Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva9. února 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Jižní sousedství: EU navrhuje novou agendu pro Středomoří

spoluprace_eu_a_jizniho_stredomori.jpg
copyright © EC Audiovisual Service
copyright © EC Audiovisual Service
Článek obsahuje stručné shrnutí - V zájmu obnovení a posílení strategického partnerství mezi Evropskou unií a jejími partnery v jižním sousedství dnes Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijali společné sdělení, v němž předkládají ambiciózní a inovativní novou agendu pro Středomoří .  

Stručné shrnutí

  • Komise přijala novou agendu pro Středomoří
  • Její součástí je plán na sociálně ekonomické oživení zemí jižního sousedství
  • EU na něj vynaloží až 7 miliard eur v letech 2021–2027
  • Mělo by se tím mobilizovat až 30 miliard eur dalších investic
  • Nová agenda má posílit mj. mír a bezpečnost v jižním Středomoří
  • Proto se soustředí na 5 politických oblastí:
   • lidský rozvoj, řádná správa věcí veřejných a právní stát
   • odolnost, prosperita a digitální transformace
   • mír a bezpečnost
   • migrace a mobilita
   • ekologická transformace – odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí

Celé znění tiskové zprávy

V zájmu obnovení a posílení strategického partnerství mezi Evropskou unií a jejími partnery v jižním sousedství dnes Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijali společné sdělení, v němž předkládají ambiciózní a inovativní novou agendu pro Středomoří .

Nová agenda staví na přesvědčení, že prostřednictvím spolupráce a na základě partnerství se mohou sdílené problémy proměnit v příležitost, což je ve společném zájmu Evropské unie i jejích jižních sousedů. Součástí agendy je zvláštní hospodářský a investiční plán ke stimulaci dlouhodobého sociálně-ekonomického oživení v zemích jižního sousedství. V období 2021–2027 má být na její plnění vyčleněno až 7 miliard eur z nového nástroje EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci, což by v tomto regionu mohlo v příštím desetiletí přinést soukromé a veřejné investice ve výši až 30 miliard eur.

Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell uvedl: „Toto společné sdělení vysílá zásadní poselství o významu, jaký přikládáme našemu jižnímu sousedství. Silnější středomořské partnerství zůstává pro Evropskou unii strategickou nutností. Dvacet pět let po barcelonském prohlášení a deset let po arabském jaru se Středomoří stále potýká se značnými výzvami, které jsou často důsledkem globálních trendů. Abychom je mohli řešit, musíme v zájmu nás všech obnovit společné úsilí a intenzivně jednat jako partneři. Právě to je podstatou této nové agendy. Jsme odhodláni spolupracovat s našimi jižními partnery na nové agendě, která se zaměří na všechny lidi, zejména na ženy a mládež, a pomůže jim naplnit naděje do budoucnosti, využívat jejich práv a vybudovat mírový, bezpečný, demokratičtější region jižního sousedství, který bude také ekologičtější, prosperující a inkluzivní.“

Komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi dodal: „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství představuje nový začátek vztahů s našimi jižními partnery. Je založeno na společných zájmech a společných výzvách a bylo zformováno společně s našimi sousedy. Ukazuje, že Evropa chce přímo přispět k dlouhodobé vizi prosperity a stability v tomto regionu, zejména pokud jde o sociální a hospodářské oživení po koronavirové krizi. V úzkém dialogu s našimi partnery jsme určili řadu prioritních oblastí, od vytváření růstu a pracovních míst přes investice do lidského kapitálu až po řádnou správu věcí veřejných. Migraci považujeme za společný problém a jsme připraveni s našimi partnery spolupracovat na potírání nelegální migrace a převaděčství, protože ty ohrožují nás všechny. Budeme spolupracovat na tom, abychom přinesli skutečnou změnu, která přinese prospěch našim sousedům i Evropě.“

Nová agenda využívá všech nástrojů, jež má EU k dispozici, a navrhuje spojit síly v boji proti změně klimatu a při urychlení souběžné ekologické a digitální transformace, využít jejího potenciálu, obnovit závazek vůči sdíleným hodnotám a společně řešit nucené vysídlování a migraci. Také má posílit jednotu a odhodlání EU, jejích členských států a partnerů v jižním sousedství při prosazování míru a bezpečnosti v oblasti Středomoří. Zaměřuje se na pět politických oblastí:

 • Lidský rozvoj, řádná správa věcí veřejných a právní stát: obnova společného závazku k demokracii, právnímu státu, lidským právům a odpovědné správě věcí veřejných
 • Odolnost, prosperita a digitální transformace: podpora odolných, inkluzivních, udržitelných a propojených ekonomik, které vytvářejí příležitosti pro všechny, zejména pro ženy a mladé lidi
 • Mír a bezpečnost: podpora zemí, které se potýkají s bezpečnostními problémy, hledání řešení probíhajících konfliktů
 • Migrace a mobilita: společné řešení problematiky nuceného vysídlování a nelegální migrace, zajištění bezpečných a legálních způsobů migrace a mobility
 • Ekologická transformace – odolnost vůči změně klimatu, energetika a životní prostředí: využití potenciálu nízkouhlíkové budoucnosti, ochrana přírodních zdrojů v regionu a ekologicky udržitelný růst

Zvláštní hospodářský a investiční plán pro jižní sousedství má zlepšit kvalitu života obyvatel v regionu a zajistit, aby při hospodářském oživení, včetně po pandemii COVID-19, nebyl nikdo opomenut. Součástí plánu jsou přípravné stěžejní iniciativy zaměřené na zvýšení odolnosti, budování prosperity a posílení obchodu a investic na podporu konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. Nedílnou součástí partnerství je dodržování lidských práv a zásad právního státu, které jsou nezbytné k zajištění důvěry občanů v instituce.

Souvislosti

Evropsko-středomořské partnerství vzniklo v roce 1995 na základě barcelonského prohlášení s cílem vytvořit prostor míru, sdílené prosperity a mezilidských a kulturních vztahů. Poslední přezkum evropské politiky sousedství se uskutečnil v roce 2015.

Po pětadvaceti letech se oblast Středomoří potýká s řadou správních, sociálně-ekonomických, klimatických, environmentálních a bezpečnostních problémů, které ještě prohloubila pandemie COVID-19. V prosinci 2020 Evropská rada zdůraznila, že je nutné vypracovat novou agendu pro jižní sousedství, a uvedla, že se zájmem očekává společné sdělení Evropské komise a vysokého představitele Unie.

Nová agenda pro Středomoří bude určovat směřování politiky EU vůči regionu i víceleté plánování v rámci nového nástroje EU pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci jak na regionální, tak dvoustranné úrovni. Do roku 2024 provede EU přezkum společného sdělení v polovině období.

Další informace

Společné sdělení o obnoveném partnerství se zeměmi jižního sousedství

Hospodářský a investiční plán pro jižní sousedy 

Informativní přehled – Na cestě k obnovenému partnerství s jižním sousedstvím  

Informativní přehled – Partnerství mezi EU a jejím jižním sousedstvím

Infografika:

Alžírsko

Egypt

Izrael 

Jordánsko

Libanon

Libye

Maroko

Palestina*

Sýrie

Tunisko

 

* Toto označení se nesmí vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států k této otázce.

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku