Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Prohlášení20. prosince 2023Odhadovaná doba čtení: 4 min

Komise vítá významný pokrok, jehož dosáhly Parlament a Rada v souvislosti s novým paktem o migraci a azylu

Press conference by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, and Ylva Johansson, European Commissioner, on the political agreement reached on the Pact on Migration and Asylum

Stručné shrnutí tiskové zprávy:

 • Komise vítá dohodu o novém paktu o migraci a azylu
 • představuje významný průlom směrem ke společnému řízení migrace v EU
 • Komise představila legislativní návrhy k paktu v září 2020
 • snahou bylo nalézt dlouhodobá a udržitelná řešení pro řízení migrace
 • pakt vytvoří právní rámec, který vyváží solidaritu a odpovědnost mezi členskými státy
 • dohoda se týká pěti klíčových návrhů:
  • nařízení o prověřování
  • nařízení EURODAC
  • nařízení o azylovém řízení
  • nařízení o řízení azylu a migrace
  • nařízení o krizových situacích a zásazích vyšší moci
 • politickou dohodu musí ještě formálně přijmout Evropský parlament a Rada

 

Celé znění tiskové zprávy:

Politická dohoda, které dnes dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně paktu o migraci a azylu, představuje významný průlom směrem ke společnému systému řízení migrace v EU.

Dohoda se týká pěti klíčových návrhů paktu:

 • nařízení o prověřování: vytvoření jednotných pravidel pro zjišťování totožnosti státních příslušníků zemí mimo EU po jejich příjezdu, čímž se zvýší bezpečnost v schengenském prostoru.
 • nařízení Eurodac: vytvoření společné databáze shromažďující přesnější a úplnější údaje pro odhalování neoprávněného pohybu migrantů.
 • nařízení o azylovém řízení: urychlení a zefektivnění azylových řízení, řízení o navracení a řízení na hranicích.
 • nařízení o řízení azylu a migrace: vytvoření nového mechanismu solidarity mezi členskými státy s cílem vyvážit stávající systém, v němž převážnou většinu žádostí o azyl řeší několik zemí, a jasných pravidel pro odpovědnost za žádosti o azyl.
 • nařízení o krizových situacích a zásazích vyšší moci: zajištění toho, aby byla EU v budoucnu připravena na krizové situace, včetně účelového využívání migrantů.

Tyto návrhy, jakmile je Evropský parlament a Rada formálně přijmou, budou představovat pilíře nového paktu o migraci a azylu.

Komise předložila nový pakt o migraci a azylu v září 2020 s cílem nalézt dlouhodobá a udržitelná řešení pro řízení migrace. Pakt vytvoří právní rámec, který vyváží solidaritu a odpovědnost mezi členskými státy v rámci komplexního přístupu k účinnému a spravedlivému řízení migrace.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Vítám politickou dohodu, které Parlament a Rada ohledně klíčových prvků nového paktu o migraci a azylu dosáhly a která přichází v pravý čas. Naším cílem bylo nalézt spravedlivý a pragmatický přístup ke společnému řízení migrace v EU. Jde o zásadní krok při zajišťování nástrojů, které Evropa pro řízení migrace potřebuje.“

Dohoda, které bylo dnes dosaženo, odráží závazek řídit migraci spravedlivým a řádným způsobem, jenž Unii a jejím členským státům umožní přejít od řešení ad hoc k řešením dlouhodobým a udržitelným. Než se začnou tato nová pravidla plně uplatňovat, je Komise připravena pokračovat ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou. Směr je jasný – zajistit přijetí všech návrhů paktu do konce tohoto legislativního mandátu.

Další informace

Aktuální stav nového paktu o migraci a azylu – informativní přehled

Internetové stránky o novém paktu o migraci a azylu

Citace

Evropa je silné společenství, které dokáže na náročné výzvy nalézt náležité odpovědi. Vítám politickou dohodu, které Parlament a Rada ohledně klíčových prvků nového paktu o migraci a azylu dosáhly a která přichází v pravý čas. Naším cílem bylo nalézt spravedlivý a pragmatický přístup ke společnému řízení migrace v EU. Jde o zásadní krok při zajišťování nástrojů, které Evropa pro řízení migrace potřebuje.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission - 20/12/2023

 

Dnešní historická dohoda je hrdým důkazem toho, že Evropa může nabídnout řešení problémů, které jsou pro občany nejdůležitější. Pakt je řadou rozumných a nezbytných opatření k řízení migrace předvídatelným a účinnějším způsobem. Všechna tato opatření sníží tlak na EU a zabrání ztrátám na životech.

Margaritis Schinas, místopředseda pro podporu evropského způsobu života - 20/12/2023

 

Dnešní průlom ohledně paktu ukazuje naše odhodlání postupovat společně i v nejsložitějších otázkách a zůstat věrni našim hodnotám. Potřebujeme řídit migraci řádným způsobem a po evropsku. Tady nejsou vítězové ani poražení. Díky dohodě o společném přístupu k řízení migrace humánním způsobem zvítězíme všichni.

Ylva Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci - 20/12/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
20. prosince 2023