Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva23. března 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Politika soudržnosti EU: Komise přijala první programy spolupráce Interreg na období 2021–2027 v hodnotě více než 481 milionů eur

EU Member States flags alongside the European flag

Komise schválila první programy Interreg z programového období 2021–2027. Jde o tři programy Evropské územní spolupráce s investicemi v hodnotě více než 481 milionů eur. Schválenými programy jsou „Interreg střední Evropa“, „Interreg Rakousko – Německo (Bavorsko)“ a „Interreg Německo (Bavorsko) – Česko“. Rozpočet bude přidělen v souladu s unijními prioritami inteligentní, zelené a inkluzivní Evropy.

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová k tomu uvedla: „Jsem ráda, že první programy Interreg na období 2021–2027 jsou nyní přijaty. Spolupráce je ústředním prvkem evropského projektu a Interreg proměňuje tuto myšlenku v konkrétní opatření v praxi. Programy Interreg vyjadřují podstatu a sílu integrace EU: financováním úzké spolupráce v příhraničních regionech a napříč členskými státy pomáhají občanům řešit sdílené výzvy společně a nikoliv izolovaně.“

Podrobnosti o schválených programech Interreg

  • V rámci programu Interreg střední Evropa je k dispozici 280,7 milionu eur. Polovina tohoto rozpočtu bude přidělena na zelené investice, jako je zvyšování energetické účinnosti, adaptace na změnu klimatu nebo ekologizace městské mobility. Téměř třetina prostředků pak podpoří konkurenceschopnost a inovační kapacity ve střední Evropě. Program se rovněž zaměří na zkvalitňování dopravního spojení venkovských a okrajových regionů a zlepšování správy a řízení integrovaného územního rozvoje.
  • Rozpočet programu Interreg Rakousko – Německo (Bavorsko) činí celkem 76,9 milionu eur a zaměřuje se na pět priorit: hospodářství, které obstojí i v budoucnu, odolné životní prostředí, udržitelný cestovní ruch, integrovaný regionální rozvoj a přeshraniční správa. Téměř třetina prostředků bude použita na rozvoj výzkumných a inovačních kapacit a více než jedna pětina pak bude investována do opatření souvisejících s klimatem.
  • Na program Interreg Německo (Bavorsko) – Česko jsou přiděleny prostředky ve výši 123,8 milionu eur. Téměř třetina rozpočtu bude určena na podporu kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji a na podporu sociálního začleňování a sociálních inovací. Mezi další investiční priority patří ochrana a zachování přírody, biologická rozmanitost a zelená infrastruktura, jakož i zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám ve vzdělávání.

Další kroky

Všechny zainteresované subjekty v dotyčných regionech by nyní měly pozorně sledovat nadcházející výzvy k předkládání projektů, které budou zveřejněny na internetových stránkách programů.

Souvislosti

V minulosti se střední Evropa potýkala s hospodářskými rozdíly. Program Interreg má v tomto ohledu obzvláště dobré předpoklady k budování mostů mezi regiony a lidmi. Interreg přispěje jak k rozvoji dotčených regionů, tak zároveň i k provádění zelené a digitální transformace EU.

V programovém období 2021–2027 disponuje šestá generace Interreg rozpočtem ve výši téměř 10 miliard eur. Interreg stojí na čtyřech oblastech spolupráce: přeshraniční (Interreg A), nadnárodní (Interreg B), meziregionální (Interreg C) a začlenění nejvzdálenějších regionů do okolního prostředí (Interreg D).

Další informace

Evropská územní spolupráce

Program Interreg střední Evropa

Program Interreg Rakousko – Německo (Bavorsko)

Program Interreg Německo (Bavorsko) – Česko

Otázky a odpovědi ohledně politiky soudržnosti EU

Podrobnosti

Datum zveřejnění
23. března 2022