Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. září 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Nový evropský Bauhaus: nová opatření a financování s cílem propojit udržitelnost se stylem a začleněním

bauhaus_0.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Komise dnes přijala sdělení, v němž stanoví koncepci Nového evropského Bauhausu. Je v něm uvedena řada politických opatření a možností financování. Cílem projektu je urychlit transformaci různých hospodářských odvětví, jako je stavebnictví a textilní průmysl, s cílem poskytnout všem občanům přístup ke zboží, které je oběhové a méně náročné na uhlík.

Nový evropský Bauhaus vnáší do Zelené dohody pro Evropu kulturní a tvůrčí rozměr, který má ukázat, jak udržitelné inovace nabízejí hmatatelné a pozitivní zkušenosti v našem každodenním životě.

Na financování projektů Nového evropského Bauhausu bude v letech 2021–2022 z programů EU vyčleněno přibližně 85 milionů eur. Mnohé další programy EU začlení Nový evropský Bauhaus jako kontextový prvek nebo prioritu bez předem stanoveného zvláštního rozpočtu.

Finanční prostředky budou pocházet z různých programů EU, včetně programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa  (zejména misí programu Horizont Evropa), programu pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE  a Evropského fondu pro regionální rozvoj . Komise navíc vyzve členské státy, aby použily základní hodnoty Nového evropského Bauhausu ve svých strategiích územního a sociálně-ekonomického rozvoje a mobilizovaly příslušné části svých plánů pro oživení a odolnost a programy v rámci politiky soudržnosti v zájmu zajištění lepší budoucnosti pro všechny.

Komise rovněž zřídí „Laboratoř“ Nového evropského Bauhausu: strategickou skupinu, která bude společně vytvářet, prototypizovat a testovat nové nástroje, řešení a politická doporučení. Laboratoř bude pokračovat v duchu spolupráce hnutí, které sdružuje lidi různých profesí a navazuje dialog s občany, zástupci průmyslu i politiky za účelem jejich propojení a hledání nových způsobů společné tvorby.

Sdělení vychází z informací získaných během fáze společného návrhu, která probíhala od ledna do července, kdy Komise obdržela více než 2 000 příspěvků z celé Evropy i mimo ni.

Podpora rostoucího hnutí

V lednu 2021 byla zahájena fáze společného návrhu Nového evropského Bauhausu s cílem určit a promyslet estetická, udržitelná a inkluzivní řešení pro naše životní prostory a pomoci realizovat Zelenou dohodu pro Evropu. V první části vývoje byli všichni vyzváni k tomu, aby se v rámci diskuse pokusili přehodnotit způsob, jak společně žijeme. Tyto výměny se staly podkladem pro dnešní sdělení o Novém evropském Bauhausu.

Zásadní význam bude mít i nadále proces společného návrhu, který se bude vyvíjet s ohledem na první konkrétní výsledky prostřednictvím hodnocení a přezkumů. Komise proto dále prohloubí spolupráci s rostoucí komunitou Nového evropského Bauhausu složenou z angažovaných jednotlivců, organizací a orgánů. 

Hnutí se také inspiruje již existujícími krásnými, udržitelnými a inkluzivními místy a projekty v Evropě. První Ceny Nového evropského Bauhausu mají za cíl tyto úspěchy ocenit. Udělují se v deseti kategoriích od „produktů a životního stylu“ po „přebudovaná místa pro setkávání a sdílení“. Okruh „Vycházející hvězdy Nového evropského Bauhausu“, určený výhradně pro účastníky mladší 30 let, podporuje mladší generaci a podněcuje ji k tomu, aby dále přicházela s novými a neotřelými nápady. Vítězové převezmou ceny na slavnostním vyhlášení výsledků dne 16. září.

Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila:

„Nový evropský Bauhaus spojuje velkou vizi Zelené dohody pro Evropu s hmatatelnou změnou v praxi. Změnou, která zlepšuje náš každodenní život a které se lidé mohou dotýkat a mohou ji pociťovat – v budovách, ve veřejných prostorách, ale také u módy či nábytku. Nový evropský Bauhaus má vytvořit nový životní styl, který propojuje udržitelnost s kvalitním designem, je méně náročný na uhlík a bude inkluzivní a cenově dostupný pro všechny.“

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Propojením vědy a inovací s uměním a kulturou a díky svému holistickému přístupu bude Nový evropský Bauhaus přicházet s řešeními, jež jsou nejen udržitelná a inovativní, ale také přístupná, cenově dostupná a prospěšná pro život nás všech.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová řekla: „Nový evropský Bauhaus posiluje svým transdisciplinárním a participativním přístupem úlohu místních a regionálních komunit, průmyslových odvětví, inovátorů a kreativních lidí, kteří spolupracují v zájmu lepší kvality našeho života. Díky politice soudržnosti se nové nápady přemění na opatření na místní úrovni.“

Další informace

Sdělení o Novém evropském Bauhausu

Příloha 1 – Zpráva o fázi společného návrhu

Příloha 2 – Mobilizace programů EU

Příloha 3 – Politický ekosystém Nového evropského Bauhausu

Otázky a odpovědi

Internetové stránky o Novém evropském Bauhausu

Kulatý stůl na vysoké úrovni

State of the Union Address by President von der Leyen

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. září 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku