Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva26. května 2024Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Evropská zdravotní unie: silnější a lépe připravená na budoucnost

zdravotni unie

Komise dnes přijala sdělení o evropské zdravotní unii, které poukazuje na pokroky v oblasti zdravotní politiky EU v posledních čtyřech letech a jejich přínos pro občany v EU i po celém světě.

Počátek jejího mandátu přišel za největší pandemie století, která působila utrpení po celém světě a kvůli které musely systémy veřejného zdravotnictví pracovat na samé hranici svých možností. Pandemie COVID-19 však rovněž ukázala, čeho může EU dosáhnout díky solidaritě, spolupráci a rozhodným opatřením. Díky strategii EU pro očkovací látky měli všichni občané EU přístup k očkovacím látkám proti COVID-19, které pomáhaly zachránit životy, a to ve stejné době a za stejných podmínek. To pomohlo zastavit šíření viru a zachránilo miliony životů. Digitální certifikát EU COVID umožnil ekonomikám a společnostem bezpečně se znovu otevřít a nástroj SURE pomohl více než 31 milionům pracovníků překonat hospodářské dopady pandemie. Protože pandemie nezná hranice, bylo nutné i tuto spolupráci a solidaritu rozšířit na celý svět. Díky iniciativě tým Evropa se EU prostřednictvím nástroje COVAX stala největším dárcem očkovacích látek a partnerským zemím v rámci mimořádné podpory poskytla téměř 54 miliard EUR.

Evropská zdravotní unie se tak v době pandemie stala nutností, která Evropské Unii pomáhala zvyšovat svoji odolnost a úroveň společenské prosperity a přispívala k úsilí o evropskou strategickou autonomii a geopolitickou stabilitu. Vycházela ze zkušeností s krizí COVID-19 a reagovala na jasné výzvy občanů k posílení EU v oblasti veřejného zdraví. Vize zdravotní unie, která byla představena v listopadu 2020, má zajistit, aby byly členské státy lépe připraveny společně reagovat na budoucí zdravotní krize, a zároveň podporovat moderní a inovativní politiky v oblasti zdraví pro všechny občany EU. Díky významnému financování z programu EU pro zdraví se cíle evropské zdravotní unie rychle měnily v hmatatelné výsledky.

V současnosti rozpracovaná opatření doplní ta, které Evropská zdravotní unie již dokončila:

  • Přísnější opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti pro efektivnější reakci na budoucí krize

EU je dnes schopná lépe předvídat všechny závažné zdravotní hrozby, připravit se na ně a reagovat na ně. Je tomu tak díky silnějšímu právnímu rámci pro spolupráci v oblasti zdravotní bezpečnosti, posíleným zdravotnickým agenturám EU a zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA).

  • Rovný a včasný přístup k cenově dostupným lékům pro všechny občany

Navrhovaná farmaceutická reforma EU umožní dalším 70 milionům občanů EU přístup k novým léčivým přípravkům a zároveň pomůže farmaceutickému odvětví v Evropě uchovat si konkurenceschopnost. Tato reforma se zaměřuje na potřeby občanů EU s cílem zajistit, aby každý měl přístup k lékům které potřebuje, kdykoliv je potřebuje, bez ohledu na to, kde žije a o jakou nemoc se jedná. Tato reforma rovněž zlepší dostupnost kriticky důležitých léků pomocí řady opatření k řešení nedostatků.

  • Přední světový plán boje proti rakovině

Evropský plán boje proti rakovině zahájil řadu významných opatření k boji s tímto onemocněním ve všech jeho fázích – od prevence, diagnostiky a léčby až po následnou péči o onkologické pacienty. Díky financování ze strany EU ve výši 4 miliard EUR tato opatření již nyní ovlivňují život pacientů s rakovinou v celé Evropě.

  • Průlomové iniciativy v oblasti digitalizace zdravotní péče

Díky revolučnímu evropskému prostoru pro zdravotní data (EHDS) budou mít občané přístup k lepší zdravotní péči kdekoli v EU. EHDS umožňuje plně využívat potenciál digitální transformace, přičemž dodržuje všechna pravidla EU pro ochranu údajů, a rovněž pomáhá lépe využívat data potřebná pro výzkum a vývoj průlomových léčivých přípravků.

  • Komplexní opatření pro lepší duševní zdraví

Komplexní přístup EU k duševnímu zdraví vychází z faktu, že naše duševní zdraví je stejně důležité jako naše fyzické zdraví a má dopad na každého z nás. Součástí tohoto přístupu jsou rozsáhlá opatření podporovaná částkou ve výši více než 1,2 miliardy EUR, jejichž cílem je podpora duševní pohody, zlepšení preventivních a podpůrných služeb a odstranění stigmatizace v této důležité oblasti.

  • Pravidla pro zvýšení bezpečnosti pacientů a zajištění dodávek léčivých přípravků

Dárci a příjemci látek lidského původu, jako jsou krev a buňky, budou podle revidovaných pravidel EU lépe chráněni. Opatření, která mají zabránit narušení dodávek kriticky důležitých léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, umožní občanům, aby mohli i nadále využívat bezpečné a účinné léčivé přípravky, léčbu a terapie.

  • Přístup „jedno zdraví“ k řešení závažných zdravotních rizik

Díky zohlednění souvislostí mezi zdravím lidí, zvířat a životního prostředí má Evropa lepší předpoklady k tomu, aby vypracovala silnější politiky pro řešení hlavních zdravotních problémů, jako je antimikrobiální rezistence a dopad změny klimatu na zdraví.

Další informace

Informativní přehled „Silná evropská zdravotní unie pro všechny“

Informativní přehled „Evropský plán boje proti rakovině“

Informativní přehled „Trh s léčivými přípravky, který slouží pacientům“

Informativní přehled „Komplexní přístup k duševnímu zdraví“

Informativní přehled „Evropský prostor pro zdravotní data“

Informativní přehled „Opatření Evropské unie k zajištění lepšího zdraví“

Informativní přehled „Úřad HERA“

Internetová stránka

Citace

 

EU se za Komise Ursuly von der Leyenové spojila a zajistila díky tomu komplexní účinnou reakci na největší zdravotní hrozbu století – pandemii COVID-19. Díky solidaritě a odhodlání, které prokázala během krize, EU současně vytvořila silnou a odolnou evropskou zdravotní unii pro všechny své občany. Zdravotní unie bude i nadále podporovat evropské inovace a konkurenceschopnost ve zdravotnictví, aby byly potřeby pacientů řešeny v plné míře. EU rovněž bude i nadále silným globálním partnerem a bude přispívat ke zlepšení zdraví lidí na celém světě.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života

 

V posledních pěti letech se náš způsob práce a spolupráce v oblasti zdraví zásadně změnil. Jednota a solidarita, které vyplynuly z řešení nejsložitější zdravotní krize v moderní době, vedly k vytvoření silné evropské zdravotní unie. Každý její pilíř a činnost mají jeden účel: zaměřit se na občany a pacienty, chránit jejich zdraví a zlepšit jejich životy. Naši občané mají v oblasti zdraví oprávněně vysoká očekávání a my je naplňujeme. Přeměnili jsme naši vizi v realitu a v nadcházejících letech budeme zdravotní unii pro naše občany dále rozvíjet.

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin


 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. května 2024
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku