Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. března 2022Odhadovaná doba čtení: 7 min

Komise nastínila možnosti, jak zmírnit vysoké ceny energií pomocí společných nákupů plynu a povinných minimálních zásob plynu

The Baumgarten station for natural gas in Austria

V návaznosti na nedávné sdělení REPowerEU a Versailleské prohlášení dnes Komise představila možnosti společných evropských opatření, která by řešila základní příčiny problému na trhu s plynem a zajistila bezpečnost dodávek za přiměřené ceny na příští zimu i dále do budoucna. Vedoucí představitelé budou v diskusi o těchto možnostech pokračovat na zasedání Evropské rady tento týden.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Globální i evropské trhy s energií zažívají turbulentní období, zejména od ruské invaze na Ukrajinu. Evropa musí urychleně přijmout opatření, aby si zajistila dodávky energie na příští zimu a zmírnila tlak vysokých cen energií na naše občany a podniky. Dnešní návrhy představují další krok v rámci naší intenzivní činnosti v tomto směru.“

Komise dnes předložila legislativní návrh, který pro zajištění bezpečnosti dodávek energie zavádí na příští zimu povinnost mít zásoby plynu na úrovni nejméně 80 % a v následujících letech pak minimálně 90 %. S cílem řešit obavy ohledně stále vysokých cen energií přijala Komise rovněž sdělení, v němž představuje možnosti intervencí na trhu na evropské a vnitrostátní úrovni a popisuje jejich výhody a nevýhody.

Partnerství EU se třetími zeměmi za účelem společného nákupu plynu a vodíku mohou zlepšit odolnost a snížit ceny. Komise je připravena vytvořit pracovní skupinu pro společné nákupy plynu na úrovni EU. Pracovní skupina by sdružováním poptávky usnadnila a posílila mezinárodní komunikaci EU s dodavateli, a pomohla by tak před příští zimou zabezpečit dovoz za dobré ceny. Skupinu by podporovali zástupci členských států v řídícím výboru. Společný vyjednávací tým vedený Komisí by jednal s dodavateli plynu a rovněž by připravil půdu pro budoucí energetická partnerství s klíčovými dodavateli i v jiných oblastech, než je LNG a zemní plyn. Může se přitom inspirovat zkušenostmi z pandemie COVID-19, kdy měla opatření na úrovni EU zásadní význam pro zajištění dostatečných dodávek vakcín pro všechny. 

Legislativní návrh k zajištění zásob plynu na zimní období

Komise od Versailleského summitu urychleně pracovala a dnes představila legislativní návrh vyžadující, aby členské státy zajistily, že jejich podzemní zásobníky plynu budou do 1. listopadu 2022 naplněny nejméně na 80 % kapacity. V následujících letech se toto minimum zvýší na 90 % s průběžnými cíli od února do října. Provozovatelé skladovacích zařízení by měli o úrovních jejich naplnění informovat vnitrostátní orgány. Členské státy by měly úrovně naplnění měsíčně monitorovat a podávat o nich zprávy Komisi.

Zařízení na skladování plynu představují kritickou infrastrukturu pro zajištění bezpečnosti dodávek. Nová povinná certifikace všech provozovatelů těchto zařízení zabrání potenciálním rizikům plynoucím z vnějšího vlivu na tuto kritickou infrastrukturu; necertifikovaní provozovatelé zařízení EU na skladování plynu se pak budou muset vlastnictví nebo kontroly nad nimi vzdát. Aby skladovací zařízení mohlo ukončit činnost, muselo by navíc získat povolení od vnitrostátního regulačního orgánu. S cílem podpořit plnění skladovacích zařízení EU navrhuje Komise 100 % slevu z přepravních sazeb na základě kapacity ve vstupních a výstupních bodech zařízení.

