Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva24. ledna 2024Odhadovaná doba čtení: 8 min

Komise zahajuje inovační balíček v oblasti umělé inteligence na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků v této oblasti

malý robot bílé barvy

Komise dnes zahájila balíček opatření, který má podpořit evropské začínající podniky a malé a střední podniky při rozvoji důvěryhodné umělé inteligence (UI), která respektuje hodnoty a pravidla EU. To navazuje na politickou dohodu dosaženou v prosinci 2023 ohledně aktu EU o UI – prvním celosvětovém komplexním zákoně o UI – který podpoří vývoj, zavádění a využívání důvěryhodné UI v EU.

Předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2023 oznámila novou iniciativu, jejímž cílem je zpřístupnit evropské superpočítače inovativním evropským začínajícím podnikům v oblasti UI, aby mohly školit své důvěryhodné modely UI. Jako první krok zahájila Komise v listopadu 2023 velkou výzvu v oblasti UI, která poskytuje začínajícím podnikům v oblasti UI finanční podporu a přístup k superpočítačům. Dnešní balíček tento závazek naplňuje prostřednictvím široké škály opatření na podporu začínajících podniků a inovací v oblasti UI, mimo jiné předkládá návrh, podle kterého by začínající podniky v oblasti UI i širší inovační komunita dostaly privilegovaný přístup k superpočítačům. Balíček přináší:

 • změnu nařízení EuroHPC, jejímž cílem je spustit továrny UI, které jsou novým pilířem činností společného podniku EU pro superpočítače. To zahrnuje:
  • pořízení, modernizaci a provoz superpočítačů zaměřených na UI, aby se umožnilo rychlé strojové učení velkých obecných modelů UI (GPAI) a jejich rychlé trénování,
  • usnadnění přístupu ke specializovaným superpočítačům UI, díky čemuž bude UI moci využívat velký počet veřejných a soukromých uživatelů, včetně začínajících podniků a malých a středních podniků, 
  • nabídku jednotného kontaktního místa pro začínající podniky a inovátory, podporu začínajících podniků a výzkumného ekosystému UI při vývoji algoritmů, testování hodnocení a validace rozsáhlých modelů UI, poskytování programovacích zařízení vhodných pro superpočítače a další podpůrné služby UI,
  • umožnění vývoje různých nově vznikajících aplikací UI založených na obecných modelech UI,
 • rozhodnutí o zřízení úřadu pro UI v rámci Komise, který zajistí rozvoj a koordinaci politiky v oblasti UI na evropské úrovni, jakož i dohled nad prováděním a prosazováním připravovaného aktu o UI,
 • sdělení o unijních začínajících podnicích a inovacích v oblasti UI, které nastiňuje další klíčové činnosti:
  • finanční podporu Komise prostřednictvím programu Horizont Evropa a programu Digitální Evropa zaměřených na generativní UI. Tento balíček generuje do roku 2027 dodatečné celkové veřejné a soukromé investice ve výši přibližně 4 miliard EUR,
  • doprovodné iniciativy na posílení talentů EU v oblasti generativní UI prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy, získávání nových dovedností a rekvalifikace,
  • další podporu veřejných a soukromých investic do začínajících podniků a rychle se rozvíjejících podniků v UI, mimo jiné prostřednictvím rizikového kapitálu nebo kapitálové podpory (mimo jiné prostřednictvím nových iniciativ programů ERI Accelerator a InvestEU),
  • urychlení vývoje a zavádění společných evropských datových prostorů, které budou zpřístupněny komunitě UI, pro kterou jsou data klíčovým zdrojem trénování a zlepšování jejich modelů. Dnes byl rovněž zveřejněn nový pracovní dokument útvarů Komise o společných evropských datových prostorech, který informuje o nejnovější situaci,
  • iniciativu „GenAI4EU“, jejímž cílem je podpořit rozvoj nových případů užití a nově vznikajících aplikací ve 14 evropských průmyslových ekosystémech, jakož i ve veřejném sektoru. Mezi oblasti použití patří robotika, zdraví, biotechnologie, výroba, mobilita, klima a virtuální svět.

Komise rovněž spolu s řadou členských států zřizuje dvě konsorcia evropské digitální infrastruktury (EDIC):

 • Cílem „aliance pro jazykové technologie“ (ALT-EDIC) je vyvinout společnou evropskou infrastrukturu v oblasti jazykových technologií, jejímž úkolem bude řešit nedostatek u dat evropských jazyků pro trénování řešení UI, jakož i zachovat jazykovou rozmanitost a kulturní bohatství Evropy. To podpoří rozvoj velkých evropských jazykových modelů,
 • konsorcium EDIC „CitiVERSE“ bude používat nejmodernější nástroje UI k rozvoji a posílení místních digitálních dvojčat pro inteligentní komunity, což městům pomůže simulovat a optimalizovat procesy – od řízení dopravy až po nakládání s odpady. 

Sdělení AI@EC

Komise dnes rovněž přijala sdělení, v němž nastiňuje vlastní strategický přístup Komise k využívání umělé inteligence. V této strategické vizi Komise předjímá provádění aktu EU o UI a interně se na ně připravuje. Jsou zde uvedena konkrétní opatření, kterými Komise bude budovat institucionální a provozní kapacitu s cílem zajistit vývoj a využívání důvěryhodné, bezpečné a etické UI. Komise se rovněž připravuje na to, že podpoří orgány veřejné správy EU, až budou samy umělou inteligenci zavádět a využívat.

Další kroky

Evropský parlament a Rada nyní zváží změny nařízení, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, které navrhla Komise.

Úřad pro UI bude zřízen v rámci Komise. Úřad pro UI provede budoucí akt o UI na úrovni EU a bude dohlížet na pravidla pro obecné modely a systémy UI. Měl by se stát ústředním koordinačním orgánem pro politiku v oblasti UI na úrovni EU a měl by spolupracovat s dalšími útvary Komise, orgány EU, členskými státy a komunitou zúčastněných stran. Bude mít mezinárodní poslání a bude podporovat přístup EU ke správě UI a přispívat k mezinárodním aktivitám EU v oblasti UI. V obecnější rovině by měl úřad pro UI prohlubovat znalosti o UI a porozumění jí a podporovat její zavádění a související inovace. Rozhodnutí o zřízení Úřadu pro UI vstoupí v platnost dne 21. února 2024*.

Členské státy nyní s podporou Komise zřídí konsorcia evropské digitální infrastruktury ALT-EDIC a CitiVERSE EDIC. 

Souvislosti

Komise již mnoho let usnadňuje a posiluje v EU spolupráci v oblasti UI s cílem zvýšit konkurenceschopnost a zajistit důvěru v umělou inteligenci, jež bude vycházet z hodnot EU. Bílá kniha Komise o UI, která byla zveřejněna v roce 2020, představila jasnou vizi UI v Evropě: ekosystém excelence a důvěry. V dubnu 2021 navrhla Komise s členskými státy akt EU o UI a nový koordinovaný plán, aby se zaručila bezpečnost a základní práva občanů a podniků a zároveň posílily investice a inovace ve všech zemích EU. Akt EU o UI byl předběžně schválen spolunormotvůrci v prosinci 2023 a je prvním komplexním zákonem o umělé inteligenci na světě.

Další informace

Sdělení o unijních začínajících podnicích a inovacích v oblasti UI

Změna nařízení, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku   

Evropský akt o umělé inteligenci

Rozhodnutí Komise o zřízení Evropského úřadu pro umělou inteligenci

Pakt o umělé inteligenci

Konsorcium evropské digitální infrastruktury (EDIC)

Pracovní dokument útvarů Komise o společných evropských datových prostorech

*Datum opraveno dne 26. ledna 2024.

Citace

K vývoji UI je nutná silná výpočetní kapacita. Velmi silná. Chceme proto malým a středním podnikům a začínajícím podnikům poskytnout privilegovaný přístup k síti evropských superpočítačů. Jsme odhodláni k inovacím umělé inteligence a inovacím s umělou inteligencí. A učiníme vše, co je v našich silách, abychom v Evropě vytvořili prosperující ekosystém UI.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk

Dnes oznamujeme spuštění továren UI, které společně přinášejí „suroviny“ pro UI: výpočetní kapacitu, data, algoritmy a talenty. Budou sloužit jako jednotné kontaktní místo pro evropské začínající podniky v oblasti UI, kterým umožní vyvíjet nejpokročilejší modely a průmyslové aplikace UI. Z Evropy tak činíme nejlepší místo na světě pro důvěryhodnou UI.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. ledna 2024