Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva3. listopadu 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Komise investuje 3 miliardy eur do inovativních projektů v oblasti čistých technologií s cílem realizovat plán REPowerEU a urychlit energetickou nezávislost Evropy

RePowerEU debata - pozvánka

Evropská komise dnes vyhlásila třetí výzvu k předkládání rozsáhlých projektů v rámci Inovačního fondu EU. Rozpočet se díky vyšším příjmům z dražeb povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) zdvojnásobil na 3 miliardy eur a letošní výzva k předkládání rozsáhlých projektů tím napomůže zavádění průmyslových řešení pro dekarbonizaci Evropy. Díky zvláštnímu zaměření na priority plánu REPowerEU poskytne i dodatečnou podporu pro ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech.

V rámci výzvy budou financovány projekty týkající se těchto témat:

  • dekarbonizace obecně (rozpočet: 1 miliarda eur), kam patří inovativní projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie nebo zachycování, využívání a ukládání uhlíku a dále produkty nahrazující výrobky s vysokými emisemi uhlíku (zejména nízkouhlíková paliva pro dopravu, včetně námořní a letecké),
  • inovativní elektrifikace v průmyslu a vodík (rozpočet: 1 miliarda eur), kam patří inovativní projekty v oblasti metod elektrifikace, jež mohou nahradit využívání fosilních paliv v průmyslu, a také výroba vodíku z obnovitelných zdrojů nebo využívání vodíku v průmyslu,
  • výroba v oblasti čistých technologií (rozpočet: 0,7 miliardy eur), kam patří inovativní projekty v oblasti výroby komponentů i konečných zařízení pro elektrolyzéry a palivové články, energii z obnovitelných zdrojů, skladování energie a tepelná čerpadla,
  • středně velké pilotní projekty (rozpočet: 0,3 miliardy eur), kam patří vysoce inovativní projekty v oblasti přelomových nebo průlomových technologií pro zásadní dekarbonizaci ve všech způsobilých odvětvích fondu. Tyto projekty by měly ověřit inovace v provozním prostředí, neočekává se však, že by dosáhly fáze rozsáhlé demonstrace nebo komerční výroby.

Projekty budou posuzovat nezávislí hodnotitelé podle míry inovativnosti, potenciálu zabránit emisím skleníkových plynů, operační, finanční a technické vyspělosti, potenciálu pro rozšíření a efektivity nákladů. Výzva je otevřena pro projekty v členských státech EU, na Islandu a v Norsku, a to do 16. března 2023.

V případě slibných projektů, které však zatím nejsou dostatečně zralé na získání grantu, může Evropská investiční banka poskytnout pomoc při jejich rozvoji.

Další kroky

Předkladatelé mohou projekty přihlásit na portálu EU pro financování a nabídková řízení, kde naleznou informace o celém postupu. O výsledcích hodnocení budou informováni ve druhém čtvrtletí roku 2023. Udělení grantů a podepsání projektů se uskuteční ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023.

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2022 se budou konat webinář o zkušenostech z předchozí výzvy a informační den, kde budou mít potenciální uchazeči možnost získat informace a pokládat dotazy ohledně nové výzvy.

Souvislosti

Inovační fond je jedním z největších světových programů financování pro demonstraci inovativních nízkouhlíkových technologií a jejich uvádění na trh. K jeho financování slouží příjmy z dražeb povolenek ze systému EU ETS. V minulosti již proběhly dvě výzvy pro rozsáhlé projekty, v jejichž rámci byly uděleny granty ve výši 1,1 miliardy eur na sedm projektů a 1,8 miliardy eur na dalších sedmnáct projektů (viz též přehled portfolia projektů Inovačního fondu).

Cílem Inovačního fondu, jehož příjmy by měly do roku 2030 přesáhnou 38 miliard eur, je vytvořit pro společnosti a veřejné subjekty vhodné finanční pobídky k tomu, aby nyní investovaly do příští generace nízkouhlíkových technologií. Má podnikům v EU udělit výhodu „prvního hráče na tahu“, aby se staly globálními technologickými lídry. Jak je navrženo v rámci balíčku „Fit for 55“, o němž v současné době jednají spolunormotvůrci, mají se prostředky fondu podstatně navýšit, aby mohl směrovat ještě více investic do průlomových zelených technologií.

Inovační fond provozuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA), zatímco Evropská investiční banka zajišťuje pomoc při rozvoji slibných projektů, které dosud nejsou dostatečně zralé.

Další informace

Otázky a odpovědi

Inovační fond

Portál pro financování a nabídková řízení

Informační den věnovaný nové výzvě k předkládání rozsáhlých projektů

Přehled portfolia projektů Inovačního fondu

 

Citát

Dnes více než kdy jindy musíme podporovat inovace a rozšiřovat technologická řešení, která budou řešit klimatickou krizi a zajistí energetickou suverenitu Evropy. Čím rychleji budeme postupovat, tím rychleji budeme imunní vůči ruskému energetickému vydírání. Díky této nové výzvě ve výši 3 miliardy eur podpoří Inovační fond EU ještě více projektů v oblasti čistých technologií než dříve; tím urychlí nahrazování fosilních paliv v odvětvích, která je obtížné dekarbonizovat, a zavádění vodíku z obnovitelných zdrojů na trhu EU.

Výkonný místopředseda Komise Frans Timmermans - 03/11/2022

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. listopadu 2022