Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva13. října 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 5 min

Prohlášení Evropské komise o koordinaci opatření omezujících volný pohyb v Evropské unii v souvislosti s pandemií koronaviru

p044620-445721.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Na základě návrhu Komise ze dne 4. září 2020 dnes ministři EU dospěli k dohodě, jež zajistí větší srozumitelnost a předvídatelnost opatření, která omezují volný pohyb z důvodu koronavirové pandemie. 

 

 

 

Na základě návrhu Komise ze dne 4. září 2020 dnes ministři EU dospěli k dohodě, jež zajistí větší srozumitelnost a předvídatelnost opatření, která omezují volný pohyb z důvodu koronavirové pandemie. Komise vítá přijetí dohody Radou a vydala následující prohlášení:

„Naše právo volně se pohybovat po celé EU bylo pandemií silně zasaženo. Navíc se občané potýkají s tolika různými pravidly a postupy a s nejasnými informacemi o oblastech s vysokým a nízkým rizikem a o tom, co dělat na cestách. Před měsícem předložila Komise návrh na řešení těchto výzev, aby pomohla milionům občanů EU, kteří po EU cestují každý den. Dnes členské státy dospěly k dohodě o tom, jak uvést tento návrh do praxe.

Vítáme tuto dohodu, která vnese větší pořádek do současné matoucí situace. Skutečnost, že členské státy našly společnou řeč, vysílá občanům silný signál a je jasným příkladem toho, že EU jedná tam, kde by rozhodně jednat měla. Poučili jsme se: krizi nebudeme řešit jednostranným uzavíráním hranic, ale spoluprací.

Společná mapa se společným barevným značením založeným na společných kritériích, kterou vytvořilo Evropské středisko pro kontrolu nemocí, je prvním důležitým výstupem. Nyní vyzýváme členské státy, aby zajistily poskytování nezbytných údajů, a mapa tak mohla být každý týden aktualizována podle přesných informací o epidemiologické situaci v EU a jejích regionech.

Kromě toho, i když mají členské státy stále možnost rozhodovat, jaká omezující opatření – jako karanténu nebo testy – uplatní, vyzýváme je, aby v souladu s dnešní dohodou zajistily, že budou občanům poskytovány jasné a včasné informace o tom, co mají dělat a jaká omezení jsou v platnosti. Členské státy se rovněž dohodly na vzájemném uznávání testů a budeme s nimi pokračovat ve spolupráci na lepší koordinaci požadavků na testování a karanténu.

Pro miliony občanů, kteří mají k cestování zásadní důvody, ať už cestují z důležitých rodinných důvodů, za obživou, anebo se starají o to, abychom dostali zboží, které potřebujeme, bude dnešní dohoda vítaným zlepšením v současné nejisté situaci. V těchto případech by se neměla uplatňovat žádná karanténní opatření.

Naše Unie je silná, když táhneme za jeden provaz, chráníme svá společná práva a svobody a zdraví našich občanů. Dnešní dohoda je toho dobrým příkladem.“

Veškeré informace o cestování v EU budou k dispozici na platformě „Re-open EU“, kde bude i odkaz na společnou mapu pravidelně zveřejňovanou Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí.

Pokud jde o veškerá omezení volného pohybu, měly by členské státy poskytovat jasné, komplexní a včasné informace, a to i o všech doprovodných požadavcích (např. negativní testy na infekci COVID-19 nebo formuláře pro vyhledávání cestujících) a o opatřeních týkajících se cestujících přijíždějících z oblastí s vyšším rizikem, a to co nejdříve před tím, než nová opatření začnou platit. Tyto informace by měly být zpravidla zveřejněny 24 hodin před začátkem jejich platnosti. Je přitom třeba vzít v úvahu, že v případě mimořádných epidemiologických událostí je nutná určitá flexibilita. Tyto informace budou rovněž zpřístupněny na webové platformě „Re-open EU“.

Další informace

Souvislosti

Právo evropských občanů svobodně se pohybovat a pobývat v rámci Evropské unie a zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích patří k nejcennějším úspěchům Evropské unie a také k důležitým hnacím činitelům našeho hospodářství. Veškerá omezení základního práva volného pohybu v rámci EU by měla být používána pouze tam, kde je to nezbytně nutné, a měla by být koordinovaná, přiměřená a nediskriminační. Jejich cílem je řešit rizika pro veřejné zdraví. Aby se omezilo šíření koronaviru, přijaly členské státy různá opatření, z nichž některá mají dopad na volný pohyb.

Dobře koordinovaný, předvídatelný a transparentní přístup k přijímání omezení volného pohybu je nezbytný, aby se zabránilo šíření viru, chránilo se zdraví občanů a zachoval se přitom volný pohyb v rámci Unie za bezpečných podmínek. To je důležité pro miliony občanů, kteří se každý den spoléhají na hladké přeshraniční cestování, a zásadní pro naše úsilí o hospodářské oživení.

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
13. října 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku