Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva4. března 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Komise pozastavuje přeshraniční a nadnárodní spolupráci s Ruskem a Běloruskem

Pozastavení přeshraniční a nadnárodní spolupráce s Ruskem a Běloruskem

V návaznosti na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině a v souladu s rozhodnutím plně provádět všechna omezující opatření EU Komise pozastavila spolupráci s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem v rámci programů přeshraniční spolupráce Evropského nástroje sousedství a v rámci programu Interreg pro region Baltského moře.

Znamená to mimo jiné, že ve prospěch Ruska nebo Běloruska nebudou provedeny žádné další platby. Pozastavení má okamžitý účinek pro devět programů přeshraniční spolupráce v rámci Evropského nástroje sousedství, jichž se účastní Rusko a Bělorusko, a pro nadnárodní program Interreg pro region Baltského moře v programovém období 2014–2020. Celkové finanční prostředky EU na osm programů s účastí Ruska činí 178 milionů eur a finanční prostředky EU na dva programy s účastí Běloruska pak činí celkem 257 milionů eur. Pravidla týkající se přeshraniční spolupráce v rámci Evropského nástroje sousedství stanoví pozastavení spolupráce s třetími zeměmi v případě porušení mezinárodního práva, lidských práv, demokratických zásad a právního státu.*

Pozastavena je rovněž spolupráce s oběma zeměmi v rámci programů v novém programovém období 2021–2027.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Ruská vojenská agrese je zjevným porušením Charty OSN, mezinárodního práva a řádu založeného na pravidlech. Pozastavení všech přeshraničních a nadnárodních programů a plateb Rusku a Bělorusku a zároveň posílení podpory Ukrajině je konkrétním vyjádřením solidarity Evropy a politiky soudržnosti s ukrajinským lidem.“

Další podpora Ukrajině

Komise zároveň urychleně posuzuje právní a operativní možnosti posílení stávajících programů přeshraniční spolupráce mezi zeměmi EU (Polskem, Maďarskem, Rumunskem, Slovenskem) a Ukrajinou, jakož i účast Ukrajiny v programu pro oblast Černého moře v rámci Evropského nástroje sousedství nebo v nadnárodním programu Interreg pro Podunají.

Díky více než 1 000 stávajících partnerství mezi regionálními a místními orgány v příhraničních regionech EU a Ukrajiny nabízejí programy příležitosti k nasměrování rychlé a účinné podpory Ukrajině, včetně podpory pro uprchlíky. 

Souvislosti

Evropský nástroj sousedství je hlavním finančním nástrojem zahraniční politiky EU vůči jejím východním a jižním sousedům.

Program přeshraniční spolupráce v rámci Evropského nástroje sousedství na období 2014–2020, v programovém období 2021–2027 nazvaný „Interreg NEXT 2021–2027“, je financován z prostředků evropské politiky sousedství a politiky soudržnosti EU. Je určen na řešení společných přeshraničních problémů, čímž podporuje udržitelný rozvoj podél vnějších hranic EU a pomáhá snižovat rozdíly v životní úrovni. Umožňuje rovněž spolupráci mezi EU a regionálními a místními zúčastněnými stranami partnerských zemí na základě zásady rovnocenného partnerství. 

Programy přeshraniční spolupráce v rámci Evropského nástroje sousedství, jichž se účastní Rusko nebo Bělorusko: „Kolarctic“, „Karélie“, „Jihovýchodní Finsko/Rusko“, „Estonsko/Rusko“, „Lotyšsko/Rusko“, „Litva/Rusko“, „Polsko/Rusko“, „Lotyšsko/Litva/Bělorusko“, „Polsko/Bělorusko/Ukrajina“. Rusko je navíc zapojeno do programu nadnárodní spolupráce pro region Baltského moře.

Programy přeshraniční spolupráce v rámci Evropského nástroje sousedství a programy Interreg, jichž se účastní Ukrajina: „Polsko/Bělorusko/Ukrajina“, „Maďarsko/Slovensko/Rumunsko/Ukrajina“, „Rumunsko/Ukrajina“, „Oblast Černého moře“, „Program Interreg pro Podunají“.

Další informace

Prohlášení předsedkyně von der Leyenové o dalších opatřeních v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu

Přeshraniční spolupráce

Nadnárodní spolupráce

* Aktualizováno 4. března 2022 v 16:05 hod. 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
4. března 2022