Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. října 2023Odhadovaná doba čtení: 2 min

Evropská komise zaslala platformě X žádost o informace podle nařízení o digitálních službách

Illustrations on disinformation

Útvary Evropské komise dnes zaslaly platformě X (dříve Twitter) formální žádost o informace podle nařízení o digitálních službách. Tato žádost vychází z informací, které útvary Komise obdržely, o údajném šíření nezákonného obsahu a dezinformací, zejména o šíření teroristického a násilného obsahu a nenávistných verbálních projevů. Žádost se rovněž týká souladu s ostatními ustanoveními nařízení o digitálních službách.

Poté, co byla platforma X označena za velmi velkou online platformu, musí dodržovat celý soubor ustanovení, která nařízení o digitálních službách od konce srpna 2023 zavedlo. Týká se to zejména posuzování a zmírňování rizik souvisejících se šířením nezákonného obsahu, dezinformací, genderově podmíněného násilí a veškerých negativních dopadů na výkon základních práv, práv dítěte, veřejnou bezpečnost a duševní pohodu.

V tomto konkrétním případě útvary Komise prošetřují, zda platforma X dodržuje nařízení o digitálních službách, pokud jde o její politiku a opatření týkající se oznámení o nezákonném obsahu, vyřizování stížností, posuzování rizik a opatření ke zmírnění zjištěných rizik. Útvary Komise jsou oprávněny požádat platformu X o další informace za účelem ověření správného provádění předpisů.

Další postup

Platforma X musí útvarům Komise poskytnout do 18 října 2023 informace týkající se aktivace a fungování jejího krizového protokolu a do 31. října 2023 zbylé požadované informace. Na základě posouzení jejích odpovědí Evropská komise zváží další postup. Mohlo by se například jednat o formální zahájení řízení podle článku 66 nařízení o digitálních službách.

Podle čl. 74 odst. 2 nařízení o digitálních službách může Komise v reakci na žádost o poskytnutí informací uložit pokutu za nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace. V případě, že platforma X dotazy nezodpoví, může se Komise rozhodnout, že si informace vyžádá prostřednictvím rozhodnutí. V tomto případě by neposkytnutí odpovědi ve stanovené lhůtě mohlo vést k uložení penále.

Souvislosti

Nařízení o digitálních službách je základním kamenem Digitální strategie EU a stanoví bezprecedentní nový standard odpovědnosti online platforem za dezinformace, nezákonný obsah (jako jsou nezákonné nenávistné verbální projevy) a další společenská rizika. Obsahuje jasné zásady a spolehlivé záruky svobody projevu a dalších práv uživatelů.

Dne 25. dubna 2023 Evropská komise určila 19 velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, a to na základě počtu uživatelů nad 45 milionů, tj. 10 % obyvatelstva EU. Tyto služby musí být v souladu s celým souborem ustanovení, která nařízení o digitálních službách od konce srpna 2023 zavedlo.

*Aktualizováno 13. října 2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. října 2023