Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva30. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Evropský plán boje proti rakovině: Evropská komise zřídila tzv. znalostní centrum

onkologicky_pristroj.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes oficiálně zahájila činnost Znalostního onkologického centra. Jedná se o první stěžejní akci realizovanou v rámci Evropského plánu boje proti rakovině.

Toto znalostní centrum je novou internetovou platformu, jež se bude zabývat shromažďováním poznatků a koordinací opatření v boji proti této nejčastější příčině úmrtí osob mladších 65 let v Evropě. Centrum bude mapovat nejnovější poznatky o rakovině a poskytne pokyny v oblasti zdravotní péče a také systémy zajišťování kvality. Zároveň bude sledovat a předvídat výskyt nádorových onemocnění a úmrtnost na ně v celé EU. Na této platformě mohou všechny zúčastněné subjekty sdílet osvědčené postupy, spolupracovat a koordinovat svou činnost tak, aby co nejlépe využívaly znalosti a vědecké poznatky založené na důkazech.

Eurokomisařka odpovědná za oblast zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová k tomu uvedla: Zahájená činnosti Znalostního onkologického centra je první stěžejní akcí realizovanou v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. Díky novým poznatkům můžeme nádorová onemocnění lépe pochopit, předcházet jim a léčit je. Výchozím bodem nového přístupu k léčbě rakoviny v EU jsou výzkum a inovace. Zásadní význam pro to, aby zdravotnické orgány a výzkumné instituce mohly tuto problematiku lépe řešit, má sdružování a sdílení nejnovějších poznatků z výzkumu rakoviny, příslušných inovací a technologií, včetně nových individualizovaných a digitálních řešení. K tomu poslouží nové znalostní centrum.“

Marija Gabrielová, eurokomisařka odpovědná za inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, svou kolegyni doplnila: „Abychom rakovinu porazili, musí své síly spojit všichni – instituce, výzkumní pracovníci, organizace pacientů a také inovátoři. Věda nám může pomoci tuto nemoc a její rizikové faktory pochopit. Potřebujeme však také dostatek znalostí, abychom mohli přijímat potřebná opatření a zachraňovat životy. Díky fungování Znalostního onkologického centra budeme moci společné úsilí koordinovat a využívat nejlepší dostupné poznatky, abychom tento boj vyhráli.“

Jaká je úloha znalostního centra?

Znalostní onkologické centrum je nezávislým zprostředkovatelem vědeckých poznatků, který nabízí pomoc tvůrcům politiky a zároveň rozšiřuje stávající informační systémy, elektronické brány, portály, platformy a databáze Komise týkající se rakoviny. Úkoly centra:

  • mapovat a poskytovat nejnovější poznatky a statistické údaje o rakovině
  • sledovat nejnovější vývoj v oblasti rakoviny, aby bylo možné vyhodnocovat účinnost preventivních strategií a screeningových programů
  • poskytovat pokyny ohledně prevence, screeningu a diagnostiky rakoviny a následné péče s cílem zlepšit účinnost její léčby a snížit nerovnosti mezi regiony EU
  • pomáhat při tvorbě politiky v oblasti prevence rakoviny, a to v souvislosti se životním prostředím a zdravým životním stylem, včetně kontroly spotřeby tabáku a alkoholu
  • identifikovat mezery v oblasti výzkumu nebo politiky
  • poskytnout prostor pro koordinaci mnoha iniciativ zaměřených na rakovinu, a to na jedné platformě
  • pomáhat snižovat nerovnosti v prevenci rakoviny a následné péči v celé EU.

Platforma slouží jako referenční bod pro tvorbu politiky v oblasti prevence, a to prostřednictvím Vědomostního portálu o podpoře zdraví a prevenci onemocnění. Provozuje také Evropský systém informací o rakovině a systémy zajišťování kvality a pokynů pro prevenci, screening a diagnostiku rakoviny a následnou péči.

Znalostní centrum je stěžejní iniciativou Evropského plánu boje proti rakovině, který je prioritou Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové v oblasti zdraví a hlavním pilířem silné evropské zdravotní unie. Plán stanoví nový, ambiciózní přístup ke snížení zátěže spojené s rakovinou v EU – od prevence až po kvalitu života pacientů s rakovinou a přeživších, se zaměřením na opatření, u nichž může EU přinést největší přidanou hodnotu. Navíc plánovaná Evropská mise proti rakovině, která by měla být významnou složkou investic EU do výzkumu rakoviny a příslušných inovací, bude součástí řady klíčových opatření Evropského plánu boje proti rakovině a bude nabízet nové politické koncepce a inovativní řešení pro pacienty.

Znalostní onkologické centrum pomůže těmto iniciativám tak, že bude identifikovat, slaďovat, plánovat a koordinovat vědecká a technická opatření. To povede k lepší prevenci, včasnější detekci díky screeningu a k úspěšnější léčbě a péči, abychom v budoucnu mohli všichni žít zdravější a šťastnější život.

Nové pokyny pro screening a diagnózu rakoviny prsu a následnou péči

Dnes byl rovněž zveřejněn první klíčový výstup znalostního centra: Evropské pokyny a systém zajišťování kvality screeningu a diagnózy rakoviny prsu a následné péče. Tyto pokyny, které vycházejí z vědeckých poznatků a jsou zaměřené přímo na pacienty, poskytují ženám a poskytovatelům zdravotní péče srozumitelný, celkový obraz zdravotní péče u nejčastějšího typu rakoviny, který ženy postihuje. Pomohou snížit výskyt rakoviny prsu a odstranit nerovnosti, pokud jde o výskyt, rozšíření, úmrtnost a míru přežití, mezi zeměmi EU a také mezi jednotlivými regiony. Pokyny a doprovodné příručky pro zajišťování kvality jsou k dispozici online ve znalostním centru a budou aktualizovány vždy, jakmile budou k dispozici nové poznatky.

Souvislosti

Znalostní onkologické centrum spravují vědci ze Společného výzkumného střediska Evropské komise. Mají k tomu velmi dobré předpoklady, protože mají nejen zkušenosti s řízením ostatních znalostních center, ale také odborné znalosti o rakovině. Připravili rovněž pokyny ke zlepšení screeningu, diagnostiky a péče a zabývali se konsolidací osvědčených postupů v oblasti prevence rakoviny a využíváním dat o nádorových onemocněních za účelem monitoringu a projektování zátěže spojené s rakovinou.

Znalostní centra Evropské komise sdružují odborníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politiky v rámci Komise i mimo ní. Jejich úkolem je holisticky formulovat politické otázky a vypracovávat vědecky podložené odpovědi.

Znalostní onkologické centrum je 10. znalostním centrem Komise a 9. centrem, které bylo zřízeno pod vedením Společného výzkumného střediska. Doplňuje tak ty, které se zabývají biologickou rozmanitostí, biohospodářstvím, pozorováním Země, globálním zabezpečením potravin a výživy, územní politikou, migrací a demografií, zvládáním rizik katastrof, podvody v potravinářství a kvalitou potravin a tlumočením (pod vedením Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise – GŘ SCIC).

Další informace

Infografika (PDF)

Video

Znalostní onkologické centrum

Evropský plán boje proti rakovině

Evropská mise proti rakovině

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku