Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva30. května 2023Odhadovaná doba čtení: 5 min

Přírodní požáry: EU letos v létě zdvojnásobí hasičskou flotilu rescEU

EU assistance to combat forest fires in France

Komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič dnes v návaznosti na projev předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové o stavu Unie v září loňského roku oznámil, že v rámci příprav na letošní sezónu lesních požárů bude zajištěno zdvojnásobení leteckého hasičského sboru rescEU. Učinil tak při příležitosti 10. výročí založení Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události.

Složení hasičské flotily rescEU v roce 2023 

 • V rámci rezervy protipožárních letadel flotily rescEU dává 10 členských států k dispozici celkem 24 letadel a 4 vrtulníky:
  • Chorvatsko: 2 středně velká protipožární letadla
  • Kypr: 2 lehká letadla
  • Česko: 2 vrtulníky
  • Francie: 2 středně velká protipožární letadla a 1 vrtulník
  • Německo: 2 lehká letadla
  • Řecko: 2 středně velká protipožární letadla, 2 lehká letadla a 1 vrtulník
  • Itálie: 2 středně velká protipožární letadla a 2 lehká letadla
  • Portugalsko: 2 lehká letadla
  • Španělsko: 2 středně velká protipožární letadla
  • Švédsko: 4 lehká letadla
 • Kromě toho vyšle Bulharsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Malta, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko téměř 450 hasičů, kteří budou předběžně umístěni ve Francii, Řecku a Portugalsku.

Preventivní a monitorovací opatření

Komise vzala na vědomí výzvy ministrů zemí EU i Evropského parlamentu a v roce 2022 vypracovala akční plán prevence přírodních požárů. Ten se zaměřuje na tři cíle: 1) zlepšování správní kapacity, 2) prohlubování znalostí problematiky, 3) navyšování investic do opatření zaměřených na předcházení přírodním požárům.

V rámci uvedeného akčního plánu dnes EU zavádí i novou metodiku posuzování vzájemného hodnocení v oblasti přírodních požárů. Tento nový nástroj pomáhá zemím vyhodnotit, do jaké míry jsou schopny přírodním požárům předcházet a připravit se na ně. Zároveň evropské země motivuje k tomu, aby vzájemně sdílely osvědčené postupy, a to v rámci mechanismu civilní ochrany EU.

Kromě toho bude v rámci Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události založen podpůrný tým pro problematiku přírodních požárů, který má za úkol v téměř reálném čase sledovat a analyzovat vždy od poloviny června do poloviny září situaci a vývoj přírodních požárů.

Souvislosti

Opatření v oblasti prevence přírodních požárů, připravenosti a reakce na ně souvisejí se záchranou lidských životů, se zachováním živobytí obyvatel postižených oblastí a s ochranou životního prostředí. Proto je nezbytné mít k dispozici zkušené odborníky na problematiku přírodních požárů, dobře vyškolené hasiče, příslušné informační technologie a dostatečné prostředky pro řešení konkrétních situací.

EU se stará o to, aby byl zajištěn koordinovaný přístup k prevenci přírodních požárů, k přípravě na ně i k jejich odstranění v případě, že daný členský nemá kapacitu na to, aby situaci vyřešil sám. Pokud země není schopna čelit rozsahu mimořádné události, může požádat o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Jakmile dojde k aktivaci uvedeného mechanismu, začne Středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události koordinovat kroky jednotlivých zemí i finanční prostředky, které členské státy EU a dalších devět zúčastněných zemí z vlastní vůle poskytly. Kromě toho vytvořila EU i Evropský soubor civilní ochrany, který soustředí kritické množství bezprostředně dostupných kapacit civilní ochrany a umožňuje silnou, soudržnou kolektivní reakci na nastalou situaci. Pokud by si mimořádná událost vyžadovala v zájmu záchrany lidských životů další nezbytnou pomoc, je k dispozici hasičská rezerva rescEU, jež zajišťuje dodatečné kapacity pro zvládání katastrof v Evropě. Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události sleduje vývoj přírodních požárů za podpory systémů včasného varování, jako je Evropský systém informací o lesních požárech. Podrobná data o situaci získaná z vesmíru pak pozemním operacím poskytuje služba satelitního mapování v rámci evropského programu Copernicus pro podporu krizového řízení.  

Další informace

Otázky a odpovědi k problematice přírodních požárů: příprava EU v roce 2023

Infopřehled o přípravě EU na sezónu přírodních požárů v roce 2023

Přírodní požáry

rescEU

Mechanismus civilní ochrany EU

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události

Program vzájemného hodnocení

Citace

Přírodní požáry se již staly celoevropským problémem. Mají vážný dopad na lidské životy, živobytí obyvatel postižených oblastí i na životní prostředí. Nadprůměrný nárůst ploch zasažených požárem zaznamenalo v roce 2022 celkem 20 zemí států EU. Riziko přírodních požárů se rozšířilo i do oblastí, které se s tímto typem mimořádných událostí doposud nesetkávaly. Dochází k nim tedy i v regionech, které leží daleko od Středomoří. Vzhledem k tomuto nárůstu je třeba přijmout rozhodná a rychlá opatření i na úrovni EU. Děkuji všem zemím, které se zapojily do snahy o zajištění efektivnější reakce EU v nadcházející sezóně. Zároveň vyzývám členské státy, aby zpřísnily svá opatření v zájmu prevence přírodních požárů.

Janez Lenarčič, komisař pro řešení krizí - 30/05/2023

Podrobnosti

Datum zveřejnění
30. května 2023