Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva7. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

NextGenerationEU: Evropská komise připravuje emisi zelených dluhopisů NextGenerationEU v hodnotě 250 miliard eur

p051589-709158.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Evropská komise dnes přijala nezávisle hodnocený rámec pro zelené dluhopisy, což představuje další krok k emisi dluhopisů v hodnotě zhruba 250 miliard eur, tedy v hodnotě 30 % celkového očekávaného objemu plánovaného pro NextGenerationEU. Přijatý rámec investorům do těchto dluhopisů zaručuje, že získané prostředky budou přiděleny na ekologické projekty a že Komise bude podávat zprávy o dopadu na životní prostředí.

Komise na přijetí rámce brzy, již v říjnu, naváže první emisí zelených dluhopisů za tržních podmínek.

Komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn k tomu uvedl: „Záměr EU vydat do konce roku 2026 zelené dluhopisy v hodnotě až 250 miliard eur z nás učiní největšího emitenta zelených dluhopisů na světě. Dokazuje také, jaký význam přisuzujeme udržitelnosti, a staví udržitelné finance do popředí úsilí EU o oživení.“

Komise také v souladu se svým oznámením ze začátku letošního roku přezkoumala plán financování oživení v roce 2021 a potvrdila záměr vydat v letošním roce dlouhodobé dluhopisy v celkové hodnotě zhruba 80 miliard EUR; financování hodlá doplnit také desítkami miliard eur z krátkodobých pokladničních poukázek EU.

Komise bude pokladniční poukázky EU nabízet výhradně prostřednictvím aukcí podle aukčního kalendáře, který by měl začít 15. září. Komise bude organizovat aukce pokladničních poukázek EU obvykle dvakrát měsíčně, první a třetí středu v měsíci. Dluhopisy se budou nabízet prostřednictvím syndikací i aukcí. Podle dnes zveřejněného aukčního kalendáře Komise většinou uspořádá jednu aukci a jednu syndikaci dluhopisů měsíčně.

Komisař Johannes Hahn dodal: „Potvrzení našeho původního plánu financování na rok 2021 dokazuje vynikající úroveň tohoto plánu a dosud vykonaných přípravných prací. Další skvělou zprávou je spuštění naší aukční platformy, která dále zvýší atraktivitu půjček EU a bude mít trvalý dopad na kapitálové trhy EU.“

Rámec pro zelené dluhopisy NextGenerationEU – nejmodernější přístup

Dnes přijatý rámec pro zelené dluhopisy NextGenerationEU byl vypracován v souladu se zásadami, které pro zelené dluhopisy stanovila Mezinárodní asociace kapitálových trhů (ICMA) a které pro zelené dluhopisy představují tržní standard. V souladu se standardní praxí byl rámec přezkoumán nestranným znalcem, konkrétně společností Vigeo Eiris, která je součástí Moody's ESG Solutions. Společnost dospěla k závěru, že rámec je v souladu se zásadami, které pro zelené dluhopisy stanovila Mezinárodní asociace kapitálových trhů (ICMA), je v souladu s širší strategií EU v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG) a významně přispěje k udržitelnosti.

Rámec byl v co největším možném rozsahu sladěn se standardem pro evropské zelené dluhopisy. Návrh standardu pro zelené dluhopisy EU Komise předložila v červenci 2021 k postupu spolurozhodování v Evropském parlamentu a Radě, vstupu standardu v platnost bude předcházet prováděcí období. Sladění rámce a standardu se projevuje například tím, že do části investic, které jsou způsobilé v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, tedy hlavního nástroje na podporu oživení Evropy, byla začleněna technická screeningová kritéria taxonomie EU.

Zajištění využití zelených dluhopisů pro ekologické cíle

Dnes přijatý rámec investorům ukazuje, jak budou finanční prostředky získané z emise zelených dluhopisů NextGenerationEU použity na ekologické cíle.

Konkrétně jde o to, že se výnosy ze zelených dluhopisů NextGenerationEU použijí v rámci Nástroje pro oživení a odolnost na financování části výdajů souvisejících s klimatem. Každý členský stát musí vyčlenit alespoň 37 % svého vnitrostátního plánu pro oživení a odolnost – tedy plánu nakládání s finančními prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost – na investice a reformy související s klimatem, přičemž mnohé členské státy na tuto oblast plánují vynaložit ještě větší část prostředků, než je požadováno.

Podle pravidel Nástroje pro oživení a odolnost budou členské státy podávat Komisi zprávy o svých ekologických výdajích. Komise tyto informace použije k tomu, aby investorům ukázala, jak byly výnosy ze zelených dluhopisů použity k financování ekologické transformace. Podávání zpráv bude rozděleno do devíti kategorií, které byly vymezeny v rámci pro zelené dluhopisy NextGenerationEU, přičemž největší podíl budou mít čistá energie, energetická účinnost a čistá doprava.

Podávání zpráv

V souladu se standardní praxí bude rámec vyžadovat podávání zpráv o přidělení prostředků a zpráv o dopadu. Pro podávání zpráv o přidělení prostředků použije Komise údaje členských států o výdajích na ekologické projekty. Zprávu o přidělení prostředků ověří nezávislý externí auditor.

Zprávy o dopadu budou vypracovány napříč útvary Komise a budou se opírat o rozsáhlé odborné znalosti v rámci tohoto orgánu. Zprávy investorům do zelených dluhopisů NextGenerationEU umožní posoudit přínos jejich investic. Aby bylo zajištěno, že podávání zpráv o dopadu bude smysluplné, nestranné a přesné, bude se Evropská komise opírat o nezávislé odborné poradenství. Na tomto základě pak Komise zveřejní, jak byly výnosy ze zelených dluhopisů NextGenerationEU rozděleny mezi různé investiční kategorie a členské státy.

Další kroky

Emise zelených dluhopisů NextGenerationEU bezprostředně naváží na zveřejnění rámce, první emise ve formátu syndikovaných emisí se plánuje již na říjen 2021.

Souvislosti

NextGenerationEU je dočasný nástroj na podporu oživení ve výši zhruba 800 miliard eur v běžných cenách, který má podpořit evropské oživení po koronavirové pandemii a pomoci vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu.

K financování nástroje NextGenerationEU si Evropská komise jménem EU vypůjčí prostředky na kapitálových trzích – od nynějška do konce roku 2026 celkem přibližně 800 miliard eur. 421,5 miliardy eur má být k dispozici především na granty (v rámci Nástroje pro oživení a odolnost a dalších programů rozpočtu EU) a 385,2 miliardy eur na půjčky. Znamená to objem výpůjček v průměrné výši kolem 150 miliard eur ročně.

Vzhledem k objemu, četnosti a složitosti nadcházejících výpůjčních operací se Komise bude řídit osvědčenými postupy, které používají velcí a častí emitenti, a uplatňuje diverzifikovanou strategii financování.

V září 2020 Evropská komise oznámila svůj záměr získat 30 % finančních prostředků NextGenerationEU vydáním zelených dluhopisů a využít výnosy k financování ekologických investic a reforem, což jasně dokládá, jaký význam přisuzuje udržitelnosti.

Další informace

Rámec pro zelené dluhopisy

Otázky a odpovědi týkající se rámce pro zelené dluhopisy NextGenerationEU

Zelené dluhopisy NextGenerationEU

Internetové stránky o úvěrové politice EU

Plán na podporu oživení Evropy

Podrobnosti

Datum zveřejnění
7. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku