Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva26. října 2023Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Náš komentář v MF Dnes s názvem „Jak to má Evropská unie s křečkem"

NA pravou míru - křečci

Uvádíme na pravou míru:

Dne 26. října byl v MF Dnes, strana 8, otištěn komentář Moniky Ladmanové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, reagující na článek ze dne 24. října s názvem „Brusel chce zakázat chov mnoha zvířat":

 

„Jak to má Evropská unie s křečkem

Úterní vydání MF Dnes začalo manipulativním a nepravdivým titulkem, který vyděsil mnoho českých chovatelů a jejich zvířecích miláčků. „Brusel“ prý chce jejich chov zakázat. Není to pravda a pravda není ani to, že by Evropská komise chtěla chov domácích mazlíčků do dvou let znemožnit.  

Jak je to tedy s údajným zákazem?

Na začátku stojí ochránci zvířat. Ti se opakovaně obrátili na Evropský parlament s obavami ohledně životních podmínek zvířat a zdravotních rizik, jež souvisejí s obchodem s volně žijícími a exotickými zvířaty v EU. Vyzvali k přijetí „pozitivního seznamu pro celou EU, který by stanovil výčet zvířat, jež je možné chovat v zájmovém chovu“.

Parlament tuto výzvu, aby vznikl vědecky podložený celounijní seznam, postoupil v listopadu 2022 Evropské komisi. Uložil jí celou věcí se odborně zabývat a zohlednit i zkušenosti členských států EU, které už takový přístup zvolily.

Obdobný požadavek zazněl i od členských států samých: na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov v květnu 2022 Kypr jménem tří zemí předložil obdobné stanovisko, které řada dalších podpořila.

Evropská komise se zavázala, že připraví odbornou studii, která sama o sobě neurčí další postup. Výběrové řízení na jejího autora právě probíhá. Vybrán by mohl být do konce roku a na sepsání studie bude mít 19 měsíců.

Půjde o celkové posouzení, které se dotkne široké škály vzájemně souvisejících oblastí, jako jsou vnitřní trh, dobré životní podmínky zvířat, veřejné zdraví, zvířecí infekce, invazní nepůvodní druhy, ochrana biologické rozmanitosti a obchod se zvířaty. Úkolem studie je rovněž shromáždit názory všech stran, kterých se téma týká.

Teprve s relevantními podklady v ruce Evropská komise zváží, zda připraví návrh nějakého legislativního opatření. Kdyby došla k tomu, že ano, předložila by jej následně členským státům a europoslancům. Ti by jej posoudili, pozměnili, přijali – anebo odmítli.

Není tedy pravda, že „Brusel“, potažmo Evropská komise, do dvou let přijme seznam, který zakáže křečky, hady nebo papoušky.

Strašení poctivých chovatelů, kterých je v České republice řada, zavádějícími informacemi je nezodpovědné. A je nefér i vůči Evropě."

 

Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

Podrobnosti

Datum zveřejnění
26. října 2023
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku