Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva1. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Modernizace justiční spolupráce: Komise připravuje půdu pro další digitalizaci justičních systémů v EU

Digitalizace justice

Evropská komise dnes přijala několik iniciativ, jejichž cílem je digitalizovat justiční systémy v EU a učinit je přístupnějšími a účelnějšími. Hlavním cílem těchto opatření je učinit digitální komunikační kanály výchozí možností v přeshraničních věcech, a splnit tak jednu z priorit stanovených v loni přijatém sdělení o digitalizaci soudnictví

Na současném vnitřním trhu EU probíhá řada právních sporů mezi občany a podniky přes hranice. Aby byl boj proti přeshraniční trestné činnosti účinnější, je rovněž vyžadována spolupráce různých členských států a justičních systémů. Vyšetřovací orgány a soudy různých členských států musí při vyšetřování a stíhání trestných činů spolupracovat a vzájemně se podporovat a bezpečně a rychle si vyměňovat informace a důkazy.

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová se vyjádřila takto: „Zločin nezná hranice a totéž by mělo platit i pro spravedlnost. Díky dnes přijatým návrhům budou státní zástupci a soudci moci spolupracovat rychleji a účinněji. Abychom justičním orgánům, občanům a podnikům poskytli rychlé a bezpečné prostředky pro výměnu informací, musíme maximálně využívat digitální technologie. Jedná se o klíčový prostředek ke snadnějšímu a rychlejšímu přístupu ke spravedlnosti.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu dodal: „Účinné a kvalitní justiční systémy vyžadují účinné nástroje. Nástrojů, které usnadňují přeshraniční justiční spolupráci v EU, již máme hodně. Ne všechny ale jsou aktuální a nutně je musíme modernizovat. Rovněž je třeba, aby byly justiční systémy odolné vůči krizím. Soudy by měly být schopny fungovat za všech okolností. To je zásada právního státu. Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že justiční systémy vybavíme vhodnými nástroji. Dnes přijaté iniciativy jsou splněním ambiciózního cíle Komise vytvořit skutečně účinný a odolný evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva.“

Digitalizace justičních systémů v EU

Iniciativy, které dnes Komise přijala, se týkají těchto oblastí:

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce

Návrhy týkající se digitalizace přeshraniční justiční spolupráce v EU a přístupu ke spravedlnosti v občanských, obchodních a trestních věcech se budou zabývat dvěma hlavními problémy: neefektivností přeshraniční justiční spolupráce a překážkami v přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech.

Uvedené nařízení:

  • umožní stranám komunikovat s příslušnými orgány elektronicky nebo zahájit soudní řízení proti straně z jiného členského státu,
  • umožní využívat videokonference při ústních jednáních v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech, což povede ke zrychlení řízení a k omezení cest,
  • zajistí možnost digitálního předávání žádostí, dokumentů a údajů mezi vnitrostátními orgány a soudy.

Výsledkem změny komunikace, která v současné době probíhá stále výhradně v papírové podobě, na elektronický kanál by byl nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale také úspora času a přibližně 25 milionů EUR ročně v celé EU za náklady na poštovné a papír.

Digitální výměna informací v případech terorismu

Dva návrhy se budou týkat účinného boje proti terorismu a dalším formám závažné přeshraniční trestné činnosti. Členské státy v současné době zasílají Eurojustu informace o soudních případech souvisejících s terorismem prostřednictvím různých, často nezabezpečených kanálů, například prostřednictvím e-mailů nebo nosičů CD-ROM. Kromě toho má Eurojust zastaralý informační systém, který není schopen informace řádně ověřovat. Cílem iniciativy je tyto postupy modernizovat.

Cílem nařízení bude:

  • digitalizovat komunikaci mezi Eurojustem a orgány členských států a zajistit bezpečné komunikační kanály,
  • umožnit Eurojustu účinně identifikovat vazby mezi předchozími a probíhajícími případy přeshraničního terorismu a jinými formami závažné přeshraniční trestné činnosti,
  • na základě identifikace těchto vazeb budou členské státy moci koordinovat svá opatření týkající se vyšetřování a reakci justičních orgánů.

Rozvoj platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů

Jedná se o návrh, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů (SVT). Tyto týmy jsou zřizovány za účelem vyšetřování konkrétních trestných činů dvěma nebo více státy. Ačkoli se tyto týmy osvědčily, praxe ukazuje, že se potýkají s řadou technických obtíží. Výměny jsou v současné době příliš pomalé a těžkopádné. Specializovaná platforma IT by společným vyšetřovacím týmům umožnila snadněji sdílet informace a důkazy a bezpečněji komunikovat mezi sebou, aby mohly společně řídit operace.

Další kroky

Návrhy Komise nyní projedná Evropský parlament a Rada ministrů EU.

Souvislosti

V prosinci 2020 přijala Komise iniciativy k modernizaci justičních systémů v EU, v nichž navrhla soubor opatření na podporu digitalizace jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Balíček měl dva hlavní pilíře – sdělení o digitalizaci soudnictví v EU a novou Strategii evropského justičního vzdělávání. Cílem tohoto souboru nástrojů v oblasti digitalizace justice bylo dále podporovat členské státy v tom, aby pokročily ve svých vnitrostátních systémech soudnictví směrem k digitální éře a zlepšily přeshraniční justiční spolupráci mezi příslušnými orgány v EU. 

Dnešní iniciativy navazují na sdělení přijaté v loňském roce. Jejich cílem je digitalizovat interakce mezi justičními orgány a využívat účinnost moderních komunikačních nástrojů, pokud to vyžadují občanskoprávní a trestní řízení, boj proti terorismu a vyšetřování obecně.

Další informace

Otázky a odpovědi

Návrhy týkající se digitalizace přeshraniční justiční spolupráce v EU a přístupu ke spravedlnosti v občanských, obchodních a trestních věcech

Návrhy pro účinný boj proti terorismu a dalším formám závažné přeshraniční trestné činnosti

Návrh, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů

Digitalizace soudnictví

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
1. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku