Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva9. července 2024Odhadovaná doba čtení: 3 min

Komise vyčlenila 77 milionů eur na mimořádnou podporu zemědělcům v Rakousku, Česku, Polsku a Portugalsku

zmrzlý květ

Stručný souhrn tiskové zprávy:

Evropská komise uvolní 77 milionů eur pěstitelům ovoce, zeleniny a vína v Rakousku, Česku, Polsku a Portugalsku.
Podpora bude rozdělena zemědělcům vnitrostátními orgány na náhradu hospodářských ztrát, které způsobily: 
    - nebývalé jarní mrazy či krupobití v prvních třech zemích,
    - nerovnováha na trhu vína v Portugalsku.
Česku je vyhrazeno 15 milionů eur, Rakousku 10 milionů, Polsku 37 milionů a Portugalsku 15 milionů eur.
Země mohou podporu EU doplnit až o 200 % z vnitrostátních zdrojů.

 

Celé znění tiskové zprávy:

Komise dnes navrhla uvolnit 77 milionů eur ze zemědělské rezervy na podporu zemědělců z odvětví ovoce, zeleniny a vína v Rakousku, Česku a Polsku, kteří byli v nedávné době vystaveni nepříznivým klimatickým jevům nebývalého rozsahu, jakož i na podporu portugalských producentů vína, kteří čelí vážným narušením trhu. 

Návrhy Komise přijaté členskými státy přidělují 10 milionů eur Rakousku, 15 milionů eur Česku, 37 milionů eur Polsku a 15 milionů eur Portugalsku. Tyto země mohou tuto podporu EU doplnit až o 200 % z vnitrostátních zdrojů.

Na jaře letošního roku postihly Česko, části Rakouska a části Polska nebývalé mrazy, které po neobvykle mírných březnových teplotách výrazně zasáhly sady a vinice. Další škody v Polsku způsobilo krupobití. Zasažené plochy a podíl produkce jsou významné a ohrožují hospodářskou životaschopnost dotčených zemědělských podniků. Vnitrostátní orgány rozdělí podporu přímo zemědělcům, aby jim nahradily jejich hospodářské ztráty. Rakousko, Česko a Polsko budou muset Komisi oznámit podrobnosti o prováděných opatřeních, zejména kritéria použitá pro výpočet jednotlivých podpor, zamýšlený dopad opatření, jejich vyhodnocení a opatření přijatá s cílem zabránit narušení hospodářské soutěže a nadměrné kompenzaci.

Producenti vína v Portugalsku v současnosti trpí nerovnováhou na trhu, která by se mohla změnit v dlouhotrvající a širší krizi. Současná bezprecedentní akumulace zásob v Portugalsku je způsobena poklesem prodeje červeného vína v kombinaci se zvýšením produkce v loňském roce. Portugalsko bylo v roce 2023 členským státem s nejvyšším meziročním nárůstem výroby. Podpůrný balíček, který dnes Komise předložila, bude v Portugalsku financovat dočasnou nouzovou destilaci s cílem odstranit část objemu, který je v současné době přebytečný, a obnovit rovnováhu na trhu. Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže, může být alkohol získaný destilací použit pouze pro průmyslové účely, jako jsou dezinfekce či výroba farmaceutik, nebo v energetice. Vnitrostátní orgány mohou podporu rozdělit producentům vína, vinařským družstvům, palírnám a vinařským podnikům a stanoví pravidla pro žádost o podporu. Očekává se, že Portugalsko bude Komisi o provedených opatřeních informovat, zejména pokud jde o množství vína staženého z trhu v každém regionu.

S cílem řešit větší výzvy, jimž odvětví vína v EU čelí, Komise rovněž nedávno zřídila skupinu na vysoké úrovni pro politiku v oblasti vína, která by měla do začátku roku 2025 předložit doporučení pro budoucí vývoj v této oblasti.

Platby mimořádné finanční podpory zemědělcům pro Česko, Rakousko a Polsko musí být provedeny do 31. ledna 2025. Podpora na dočasnou mimořádnou krizovou destilaci pro Portugalsko musí být příjemcům vyplacena do 30. dubna 2025. Oba akty, které stanoví pravidla podpory, budou přijaty v nadcházejících dnech a budou po svém vstupu v platnost v červenci 2024 přímo použitelné.

Další informace 

EU exceptional market measures enhance the agricultural sector’s resilience amidst crises

Podrobnosti

Datum zveřejnění
9. července 2024