Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva1. června 2022Odhadovaná doba čtení: 2 min

Evropská občanská iniciativa: Komise se rozhodla zaregistrovat iniciativu „Good Clothes, Fair Pay“ (Kvalitní oblečení, důstojné mzdy)

Logo Good clothes Fair play

Komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu s názvem „Good Clothes, Fair Pay“ (Kvalitní oblečení, důstojné mzdy).

Iniciativa vyzývá Komisi, aby navrhla právní předpisy ukládající podnikům, jež působí v oděvním a obuvnickém průmyslu, povinnost věnovat ve svých dodavatelských řetězcích náležitou pozornost zajištění životního minima. Organizátoři uvádějí šest cílů, které má taková náležitá péče přinést. Patří k nim: identifikace nepříznivých dopadů na lidská práva, jejich prevence a zmírňování; nižší míra chudoby v EU a na celém světě, se zvláštním důrazem na situaci žen, migrantů a pracovníků s nejistými pracovními smlouvami a na potřebu bojovat proti dětské práci; zákaz nekalých obchodních praktik; zajištění práva spotřebitelů na informace a vyšší míra transparentnosti a odpovědnosti podniků působících v oděvním a obuvnickém průmyslu.

Vzhledem k tomu, že tato evropská občanská iniciativa splňuje formální podmínky, Komise ji považuje za právně přípustnou. Obsahem návrhu se Komise v této fázi nezabývala.

Další kroky

Po dnešní registraci mají organizátoři 6 měsíců na to, aby zahájili sběr podpisů. Pokud evropskou občanskou iniciativu během jednoho roku podpoří jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států, musí na ni Komise reagovat, tedy rozhodnout se, zda žádosti vyhoví, či nikoli, a své rozhodnutí zdůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva jakožto nástroj, jehož prostřednictvím mohou občané ovlivňovat evropské záležitosti. Oficiálně začal tento nástroj fungovat v dubnu 2012. Jakmile je konkrétní evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů z alespoň sedmi členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby v oblastech, které spadají do její působnosti, navrhla odpovídající právní předpisy. Podmínkami pro právní přípustnost jsou: 1) navrhované opatření nesmí zjevně spadat mimo oblasti, ve kterých má Komise pravomoc předkládat návrhy právních aktů, 2) nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodné nebo šikanózní a 3) nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Komise dosud od začátku uplatňování tohoto nástroje obdržela 114 žádostí o zahájení evropské občanské iniciativy, z nichž 90 bylo právně přípustných, a tudíž mohly být zaregistrovány.

Další informace

Good Clothes, Fair Pay (Kvalitní oblečení, důstojné mzdy)

Evropské občanské iniciativy ve fázi shromažďování podpisů

Fórum evropské občanské iniciativy

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. června 2022