Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. dubna 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Evropský sbor solidarity na období 2021–2027: první výzva k předkládání návrhů na podporu dobrovolnické činnosti mladých lidí

solidaritycorps_2021_27-youth_portal_news_article-lauch.jpg
© European Union, 2021
© European Union, 2021
Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes zveřejnila první výzvu k předkládání návrhů v rámci nového Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi, kteří si přejí zapojit se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je např. pomoc lidem v nouzi či podpora opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, v celé EU i v jiných zemích. Prioritou pro tento rok bude zdraví. 

Stručné shrnutí

• Prioritu mají letos projekty v oblasti zdravotnictví a dopadů pandemie covidu-19

• Celkový rozpočet nového Sboru solidarity na 2021–2027 je více než 1 miliarda eur

• Umožňuje mladým lidem dobrovolnickou činnost a stáže

• Přihlášky lze posílat do 5. října 2021

• Registrace přes národní agenturu zde

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes zveřejnila první výzvu k předkládání návrhů v rámci nového Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi, kteří si přejí zapojit se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je např. pomoc lidem v nouzi či podpora opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, v celé EU i v jiných zemích. Prioritou pro tento rok bude zdraví. Dobrovolníci budou motivováni k účasti na projektech zaměřených na zdravotní problematiku, včetně dopadu pandemie COVID-19 a následné obnovy.

Díky svému rozpočtu, který na období 2021–2027 činí více než jednu miliardu eur, nový program umožní přibližně 275 000 mladých lidí, aby se podíleli na řešení společenských a humanitárních výzev skrze dobrovolnickou činnost nebo zakládání vlastních solidárních projektů. Na první rok činnosti je k dispozici více než 138 milionů eur. Od příštího roku také program mladým lidem umožní zapojit se do dobrovolnických činností humanitární pomoci na celém světě, a přispět tak k řešení humanitárních výzev v bezpečných třetích zemích a podpořit pomoc, kterou zde EU poskytuje.

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Solidarita, a to jak v rámci Unie, tak i ve vztahu k našim partnerům na celém světě, je jádrem evropského projektu. Náš evropský způsob života ukazuje našim mladším generacím, že společně jsme silnější. Tyto své zkušenosti mohou nyní sdílet díky příležitostem, jež jim poskytuje Evropský sbor solidarity. Tento program založený na dobrovolnictví umožňuje mladým lidem, aby se v duchu našich hodnot aktivně angažovali ve společnosti a stali se skutečnými nositeli změn.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová dodala: „Mladí lidé toho mohou společnosti mnoho dát. Ve věku, kdy se vše zdá být možné, je chceme povzbudit k tomu, aby byli aktivní, projevili solidaritu a věnovali svůj čas, úsilí a nadšení věcem, na nichž jim záleží. Být součástí Evropského sboru solidarity je také neocenitelnou příležitostí k získání zkušeností a rozvoji nových dovedností. V letošním roce, kdy se zvláště zaměřujeme na činnosti a projekty v oblasti zdravotní prevence a podpory, doufáme, že se dobrovolníci rovněž připojí k našemu společnému boji proti pandemii COVID-19.“

Nový Evropský sbor solidarity podporuje obecné politické priority EU a umožňuje organizacím a mladým lidem, aby se podíleli na jejich prosazování. Důraz je kladen zejména na tyto čtyři oblasti:

  • podpora začleňování a rozmanitosti,
  • vytváření „zelenějších“ projektů a podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování mezi účastníky a zúčastněnými organizacemi,
  • podpora digitální transformace prostřednictvím projektů a činností zaměřených na zvýšení digitálních dovedností, posílení digitální gramotnosti a lepší pochopení rizik a příležitostí spojených s digitálními technologiemi,
  • podpora účasti mladých lidí na demokratických procesech a občanské angažovanosti.

Vedle těchto čtyř oblastí zapojení bude program rovněž disponovat flexibilitou pro zahrnutí ročních priorit – jako je v letošním roce zdraví –, aby bylo možné reagovat na naléhavé otázky.

Aby se organizace mohly stát součástí Evropského sboru solidarity, musí získat značku kvality osvědčující, že se věnují vysoce kvalitní solidární činnosti v souladu se zásadami, cíli a požadavky programu. O financování může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt s pomocí národních agentur Evropského sboru solidarity se sídlem ve všech členských státech EU a ve třetích zemích přidružených k programu – na Islandu, v Lichtenštejnsku, Turecku a Republice Severní Makedonie. Skupiny mladých lidí zaregistrovaných na portálu Evropského sboru solidarity také mohou přímo požádat o financování solidárních projektů, které samy připraví a realizují.

Obě výzvy v rámci nového programu na období 2021–2027 jsou otevřeny od 15. dubna do 5. října 2021. Žádosti o značku kvality pro solidární dobrovolnickou činnost lze předkládat kdykoli. Lhůta pro žádosti o značku kvality pro dobrovolnickou činnost v oblasti humanitární pomoci je 22. září 2021.

Souvislosti

Evropský sbor solidarity byl zahájen v prosinci 2016 a od října 2018 existuje jako program financovaný EU, jehož provozní rozpočet na období 2018–2020 činil 375,6 milionu eur. Dobrovolnická činnost představuje pro mladé lidi ve věku od 18 do 30 let (pro humanitární činnosti až do 35 let) příležitost podílet se na každodenní práci organizací zaměřených na aktivity prospěšné komunitám.

Zatím se do Evropského sboru solidarity zapojilo 275 000 mladých lidí a přibližně 50 000 účastníků zahájilo svou činnost. Na základě úspěchu této iniciativy pokračuje Evropský sbor solidarity ve svých činnostech v letech 2021–2027 a rozšiřuje je na dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci EU.

Dobrovolnické projekty umožňují mladým lidem podílet se na solidární činnosti a pomáhají řešit potřeby zjištěné u místních komunit. Dobrovolnická činnost může probíhat v jiné zemi, než je země bydliště účastníka (přeshraniční projekty), nebo v jeho zemi bydliště (vnitrostátní projekty). Mladí lidé mohou působit jako dobrovolníci samostatně nebo v týmech, a to po dobu nejvýše 12 měsíců.

Značka kvality je proces vedoucí k osvědčení, že organizace je ochotna a schopna provádět vysoce kvalitní solidární činnosti v souladu se zásadami, cíli a normami kvality Evropského sboru solidarity. Získání značky kvality je předpokladem pro účast na dobrovolnické činnosti.

Solidárním projektem je nezisková solidární činnost vykonávána po dobu dvou až dvanácti měsíců, kterou iniciují, připraví a realizují samotní mladí lidé. Solidární projekty by měly řešit klíčové problémy v rámci komunit.

Více informací

Informativní přehled

Výzva k předkládání návrhů

Internetové stránky

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. dubna 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku