Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. října 2022Odhadovaná doba čtení: 4 min

Nový evropský Bauhaus - výzva k předkládání návrhů na inovativní projekty ve městech

Nový evropský Bauhaus

V rámci Evropské městské iniciativy dnes byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů v celkové hodnotě 50 milionů eur. Hlavním cílem je podpořit inovace a udržitelný rozvoj měst. Tato výzva je dokonalou ukázkou toho, jak lze převést do praxe základní hodnoty Nového evropského Bauhausu: estetiku, udržitelnost a inkluzi. Díky ní se bude moci realizovat druhá vlna demonstračních projektů Nového evropského Bauhausu. Prvních šest projektů bylo financováno v rámci programu Horizont Evropa. Evropská městská iniciativa je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Eurokomisařka odpovědná za politiku soudržnosti a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Inovativní projekty, které převádějí hodnoty Nového evropského Bauhausu do praxe, mají zásadní význam pro inkluzivní ekologickou transformaci, jež bude moci všem nabídnout kvalitní bydlení. Spoléhám se na vizi a kreativitu měst v Evropské unii, že co nejlépe využijí tuto příležitost k financování, kterou v rámci evropské politiky soudržnosti nabízí Evropská městská iniciativa, a přispějí tak ke zlepšení života svých občanů. Věřím, že půjdou příkladem a při řešení složitých výzev, před kterými dnešní města stojí, využijí možnosti Nového evropského Bauhausu.“

Eurokomisařka odpovědná za oblast inovací, výzkumu, kultury, vzdělávání a mládeže Marija Gabrielová svou kolegyni doplnila: „Města hrají v transformaci směrem k udržitelnosti významnou úlohu. Mají jedinečné předpoklady nejen k tomu, aby zapojily občany, ale také k tomu, že mohou stavět na kulturní rozmanitosti a kulturním dědictví, a transformovat tak životní prostor a také naše myšlení. Doufáme, že díky této výzvě se nám podaří zaintegrovat hodnoty Nového evropského Bauhausu do zvelebování a fungování měst, tedy co nejblíže občanům. Těším se na to, až budou nové projekty realizovány po celé Evropě.“

Výzva je zacílena na projekty, které podněcují transformaci ve městech a mají potenciál vytvářet investice a inspirovat další projekty v rámci politiky soudržnosti, jež dodržují principy Nového evropského Bauhausu. Projekty se musí týkat jednoho z těchto čtyř témat:

  • výstavba a renovace v duchu oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality
  • zachování a transformace kulturního dědictví
  • přizpůsobení a transformace budov na cenově dostupné bydlení
  • regenerace městských prostor

80 % nákladů na vybrané projekty bude financováno z EFRR. Každý projekt může obdržet až 5 milionů eur. Část tohoto přídělu bude určena na přenos inovativních řešení do jiných evropských měst, aby měla co největší dopad. Jedná se zejména o ty města a regiony, kde je třeba podpořit ekologickou transformaci nejvíce. V dlouhodobějším horizontu by měla místní samospráva příslušných měst navázat partnerství se třemi dalšími městy, která budou mít zájem napodobit celý projekt nebo jeho část. Návrhy lze předkládat do poloviny ledna 2023.

Souvislosti 

Nový evropský Bauhaus zahájila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v září 2021. Tato iniciativa dodává Zelené dohodě pro Evropu kulturní rozměr a urychluje ekologickou transformaci díky změnám, jež kombinují hodnoty estetiky, udržitelnosti a začleňování.

Evropská městská iniciativa je nový nástroj, který podporuje městský rozměr politiky soudržnosti a v období 2021–2027 disponuje rozpočtem z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ve výši 450 milionů eur. Nejméně 8 % prostředků z EFRR v každém členské zemi EU musí být investováno do priorit a projektů vybraných samotnými městy a na základě jejich vlastních strategií udržitelného rozvoje.

Kromě inovací podporuje Evropská městská iniciativa také kapacity městských oblastí v celé Evropě. Poskytuje vědecké podklady pro tvorbu politických opatření a sdílení znalostí o udržitelném rozvoji měst, mimo jiné prostřednictvím Městské agendy pro EU.

Evropská městská iniciativa je řízena Evropskou komisí a francouzským regionem Hauts-de-France. Vychází z Městských inovativních opatření v programovém období 2014–2020, ale zaměřuje se ještě více na inovace, udržitelnost a replikovatelnost v jiných městech.

Další informace

Evropská městská iniciativa

Internetové stránky k Novému evropskému Bauhausu

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. října 2022