Mimořádná opatření v oblasti cen energií a zásob plynu 

Komise již od loňského léta podniká kroky ke zmírnění dopadu vysokých cen energií na domácnosti a podniky. Před dvěma týdny se předsedkyně Ursula von der Leyenová zavázala, že do konce měsíce předloží konkrétní mimořádné krátkodobé možnosti, které by řešily rozšíření problémů s cenami plynu na trhu s elektřinou. Komise urychlila svou činnost, aby mohla poskytnout podklady pro zasedání Evropské rady tento týden, a dnes předložila sdělení, v němž jsou tyto možnosti uvedeny.

Členské státy navrhly několik možností nouzových opatření s cílem omezit dopady vysokých cen elektřiny. Všechny předložené možnosti s sebou ovšem nesou určité náklady a nevýhody. Krátkodobé možnosti týkající se ceny elektřiny lze zhruba rozdělit do dvou kategorií:

Snížení cen energií - tabulka

Jak se uvádí ve sdělení, u problematiky vysokých cen elektřiny neexistuje jedno snadné řešení, a to vzhledem k rozdílné situaci v jednotlivých členských státech, pokud jde o skladbu zdrojů energie, uspořádání trhu a úroveň propojení. Komise popisuje výhody a nevýhody různých přístupů, které mohou vedoucí představitelé EU zvážit, a je připravena pokračovat v práci dle potřeby. Zatímco mnohé z výše uvedených možností se zabývají až projevy problému, je důležité řešit základní příčiny současných vysokých cen elektřiny prostřednictvím společných evropských opatření na trhu s plynem.

V květnu Komise předloží podrobný plán REPowerEU a posoudí možnosti optimalizace uspořádání trhu s elektřinou a je připravena navrhnout plán úspor energie v EU. Zvažuje také poskytnutí pokynů členským státům, jak co nejlépe využít cílených výjimek pro jednotlivé země podle směrnice o zdanění energie.

Souvislosti

Soubor opatření pro ceny energií“ z loňského října, který vypracovala Komise, pomohl členským státům zmírnit dopad vysokých cen na zranitelné spotřebitele a zůstává důležitým rámcem pro vnitrostátní opatření. Dne 8. března poskytla Komise členským státům další pokyny, které potvrzují možnost regulovat za výjimečných okolností ceny pro koncové uživatele a stanoví, jak mohou členské státy přerozdělit mezi spotřebitele příjmy z vysokých zisků v odvětví energetiky a obchodování s emisemi. Dnes byl přijat nový dočasný krizový rámec pro státní podporu, který umožňuje podporovat podniky přímo či nepřímo postižené hospodářskými dopady války na Ukrajině prostřednictvím omezených přímých grantů, podpory likvidity a podpory na vyrovnání zvýšených cen plynu a elektřiny.

Vedoucí představitelé EU se 10.–11. března 2022 ve Versailles dohodli, že co nejrychleji postupně ukončí závislost EU na dovozu ruského zemního plynu, ropy a uhlí, a vyzvali Komisi, aby do konce března předložila plán na zajištění bezpečnosti dodávek a dostupných cen energie během příští zimní sezóny. Zároveň se představitelé EU zavázali, že budou v návaznosti na sdělení z 8. března 2022 bezodkladně řešit a zvažovat konkrétní možnosti postupu, pokud jde o dopad nárůstu cen energií na občany a podniky, zejména pokud jde o zranitelné občany a malé a střední podniky, a to mimo jiné na nadcházejícím zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2022.

Další informace

Sdělení o bezpečnosti dodávek a dostupných cenách energie

Příloha sdělení o bezpečnosti dodávek a dostupných cenách energie

Návrh nařízení o skladování plynu

Příloha návrhu nařízení o skladování plynu

Otázky a odpovědi k návrhu o skladování plynu

Informativní přehled k návrhu o skladování plynu

Internetové stránky o Zelené dohodě pro Evropu

Internetové stránky o podpoře EU pro Ukrajinu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. března 2022