Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva5. října 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 7 min

Komise představuje první unijní strategii boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života

strategie_antisemitismus.jpg
© EU
© EU
Evropská komise dnes představila vůbec první unijní strategii boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života. Vzhledem ke znepokojivému nárůstu antisemitismu v Evropě i za jejími hranicemi obsahuje tato strategie řadu opatření, jež jsou postavena na třech pilířích: předcházení všem formám antisemitismu, ochraně a rozvoji židovského života, podpoře výzkumu, vzdělávání a památka obětí holokaustu. 

Ve strategii se navrhují opatření na zintenzivnění spolupráce s internetovými společnostmi s cílem omezit antisemitismus na internetu, zlepšení ochrany veřejných prostor a míst bohoslužeb a zřízení evropského výzkumného střediska pro současný antisemitismus a vytvoření sítě míst, kde došlo k holokaustu. Vedle těchto opatření bude EU usilovat o to, aby stanula v čele celosvětového boje proti antisemitismu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Dnes se zavazujeme k podpoře židovského života v Evropě v celé její rozmanitosti. Chceme, aby židovský život opět prosperoval v srdci našich komunit. Tak by to mělo být. Strategie, kterou dnes předkládáme, představuje zásadní změnu v naší reakci na antisemitismus. Evropa může prosperovat pouze tehdy, když se její židovská společenství cítí bezpečně a prosperují.“

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas dodal: „Antisemitismus je neslučitelný s hodnotami EU a s evropským způsobem života. Tato strategie, první svého druhu, představuje náš závazek bojovat proti němu ve všech jeho podobách a zajistit budoucnost židovského života v Evropě i mimo ni. Dlužíme to těm, kdo za holokaustu zahynuli, dlužíme to těm, kdo ho přežili, dlužíme to i budoucím generacím.“

Na cestě k Evropské unii bez antisemitismu

Strategie obsahuje opatření zaměřená na: 1. prevenci a potírání všech forem antisemitismu; 2. ochranu a rozvoj židovského života v EU; 3. vzdělávání, výzkum a památku obětí holokaustu. Vedle těchto opatření se bude EU věnovat problematice antisemitismu i ve své mezinárodní činnosti.

Mezi některá hlavní opatření strategie patří:

  • Prevence a potírání všech forem antisemitismu: devět z deseti Židů se domnívá, že antisemitismus v jejich zemi vzrostl, a 85 % jej považuje za vážný problém. K vyřešení této situace Komise uvolní unijní finanční prostředky a pomůže členským státům při navrhování a provádění národních strategií. Dále podpoří vytvoření celoevropské sítě důvěryhodných oznamovatelů a židovských organizací s cílem odstranit nezákonné nenávistné projevy on-line. Bude se rovněž podílet na rozvoji argumentace proti antisemitskému obsahu na internetu. Také bude spolupracovat s příslušnými průmyslovými odvětvími a společnostmi působícími v oblasti informačních technologií na tom, aby se zabránilo nezákonnému vystavování a prodeji nacistických symbolů, memorabilií a literatury on-line.
  • Ochrana a rozvoj židovského života v EU: 38 % Židů zvažovalo emigraci, jelikož se jako Židé necítí v EU bezpečně. Aby se necítili ohroženi a mohli se plně zapojit do evropského života, poskytne Komise finanční prostředky Unie na zlepšení ochrany veřejných prostor a míst konání bohoslužeb. Další výzva k podávání návrhů bude zveřejněna v roce 2022, přičemž bude k dispozici 24 milionů eur. Členské státy se rovněž vyzývají, aby využívaly pomoci Europolu při protiteroristických činnostech ve virtuálním i fyzickém prostředí. V zájmu podpory židovského života přijme Komise opatření na ochranu židovského dědictví a na zvýšení povědomí o životě, kultuře a tradicích tohoto národa.
  • Vzdělávání, výzkum a památka obětí holokaustu: v současnosti o holokaustu nikdy neslyšel jeden z 20 Evropanů. V zájmu zachování živé paměti Komise pomůže vytvořit síť míst spojených s holokaustem, o nichž však neexistuje obecné povědomí, například úkrytů nebo střelnic. Rovněž podpoří novou síť tzv. mladých evropských ambasadorů s cílem šířit povědomí holokaustu. Díky financování z EU Komise ve spolupráci s členskými státy a vědeckou obcí podpoří zřízení evropského výzkumného střediska zaměřeného na současný antisemitismus a židovský život. S cílem zdůraznit význam židovského dědictví vyzve města, která se ucházejí o titul Evropské hlavní město kultury, aby se zabývala historií svých menšin, tedy i dějinami židovských společenství.

EU bude všemi dostupnými prostředky, mimo jiné ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, apelovat na partnerské země, aby potíraly antisemitismus v sousedství EU i mimo ni. Zajistí se tak, aby unijní finance určené na vnější akce nebyly nesprávně přidělovány na činnosti, které podněcují k nenávisti a násilí, a to i vůči Židům. EU zintenzivní spolupráci s Izraelem při boji proti antisemitismu a podpoří oživení židovského dědictví po celém světě.

Další kroky

Strategie se bude provádět v období 2021–2030. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořily realizaci strategie, a v letech 2024 a 2029 zveřejní komplexní zprávy o jejím plnění. Členské státy se již zavázaly k prevenci a potírání všech forem antisemitismu prostřednictvím nových národních strategií nebo opatření v rámci stávajících národních strategií nebo akčních plánů pro předcházení rasismu, xenofobii, radikalizaci a násilnému extremismu. Národní strategie by měly být přijaty do konce roku 2022 a Komise je vyhodnotí do roku 2023.

Souvislosti

Tato strategie představuje závazek EU zasadit se o budoucnost židovského života v Evropě i mimo ni. Komise se v ní angažuje za Evropskou unii prostou antisemitismu a jakékoli formy diskriminace a za otevřenou, inkluzivní a rovnoprávnou společnost v EU.

V návaznosti na kolokvium o základních právech zaměřené na antisemitismus a nenávist vůči muslimům jmenovala Komise v roce 2015 svého prvního koordinátora pro boj proti antisemitismu a pro podporu židovského života. V červnu 2017 Evropský parlament přijal usnesení o boji s antisemitismem. V prosinci 2018 přijala Rada prohlášení k boji proti antisemitismu. V prosinci 2019 se boj proti antisemitismu stal součástí portfolia místopředsedy Komise pro podporu evropského způsobu života, což signalizuje záměr řešit tento problém jako průřezovou prioritu. V prosinci 2020 přijala Rada další prohlášení, které je zaměřeno na začleňování boje proti antisemitismu do všech oblastí politiky.

Mnoho oblastí politiky spojených s bojem proti antisemitismu je primárně odpovědností členských států. EU však hraje důležitou úlohu při poskytování politického vedení, koordinaci opatření členských států, sledování provádění a pokroku, poskytování podpory prostřednictvím fondů EU a při podpoře výměny osvědčených postupů mezi členskými státy. Komise proto udělí stávající jednorázové pracovní skupině pro boj proti antisemitismu status stálého subjektu, který se bude sloužit k setkávání zástupců členských států a židovských komunit.

Další informace

Unijní Strategie boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života

Informativní přehled o unijní Strategii boje proti antisemitismu a rozvoje židovského života

Otázky a odpovědi

Internetové stránky o boji proti antisemitismu

Koordinátorka pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života v EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. října 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku