Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva10. října 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Kultura hýbe Evropou: největší program mobility EU nabízí nové příležitosti umělcům a kulturním pracovníkům

Kultura hýbe Evropou logo

Komise dnes na akci na vysoké úrovni v Bruselu (Belgie) zahajuje iniciativu „Kultura hýbe Evropou“, nový stálý program mobility pro umělce a kulturní pracovníky, jakož i první výzvu k individuální mobilitě. Díky celkovému rozpočtu ve výši 21 milionů eur v rámci programu Kreativní Evropa na tříleté období (2022–2025) se iniciativa „Kultura hýbe Evropou“ stává největším evropským programem mobility umělců a kulturních pracovníků zaměřeným na všechny země a odvětví programu Kreativní Evropa, na něž se vztahuje složka Kultura.

Mezi účastníky budou zástupci orgánů EU, zúčastněné strany a organizace z kulturního odvětví. Iniciativa „Kultura hýbe Evropou“ řeší naléhavé potřeby kulturních a kreativních odvětví, pokud jde o inkluzivní a udržitelné příležitosti v oblasti mobility, a věnuje zvýšenou pozornost začínajícím umělcům.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Iniciativou Kultura hýbe Evropou připravuje Komise půdu pro budoucnost kulturních a kreativních odvětví a nabízí lepší příležitosti pro začínající umělce a kulturní pracovníky k posílení jejich dovedností a vazeb s evropskými partnery. Tímto programem Komise uznává, že výměny v oblasti mobility utvářejí naši současnost a ovlivňují budoucnost našich vzájemně propojených společenství, a propojuje mobilitu s udržitelností a začleněním, jak to prosazuje Zelená dohoda pro Evropu.“

Kultura hýbe Evropou je program, který z pověření Komise realizuje Goethe-Institut a který zahrnuje dvě akce: individuální mobilita a rezidenční pobyty. Prostřednictvím grantů na mobilitu nabídne přibližně 7 000 umělcům a kulturním pracovníkům možnost vycestovat do zahraničí v rámci EU i mimo ni za účelem profesního rozvoje nebo mezinárodní spolupráce, účastnit se tvůrčích rezidencí nebo hostit umělce a kulturní pracovníky. Akce týkající se rezidencí bude zahájena počátkem roku 2023.

První výzva k individuální mobilitě se zaměřuje na umělce a kulturní pracovníky ze zemí, jež se účastní programu Kreativní Evropa, kteří pracují v těchto odvětvích: architektura, kulturní dědictví, design, módní návrhářství, literární překlad, hudba, výtvarné umění a scénická umění ze zemí, jež se účastní programu Kreativní Evropa, a cestují do jiné země programu Kreativní Evropa na dobu 7 až 60 dnů pro jednotlivé umělce a 7 až 21 dnů pro skupiny (2 až 5 osob).

Souvislosti

Stávající výzva je otevřena od 10. října 2022 do 31. května 2023. Akce v oblasti individuální mobility budou probíhat na základě průběžných výzev, které budou každý rok od podzimu do jara probíhat s měsíčním hodnocením.

Grant na mobilitu v rámci programu „Kultura hýbe Evropou“ zahrnuje: standardní cestovní výdaje (350 eur na zpáteční cestu do vzdálenosti 5 000 km a 700 eur na zpáteční cestu na vzdálenost nad 5 001 km) a diety ve výši 75 eur na pokrytí nákladů na stravu a ubytování.

Kromě toho se v souladu s horizontálními prioritami programu, jako je začleňování a udržitelnost, počítá s několika navýšeními:

  • Zelené navýšení: dalších 350 eur, aby byli umělci a kulturní pracovníci motivováni k tomu nevyužívat leteckou dopravu.
  • Podpora umělců a kulturních subjektů se zvláštními potřebami souvisejícími se zdravotním postižením.
  • Podpora pro žadatele přicházející z nejvzdálenějších zemí a území a nejvzdálenějších regionů nebo cestující do těchto destinací.
  • Rodinné navýšení pro umělce, kteří mají dítě mladší 10 let.
  • Vízové navýšení na nákup víza.

Ukrajinským umělcům, kteří nemohou opustit zemi, by mohlo být výjimečně umožněno požádat přímo o virtuální mobilitu. V takovém případě by obdrželi 35 eur na dietách.

Další informace

Evropská komise: Kultura hýbe Evropou: mobilita umělců a pracovníků v kulturním odvětví

Goethe-Institut: Kultura hýbe Evropou

na FacebookuKultura hýbe EvropouKreativní Evropa

na Twitteru: Kultura hýbe EvropouKreativní Evropa

Instagram: Kultura hýbe EvropouKreativní EU

Hashtagy: #CreativeEurope #EuropeforCulture

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10. října 2022