Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. října 2022Odhadovaná doba čtení: 10 min

Komise se intenzivněji zaměřuje na potírání dezinformací a podporu digitální gramotnosti mladých lidí

Deziformace - publikace

Komise dnes zveřejnila pokyny pro učitele a další pracovníky ve výchově a vzdělávání na základních a středních školách, které se týkají toho, jak řešit dezinformace a podporovat digitální gramotnost ve třídách. Pokyny obsahují praktické informace, které mohou uvedení pracovníci využít, např. definice technických pojmů, výukový materiál a způsoby, jak podporovat správné online návyky. Týkají se tří hlavních témat: rozvíjení digitální gramotnosti, boje proti dezinformacím a hodnocení digitální gramotnosti.

V současnosti nemá třetina třináctiletých studentů v Evropě základní digitální dovednosti, jak se ukázalo při přímém testování. Podle OECD pouze mírná nadpoloviční většina patnáctiletých v EU uvedla, že se učí, jak zjistit, zda jsou informace subjektivní nebo předpojaté. Je proto zcela jasně zapotřebí posílit úlohu vzdělávání a odborné přípravy v boji proti dezinformacím a při podpoře digitální a rovněž mediální gramotnosti. Díky tomu se posílí odolnost a bude k dispozici více možností, jak účinněji bojovat proti dopadu dezinformací na internetu.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Tyto pokyny mají sloužit jako praktická příručka pro učitele a další výchovné a vzdělávací pracovníky, kterým poskytnou znalosti a nástroje potřebné k tomu, aby mohli mladé lidi naučit, jak se orientovat v digitálním světě. I učitel, který nemá vůbec žádnou nebo jen malou předchozí zkušenost s digitálním vzděláváním, dokáže nyní žákům jasně vysvětlit, jak dezinformace odhalit. Jsem přesvědčena, že tyto pokyny budou pro mnoho lidí přínosem.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Učitelé a pedagogové jsou pro mladé lidi jedním z nejdůležitějších vzorů a je velmi důležité, aby byli vyškoleni v tom, jak svým svěřencům pomáhat rozlišit, co jsou zprávy a co jsou dezinformace. Prostřednictvím těchto nových pokynů a nové Strategie pro lepší internet pro děti se snažíme usnadnit v evropských školách podporu dovedností v oblasti digitální gramotnosti již od raného věku.“

Dnes předložené pokyny byly vypracovány za podpory expertní skupiny Komise pro boj proti dezinformacím a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Obsahují širokou škálu postupů z oblastí vzdělávání a odborné přípravy, rozhlasu a televize, akademického světa, sociálních médií a žurnalistiky. Tato skupina zároveň zveřejnila zprávu, která analyzuje úlohu vzdělávání a odborné přípravy v boji proti dezinformacím a představuje možná řešení na základě politických kroků na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Komise bude do této oblasti nadále investovat prostřednictvím ročního pracovního programu Erasmus+ na rok 2023, který poskytne finanční prostředky na rozsáhlé progresivní projekty se zaměřením na vzdělávání učitelů a vytváření učebních osnov v boji proti dezinformacím a na podporu digitální gramotnosti.

Komise tyto nové pokyny využije i pro opatření na podporu učitelů v rámci nové Evropské strategie pro lepší internet pro děti (BIK+).

Souvislosti

Tyto pokyny jsou součástí Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) a Akčního plánu pro evropskou demokracii. Přispějí k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Představují doplněk k činnosti, kterou v boji proti dezinformacím již Evropská komise vyvíjí prostřednictvím programu Erasmus+, Evropského sboru solidarity a eTwinningu.

Úloha mediální gramotnosti v boji proti dezinformacím je podporována v rámci programu Kreativní Evropa a prostřednictvím Evropského střediska pro sledování digitálních médií (podporovaného Evropskou komisí) a jeho regionálních center.

S cílem pomoci při přípravě pokynů zřídila Komise neformální expertní skupinu pro boj proti dezinformacím a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Výzva pro odborníky k zapojení do této skupiny byla zveřejněna dne 31. května a ukončena dne 29. června.

Závěrečná zpráva expertní skupiny přináší poznatky o klíčové úloze vzdělávání a odborné přípravy při vybavování mladých lidí kompetencemi potřebnými pro dnešní digitální svět, včetně kompetencí pro boj proti dezinformacím. Zaměřuje se především na hlavní problémy v této složité a dynamické oblasti a jejich možná řešení. Odkazuje na stávající politiku na úrovni EU a mezinárodní iniciativy a zdůrazňuje přidanou hodnotu využívání stávající činnosti. Zpráva se zabývá čtyřmi hlavními aspekty boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Konkrétně se jedná o technologickou a psychologickou povahu dezinformací, hlavní aspekty digitální gramotnosti, potřeby učitelů a dalších pracovníků ve výchově a vzdělávání a dále účinné přístupy využívané ve všech členských státech.

Další informace

Pokyny pro učitele a další pracovníky ve výchově a vzdělávání, které se týkají boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy – překlad do všech úředních jazyků EU bude následovat

Závěrečná zpráva

Informativní přehled

Infografika

Videozáznam

Komise dnes zveřejnila pokyny pro učitele a další pracovníky ve výchově a vzdělávání na základních a středních školách, které se týkají toho, jak řešit dezinformace a podporovat digitální gramotnost ve třídách. Pokyny obsahují praktické informace, které mohou uvedení pracovníci využít, např. definice technických pojmů, výukový materiál a způsoby, jak podporovat správné online návyky. Týkají se tří hlavních témat: rozvíjení digitální gramotnosti, boje proti dezinformacím a hodnocení digitální gramotnosti.

V současnosti nemá třetina třináctiletých studentů v Evropě základní digitální dovednosti, jak se ukázalo při přímém testování. Podle OECD pouze mírná nadpoloviční většina patnáctiletých v EU uvedla, že se učí, jak zjistit, zda jsou informace subjektivní nebo předpojaté. Je proto zcela jasně zapotřebí posílit úlohu vzdělávání a odborné přípravy v boji proti dezinformacím a při podpoře digitální a rovněž mediální gramotnosti. Díky tomu se posílí odolnost a bude k dispozici více možností, jak účinněji bojovat proti dopadu dezinformací na internetu.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Tyto pokyny mají sloužit jako praktická příručka pro učitele a další výchovné a vzdělávací pracovníky, kterým poskytnou znalosti a nástroje potřebné k tomu, aby mohli mladé lidi naučit, jak se orientovat v digitálním světě. I učitel, který nemá vůbec žádnou nebo jen malou předchozí zkušenost s digitálním vzděláváním, dokáže nyní žákům jasně vysvětlit, jak dezinformace odhalit. Jsem přesvědčena, že tyto pokyny budou pro mnoho lidí přínosem.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal: „Učitelé a pedagogové jsou pro mladé lidi jedním z nejdůležitějších vzorů a je velmi důležité, aby byli vyškoleni v tom, jak svým svěřencům pomáhat rozlišit, co jsou zprávy a co jsou dezinformace. Prostřednictvím těchto nových pokynů a nové Strategie pro lepší internet pro děti se snažíme usnadnit v evropských školách podporu dovedností v oblasti digitální gramotnosti již od raného věku.“

Dnes předložené pokyny byly vypracovány za podpory expertní skupiny Komise pro boj proti dezinformacím a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Obsahují širokou škálu postupů z oblastí vzdělávání a odborné přípravy, rozhlasu a televize, akademického světa, sociálních médií a žurnalistiky. Tato skupina zároveň zveřejnila zprávu, která analyzuje úlohu vzdělávání a odborné přípravy v boji proti dezinformacím a představuje možná řešení na základě politických kroků na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni.

Komise bude do této oblasti nadále investovat prostřednictvím ročního pracovního programu Erasmus+ na rok 2023, který poskytne finanční prostředky na rozsáhlé progresivní projekty se zaměřením na vzdělávání učitelů a vytváření učebních osnov v boji proti dezinformacím a na podporu digitální gramotnosti.

Komise tyto nové pokyny využije i pro opatření na podporu učitelů v rámci nové Evropské strategie pro lepší internet pro děti (BIK+).

Souvislosti

Tyto pokyny jsou součástí Akčního plánu digitálního vzdělávání (2021–2027) a Akčního plánu pro evropskou demokracii. Přispějí k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Představují doplněk k činnosti, kterou v boji proti dezinformacím již Evropská komise vyvíjí prostřednictvím programu Erasmus+, Evropského sboru solidarity a eTwinningu.

Úloha mediální gramotnosti v boji proti dezinformacím je podporována v rámci programu Kreativní Evropa a prostřednictvím Evropského střediska pro sledování digitálních médií (podporovaného Evropskou komisí) a jeho regionálních center.

S cílem pomoci při přípravě pokynů zřídila Komise neformální expertní skupinu pro boj proti dezinformacím a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Výzva pro odborníky k zapojení do této skupiny byla zveřejněna dne 31. května a ukončena dne 29. června.

Závěrečná zpráva expertní skupiny přináší poznatky o klíčové úloze vzdělávání a odborné přípravy při vybavování mladých lidí kompetencemi potřebnými pro dnešní digitální svět, včetně kompetencí pro boj proti dezinformacím. Zaměřuje se především na hlavní problémy v této složité a dynamické oblasti a jejich možná řešení. Odkazuje na stávající politiku na úrovni EU a mezinárodní iniciativy a zdůrazňuje přidanou hodnotu využívání stávající činnosti. Zpráva se zabývá čtyřmi hlavními aspekty boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Konkrétně se jedná o technologickou a psychologickou povahu dezinformací, hlavní aspekty digitální gramotnosti, potřeby učitelů a dalších pracovníků ve výchově a vzdělávání a dále účinné přístupy využívané ve všech členských státech.

Další informace

Pokyny pro učitele a další pracovníky ve výchově a vzdělávání, které se týkají boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy – překlad do všech úředních jazyků EU bude následovat

Závěrečná zpráva

Informativní přehled

Infografika

Videozáznam

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. října 2022