Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. ledna 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Kreativní Evropa: navýšení rozpočtu 2022 na podporu kulturních a kreativních odvětví

Logo Kreativní Evropa

Komise dnes přijala pracovní program programu Kreativní Evropa na rok 2022. Následovat bude vyhlášení příslušných výzev k podávání návrhů. S rozpočtem ve výši přibližně 385 milionů eur, což je téměř o 100 milionů eur více než v roce 2021, posiluje program Kreativní Evropa svou podporu kreativním a kulturním partnerům a náležitě zohledňuje výzvy vyplývající z krize COVID-19 a rostoucí globální konkurence.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová k tomu uvedla: „Kulturní a kreativní odvětví jsou duší evropské společnosti. Víme, jak odolná byla v posledních dvou letech. V roce 2022 bude mít program Kreativní Evropa k dispozici největší rozpočet v historii. EU podporuje tato odvětví v jejich oživení, tvůrčím procesu a posilování jejich inovačního potenciálu. Vyzýváme umělce, tvůrce a kulturní pracovníky, aby prozkoumali četné možnosti financování, které Kreativní Evropa nabízí, a využili je.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton doplnil: „V roce 2022 zintenzivníme svou podporu evropským kulturním a kreativním odvětvím, která byla těžce zasažena krizí COVID-19, od kin až po festivaly. Díky našemu programu Kreativní Evropa uvolníme nevídaných 226 milionů eur na audiovizuální oblast a 35 milionů eur na meziodvětvovou spolupráci, včetně zpravodajských médií. Kreativní Evropa bude investovat do inovací v oblasti digitálních technologií a nových typů obsahu, od špičkových televizních seriálů až po virtuální realitu. V rámci našeho úsilí o ochranu svobody sdělovacích prostředků v EU budeme rovněž financovat partnerství v oblasti žurnalistiky, posilovat profesní standardy a podporovat mediální gramotnost.“

Složka programu „kultura“ bude zahrnovat nové výzvy a iniciativy týkající se hudby, kulturního dědictví, scénických umění a literatury. Kromě toho bude zahájen program mobility, který nabídne umělcům, tvůrcům nebo kulturním pracovníkům možnost vycestovat do zahraničí za účelem profesního rozvoje nebo mezinárodní spolupráce, nalézt nové publikum a spoluvytvářet či prezentovat svá díla.

Složka MEDIA se zaměřuje na audiovizuální oblast a v roce 2022 se zavádí několik novinek. Bude financována podpora rozvoje inovativních videoher a zážitků virtuální reality. Nová akce „MEDIA 360 stupňů“ se zaměří na přední odvětvová fóra, která spolupracují s podniky v celém audiovizuálním hodnotovém řetězci. V zájmu další podpory inovací bude spuštěn portál Media Market Gateway pro slibné začínající podniky. Prostřednictvím sítí bude posílena spolupráce mezi filmovými festivaly.

V rámci meziodvětvové složky pak budou navýšeny finanční prostředky pro laboratoř kreativních inovací pro společné inovační projekty, na nichž se podílí vícero kreativních odvětví a které přispívají mimo jiné k novému evropskému Bauhausu. Prostřednictvím dalších opatření na ochranu svobody sdělovacích prostředků se rovněž rozšíří podpora zpravodajských médií.

Program Kreativní Evropa se bude rovněž zabývat klíčovými otázkami, které se týkají i kulturních a kreativních odvětví. Projekty financované z programu MEDIA budou muset provádět strategie v oblasti zelené ekonomiky a rozmanitosti včetně genderové vyváženosti. Program Kreativní Evropa proto významně přispěje k politickým prioritám Komise v oblasti udržitelnosti a začleňování. Součástí programu budou iniciativy zahrnující další priority EU, jako je příspěvek ke Strategii EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života či Evropskému roku mládeže.

Kulturní a kreativní odvětví se rovněž vyzývají, aby využívaly CulturEU, nedávno spuštěný on-line průvodce veškerým financováním EU, které mají k dispozici. Na interaktivních internetových stránkách lze nalézt celkem 75 možností financování z 21 různých programů EU, od programů Kreativní Evropa a Horizont Evropa až po strukturální fondy a program InvestEU.

Souvislosti

Kulturní a kreativní odvětví od nepaměti představují obohacující prvek života Evropanů a přispívají jak k sociální soudržnosti a rozmanitosti Evropy, tak k jejímu hospodářství – připadá na ně 4,2 % celkového HDP EU a 3,7 % pracovní síly EU.

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro program Kreativní Evropa na období 2021–2027, dosahuje přibližně 2,4 miliardy eur, což ve srovnání s obdobím 2014–2020 představuje nárůst o 63 %. Navýšený rozpočet odráží závazek Evropské unie pomoci tomuto odvětví ve zotavení a posílení odolnosti v příštích letech. Program má tři oblasti:

  • složka kultura zahrnuje všechny oblasti kulturních a kreativních odvětví s výjimkou audiovizuálního odvětví a odvětví zpravodajských médií,
  • složka MEDIA poskytuje podporu audiovizuálnímu a filmovému odvětví a
  • meziodvětvová složka poskytuje příležitosti pro spolupráci mezi jednotlivými odvětvími.

Veřejné a soukromé subjekty působící v kreativních odvětvích se mohou při podávání žádosti o financování obrátit na kanceláře programu Kreativní Evropa, jež se nacházejí ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

Podrobnosti o konkrétních opatřeních a souvisejících lhůtách pro podávání žádostí jsou k dispozici na příslušných internetových stránkách.

Další informace

Roční pracovní program na rok 2022 pro provádění programu Kreativní Evropa

Internetové stránky programu Kreativní Evropa

Zpráva

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. ledna 2022