Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva2. června 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 2 min

Nástroj pro oživení a odolnost: Česko předkládá svůj oficiální plán pro oživení a odolnost

Den Evropy 2022 logo
Komise dnes od Česka obdržela oficiální plán pro oživení a odolnost. Plán stanoví reformy a veřejné investiční projekty, které Česko hodlá realizovat za podpory Nástroje pro oživení a odolnost.

Nástroj pro oživení a odolnost představuje klíčový a ústřední prvek NextGenerationEU: plánu EU, jak vyjít ze současné pandemie COVID-19 silnější. Poskytne až 672,5 miliardy eur na podporu investic a reforem (v cenách roku 2018). Tuto částku tvoří granty v celkové výši 312,5 miliardy eur a půjčky ve výši 360 miliard eur. Tento nástroj zásadním způsobem napomůže tomu, aby Evropa vyšla z krize silnější, a sehraje klíčovou úlohu při zajišťování ekologické a digitální transformace.

Předložení plánu je výsledkem intenzivního dialogu, který Komise s českými orgány vedla v uplynulých měsících.

Plán Česka pro oživení a odolnost

Česko požádalo v rámci Nástroje pro oživení a odolnost o granty v celkové výši 7,1 miliardy eur.

Český plán má šest pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum a vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví. Projekty v rámci plánu se budou provádět po celou dobu trvání Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. V plánu jsou navrženy projekty ve všech sedmi stěžejních evropských oblastech.

Další kroky

Během nadcházejících dvou měsíců Komise plán České republiky posoudí na základě jedenácti kritérií stanovených v příslušném nařízení a převede jejich obsah do právně závazných aktů. Součástí tohoto posouzení bude zejména přezkum, zda plány přispějí k účinnému řešení všech nebo významné části výzev, které byly identifikovány v příslušných doporučeních pro jednotlivé země vydaných v rámci evropského semestru. Komise rovněž posoudí, zda plán věnuje nejméně 37 % výdajů na investice a reformy, které podporují cíle v oblasti klimatu, a 20 % na digitální transformaci.

Rada bude mít zpravidla čtyři týdny na to, aby přijala návrh prováděcího rozhodnutí Rady předložený Komisí.

Komise již obdržela celkem 23 plánů pro oživení a odolnost od Belgie, Česka, Dánska, Německa, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Irska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Rakouska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska. Se zbývajícími členskými státy bude Komise nadále intenzivně spolupracovat, aby jim byla nápomocna při přípravě vysoce kvalitních plánů.

Další informace

Nástroj pro oživení a odolnost: Otázky a odpovědi

Informativní přehled o Nástroji pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost: Přidělení grantů

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

Internetové stránky týkající se Nástroje pro oživení a odolnost

Internetové stránky pracovní skupiny RECOVER

Internetové stránky GŘ ECFIN

Podrobnosti

Datum zveřejnění
2. června 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku