Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Banner 20 let ČR v EU - colored
Česká stopa v Evropě

Český hlas v Evropské unii, to není jen hlas politiků. České zájmy hájí i občané, kteří pro Unii jako celek pracují na nejrůznějších pozicích. Ať už jako diplomaté ve službách České republiky, nebo jako zaměstnanci institucí a dalších orgánů Evropské unie. 

Pokud byste měli zájem rozšířit řady českých zástupců v evropských institucích, veškeré informace o možnostech stáží, ale i o různých druzích pracovních příležitostí najdete na webových stránkách, které spravuje 

Čeští politici v evropských orgánech

Evropský parlament

Ve dnech 7.–8. června 2024 nás čekají volby do Evropského parlamentu. Čeští voliči budou vybírat 21 poslanců, tedy stejně jako v roce 2019. Nadcházejících pět let budou zastupovat Českou republiku a jednotlivé politické strany v Evropském parlamentu.

Čeští europoslanci: deváté volební období 2019–2024

Historie členství ČR v EU

Český prezident Václav Klaus a předseda vlády Vladimír Špidla podepisují dne 16. dubna v Athénách Smlouvu o přistoupení ČR k EU. 

Signing ceremony of the accession treaty of the New Member States of the EU

Nemůžeme zůstat sami.

bývalý prezident ČR Václav Klaus.
 1. 1. ledna 1993
  Vznik samostatné České republiky

  Den obnovy samostatného českého státu, kdy se po zániku České a Slovenské federativní republiky stává Česká republika samostatným suverénním útvarem.

 2. 17. ledna 1996
  Žádost o vstup do Evropské unie

  Václav Klaus, tehdejší předseda české vlády, podal žádost České republiky ke členství v Evropské unii.

 3. 13. prosince 1997
  Oficiální pozvání České republiky ke vstupu do EU

  Václav Havel v Lucembursku přebral pozvání ke vstupu do EU, o kterém rozhodla Evropská rada na Lucemburském summitu.

 4. 31. března 1998
  Začátek přístupových jednání do EU

  Česká republika v čele s Pavlem Teličkou, vedoucím českého vyjednávacího týmu, vedla vstupní rozhovory, tzv. „screening", během kterých se srovnávalo české právo s evropskou legislativou. Za EU s Českou republikou vyjednával Michael Leigh, kterého v roce 2000 vystřídal Rutger Wissels.

  Tentýž rok předkládá Česká republika v Bruselu 1998 Národní program přípravy ČR na členství v EU.

 5. 12.–13. prosince 2002
  Dokončení jednání o vstupu do EU

  Na zasedání Evropské rady v Kodani byl ukončen předvstupní proces. Datum pro přijetí České republiky jako členského státu EU bylo stanoveno na 1. května 2004.

 6. 16. dubna 2003
  Podepsání smlouvy o přistoupení České republiky do EU

  Václav Klaus, tehdejší český prezident, spolu s Vladimírem Špidlou, tehdejším premiérem České republiky, v Aténách podepsali smlouvu o přistoupení k EU.

 7. 13.–14. června 2003
  Referendum o přistoupení České republiky k EU

  V referendu o přistoupení České republiky k EU podpořilo 77,33 % oprávněných voličů členství v EU.

 8. 1. května 2004
  Přistoupení České republiky k EU

  Česká republika se spolu s 9 zeměmi převážně ze střední a východní Evropy stává členem EU. Evropská unie se tímto dnem rozrostla na 25 členských států, ve kterých se mluvilo 20 jazyky.

 9. 11.–12. června 2004
  Česká republika se účastní voleb do Evropského parlamentu

  První volby do Evropského parlamentu v České republice, ve kterých bylo zvoleno 24 českých poslanců, evropských poslanců bylo celkem 732.

 10. 21. prosince 2007
  Česká republika se stává součástí Schengenu

  Po několikaletých intenzivních přípravách se Česká republika připojila do schengenské zóny. Tímto dnem byly zrušeny kontroly na vnitřních hranicích.

 11. 1. ledna 2009
  České předsednictví v Radě EU

  Česká republika stojí poprvé v čele Rady EU.

 12. 1. prosince 2019
  Věra Jourová se stává místopředsedkyní Evropské komise

  Věra Jourová se stává místopředsedkyní Evropské komise a zároveň podruhé evropskou komisařkou za Českou republiku.

 13. 1. července 2022
  České předsednictví v Radě EU

  Česká republika se podruhé ujímá předsednictví Rady EU.

 14. 7.–8. června 2024
  Česká republika se účastní voleb do Evropského parlamentu