Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva24. října 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Konec křečků v Čechách? Kdepak!

NA pravou míru - křečci

Také vás vylekala zpráva MF Dnes, že „Brusel chce zakázat chov mnoha zvířat,“ s podtitulkem „Evropská komise hodlá lidem znemožnit chovat hlodavce, papoušky nebo plazy“? Nelekejte se, Evropská komise žádný takový plán nemá.  

 

O co tedy jde?  

Autor vybral chytlavé a emocionální téma (chov mazlíčků), snadný neosobní cíl („Brusel“), informace si neověřil a sepsal článek.

Ten převzala další média, která se už nepídila po tom, zda je obsah článku pravdivý... otiskly to přece celostátní noviny!

I když později došlo v on-line verzi k mnoha opravám, stačilo pár hodin na to, aby se zpráva bleskově šířila po všech sociálních sítích, v rádiu i v televizi.

Škoda byla napáchána a některým občanům už těžko vysvětlíme, jak to celé vzniklo. Takto fungují dezinformace.

Přitom žádný návrh není na stole. Ani studie zmíněná autorem článku…

 

A o co tedy opravdu šlo?  

Vše se točí okolo tzv. evropského pozitivního seznamu zvířat vhodných k chovu – po tom volají některé organizace. Určil by, která zvířata se chovat mohou – a ostatní by byla zakázaná.  

Evropský parlament vyzval v listopadu 2022 Komisi k posouzení, zda by takový seznam měl přidanou hodnotu a byl proveditelný.  

Komise se zavázala, že takovou studii zahájí – jde totiž o komplexní záležitost, která se dotýká mj. dobrých životních podmínek zvířat, zdraví lidí a zvířat či obchodu se zvířaty. A mohla by mít dopad na všechny tyto oblasti a řadu dalších.  

Zahájila tedy výzvu k podávání nabídek na studii proveditelnosti, která by se touto otázkou zabývala. 

Žádný návrh Komise v této věci neexistuje. Neexistuje ani zmiňovaná studie. 

 

Naše další reakce? 

Dne 26. října byl v MF Dnes, strana 8, otištěn komentář Moniky Ladmanové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, reagující na celou situaci:

 

Jak to má Evropská unie s křečkem

Úterní vydání MF Dnes začalo manipulativním a nepravdivým titulkem, který vyděsil mnoho českých chovatelů a jejich zvířecích miláčků. „Brusel“ prý chce jejich chov zakázat. Není to pravda a pravda není ani to, že by Evropská komise chtěla chov domácích mazlíčků do dvou let znemožnit.  

Jak je to tedy s údajným zákazem?

Na začátku stojí ochránci zvířat. Ti se opakovaně obrátili na Evropský parlament s obavami ohledně životních podmínek zvířat a zdravotních rizik, jež souvisejí s obchodem s volně žijícími a exotickými zvířaty v EU. Vyzvali k přijetí „pozitivního seznamu pro celou EU, který by stanovil výčet zvířat, jež je možné chovat v zájmovém chovu“.

Parlament tuto výzvu, aby vznikl vědecky podložený celounijní seznam, postoupil v listopadu 2022 Evropské komisi. Uložil jí celou věcí se odborně zabývat a zohlednit i zkušenosti členských států EU, které už takový přístup zvolily.

Obdobný požadavek zazněl i od členských států samých: na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov v květnu 2022 Kypr jménem tří zemí předložil obdobné stanovisko, které řada dalších podpořila.

Evropská komise se zavázala, že připraví odbornou studii, která sama o sobě neurčí další postup. Výběrové řízení na jejího autora právě probíhá. Vybrán by mohl být do konce roku a na sepsání studie bude mít 19 měsíců.

Půjde o celkové posouzení, které se dotkne široké škály vzájemně souvisejících oblastí, jako jsou vnitřní trh, dobré životní podmínky zvířat, veřejné zdraví, zvířecí infekce, invazní nepůvodní druhy, ochrana biologické rozmanitosti a obchod se zvířaty. Úkolem studie je rovněž shromáždit názory všech stran, kterých se téma týká.

Teprve s relevantními podklady v ruce Evropská komise zváží, zda připraví návrh nějakého legislativního opatření. Kdyby došla k tomu, že ano, předložila by jej následně členským státům a europoslancům. Ti by jej posoudili, pozměnili, přijali – anebo odmítli.

Není tedy pravda, že „Brusel“, potažmo Evropská komise, do dvou let přijme seznam, který zakáže křečky, hady nebo papoušky.

Strašení poctivých chovatelů, kterých je v České republice řada, zavádějícími informacemi je nezodpovědné. A je nefér i vůči Evropě."

 

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

 

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
24. října 2023 (Poslední aktualizace: 26. října 2023)
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku