Přejít na hlavní obsah
Logo Evropské komise
Zastoupení v České republice
Zpráva10. února 2021Zastoupení v Česku

Komise vítá schválení Nástroje pro oživení a odolnost Evropským parlamentem

p041755-169808.jpg
© EC AV Service
© EC AV Service
Evropská komise vítá dnešní hlasování v Evropském parlamentu, které potvrdilo politickou dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně Nástroje pro oživení a odolnost v prosinci 2020. Jedná se o důležitý krok, který umožní, aby členským státům byly poskytnuty úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur na podporu reforem a investic.

Evropská komise vítá dnešní hlasování v Evropském parlamentu, které potvrdilo politickou dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně Nástroje pro oživení a odolnost v prosinci 2020. Jedná se o důležitý krok, který umožní, aby členským státům byly poskytnuty úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur na podporu reforem a investic.

Nástroj pro oživení a odolnost představuje klíčový a ústřední prvek iniciativy NextGenerationEU, tedy plánu EU, jak vyjít ze současné pandemie COVID-19 silnější. Bude hrát klíčovou úlohu při podpoře zotavení Evropy z hospodářského a sociálního dopadu pandemie a pomůže zvýšit odolnost ekonomik a společností EU a zajistit ekologickou a digitální transformaci.

Plány na podporu oživení a odolnosti

Schválení Evropským parlamentem připravilo půdu pro vstup Nástroje pro oživení a odolnost v platnost v druhé polovině února. Členské státy pak budou moci oficiálně předložit své národní plány na podporu oživení a odolnosti, které posoudí Komise a přijme Rada. Plány na podporu oživení a odolnosti stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které budou podporovány z Nástroje pro oživení a odolnost. Komise již vede intenzivní dialog se všemi členskými státy o přípravě těchto plánů.

Po schválení plánů na podporu oživení a odolnosti bude k dispozici předběžné financování ve výši 13 % celkové částky přidělené členským státům, aby se zajistilo, že finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost se co nejrychleji dostanou tam, kde je to zapotřebí.

Struktura a cíle Nástroje pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost má šest pilířů: ekologická transformace; digitální transformace; inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a vytváření pracovních míst; sociální a územní soudržnost; odolnost zdravotnictví a hospodářskou, sociální a institucionální odolnost; politiky pro příští generaci.

Pomůže EU dosáhnout jejího cíle klimatické neutrality do roku 2050 a nasměruje ji na cestu digitální transformace, vytváření pracovních míst a stimulace růstu v tomto procesu. Nejméně 37 % výdajů na investice a reformy obsažené v každém národním plánu na podporu oživení a odolnosti by mělo podporovat cíle v oblasti klimatu. K digitální transformaci by mělo přispívat nejméně 20 % výdajů na investice a reformy obsažené v každém národním plánu.

Pomůže rovněž členským státům účinně řešit problémy uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských a sociálních politik.

Další kroky

Rada musí nyní rovněž formálně schválit dosaženou dohodu, než ji budou moci podepsat předsedové Rady pro hospodářské a finanční věci a Evropského parlamentu. Nařízení bude poté vyhlášeno v Úředním věstníku, aby mohlo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení. Komise očekává, že všechny nezbytné formální kroky budou dokončeny včas, aby Nástroj pro oživení a odolnost vstoupil v platnost v druhé polovině února.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Je nezbytné je vymýtit virus očkováním. Musíme však také pomoci občanům, podnikům a společenstvím překonat hospodářskou krizi. Nástroj pro oživení a odolnost poskytne k tomuto účelu 672,5 miliardy eur. Jeho investice učiní Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější, z čehož budou mít z dlouhodobého hlediska prospěch všichni občané. Vítám kladné hlasování Evropského parlamentu jakožto důležitý krok k aktivaci Nástroje pro oživení a odolnost.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Tento nástroj poskytuje zemím EU jedinečnou příležitost obnovit a přetvořit jejich ekonomiky pro svět po pandemii COVID-19. Jedná se o příležitost vybudovat odolnost a přiklonit se k digitálnější a ekologičtější budoucnosti. To vyžaduje správné investice i správné reformy. Aby členské státy překonaly krizi a zvládly na výzvy 21. století , měly by využít příležitosti financování z Nástroje pro oživení a odolnost k tomu, aby ze svých ekonomik odstranily úzká místa a aktualizovaly zastaralé politiky a postupy. Vyzýváme členské státy, aby nadále úzce spolupracovaly s Komisí na vytváření solidních a důvěryhodných plánů na podporu oživení a odolnosti, abychom mohli začít finanční prostředky vyplácet co nejdříve. Děkuji Evropskému parlamentu za jeho podporu a za rychlost, s níž Nástroj pro oživení a odolnost schválil.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni řekl: „Díky dnešnímu hlasování v Evropském parlamentu jsme o krok blíže vstupu Nástroje pro oživení a odolnost v platnost. V důsledku hrozného šoku z pandemie učinila Evropa historický krok. Udělali jsme něco, co bylo ještě před rokem nemyslitelné: vytvořili jsme společný nástroj financovaný společným dluhem za účelem dosažení společného cíle. Komise již několik měsíců intenzivně spolupracuje s vládami při vypracovávání plánů na podporu oživení a odolnosti. Nyní musíme všichni zintenzívnit své úsilí a zajistit, abychom využili této jedinečné příležitosti ke změně našich ekonomik ve prospěch společného blaha všech Evropanů.“

Další informace

Nástroj pro oživení a odolnost: Otázky a odpovědi

Informativní přehled o Nástroji pro oživení a odolnost

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (ve znění předloženém na plenárním zasedání EP)

Internetová stránka týkající se Nástroje pro oživení a odolnost

Internetové stránky pracovní skupiny RECOVER

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. února 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku