaku, který v současné době pociťují zemědělci v EU. Dne 12. února přijala Komise částečnou odchylku od pravidel pro půdu ponechanou ladem (DZES 8), kterou požadovali zemědělci a mnoho členských států. Před zasedáním Rady ministrů zemědělství dne 26. února zaslala Komise belgickému předsednictví řadu krátkodobých a střednědobých opatření jako základ pro jednání a společné kroky se zeměmi EU. Dnešní průzkum byl mezi oznámenými krátkodobými opatřeními spolu se zjednodušením některých kontrol a vyjasněním pojmu vyšší moci a mimořádných okolností. O těchto dvou bodech již proběhla jednání s členskými státy.

Do poloviny března předloží Komise další návrhy opatření v polovině období, která je třeba přijmout, jakož i opatření ke zlepšení postavení zemědělců v potravinovém řetězci.

Další informace

On-line dotazník

Evropská komise předkládá možnosti zjednodušení s cílem snížit zátěž zemědělců v EU

Citace

 

V rámci tohoto průzkumu Evropská komise přímo oslovuje zemědělce, aby získala představu o administrativní zátěži, s níž se setkávají při své každodenní práci. Tyto poznatky poskytnou jasnější představu o konkrétních problémech, s nimiž se zemědělci v celé EU potýkají, a umožní nám vytvořit cílená řešení, která sníží složitost a urychlí zjednodušení. Vyzývám proto všechny zemědělce, aby se podělili o své názory a přispěli svým názorem v tomto průzkumu.

Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. března 2024