Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva5. července 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Průzkum Eurobarometr: Evropané považují za nejvážnější problém našeho světa změnu klimatu

klima_berlaymont.jpg
© EC Audiovisual Service
© EC Audiovisual Service
Dnes zveřejněný nový průzkum Eurobarometr ukazuje, že podle evropských občanů je změna klimatu tím nejzávažnějším problémem, kterému svět čelí. Jako vážný problém vnímá změnu klimatu více než devět z deseti dotázaných (93 %) a za velmi vážný problém ji považuje téměř osm z deseti (78 %). V odpovědi na otázku, který problém našeho světa je vůbec nejzávažnější, více než čtvrtina respondentů (29 %) zvolila buď změnu klimatu (18 %), zhoršování stavu přírody (7 %), nebo zdravotní problémy způsobené znečištěním (4 %).

Pokud jde o politiky k řešení této problematiky, devět z deseti Evropanů (90 %) souhlasí s tím, že emise skleníkových plynů by se měly snížit na minimum a zbývající emise by měly být kompenzovány, aby EU do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Téměř devět z deseti Evropanů (87 %) má za to, že je důležité, aby EU stanovila ambiciózní cíle pro větší využívání energie z obnovitelných zdrojů, a podle stejného počtu respondentů je důležité, aby EU poskytovala podporu na zlepšování energetické účinnosti.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans uvedl: „Navzdory pandemii a hospodářským problémům, s nimiž se Evropané potýkají, je podpora opatření v oblasti klimatu nadále vysoká. Evropané si jsou vědomi dlouhodobých rizik spojených s klimatickou krizí a s krizí biologické rozmanitosti a očekávají, že průmysl, jednotlivé vlády i Evropská unie budou jednat. Výsledky tohoto průzkumu Eurobarometr představují výzvu pro politiky a podniky, aby tak učinili. Pro Evropskou komisi jsou další motivací k finalizaci balíčku právních předpisů „Fit for 55“, který chceme předložit ještě tento měsíc, abychom zajistili splnění našich cílů v oblasti klimatu.

Většina (64 %) občanů EU již v zájmu boje proti změně klimatu činí konkrétní kroky a při svém každodenním rozhodování vědomě zohledňuje udržitelnost. V otázce toho, kdo je za boj proti změně klimatu odpovědný, občané zdůrazňovali, že tyto individuální kroky musí doprovázet strukturální reforma, přičemž zmiňovali vlády členských států (63 %), podniky a průmysl (58 %) a EU (57 %). Více než osm z deseti dotázaných (81 %) souhlasí s tím, že na čistou energii by mělo jít více veřejné finanční podpory, i kdyby to znamenalo snížení dotací na fosilní paliva. Tři čtvrtiny Evropanů (75 %) se domnívají, že investice do hospodářského oživení by se měly zaměřovat především na novou zelenou ekonomiku.

Podle průzkumu je zřejmé, že boj proti změně klimatu přináší občanům EU i evropskému hospodářství řadu příležitostí. Téměř osm z deseti Evropanů (78 %) souhlasí s tím, že opatření v oblasti klimatu povedou k inovacím, které zvýší konkurenceschopnost evropských podniků. Téměř osm z deseti (78 %) je rovněž toho názoru, že šíření know-how EU v oblasti nových čistých technologií do třetích zemí může pomoci vytvořit v EU nová pracovní místa. Sedm z deseti respondentů (70 %) má za to, že snížení dovozu fosilních paliv může být pro EU ekonomicky přínosné. Více než sedm z deseti Evropanů (74 %) souhlasí s tím, že náklady na škody způsobené změnou klimatu jsou mnohem vyšší než investice potřebné na ekologickou transformaci.

Souvislosti

Zvláštního průzkumu Eurobarometr č. 513 o změně klimatu se zúčastnilo 26 669 občanů z různých sociálních a demografických skupin, kteří pocházejí ze všech 27 členských států EU. Průzkum probíhal od 15. března do 14. dubna 2021. Pokud to bylo možné, uskutečnil se formou osobních rozhovorů, ale někteří respondenti kvůli omezením v souvislosti s pandemií COVID-19 odpovídali on-line.

Zelená dohoda pro Evropu je pro Evropskou komisi politickou prioritou číslo jedna. Na základě návrhů předložených Komisí se Evropský parlament a členské státy zavázaly zajistit, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální, a snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Tyto závazky jsou nyní zakotveny v evropském právním rámci pro klima, který byl formálně schválen dne 30. června 2021. Za účelem splnění těchto cílů předloží Komise 14. července 2021 balíček legislativních návrhů nazvaný „Fit for 55“. Tato komplexní reforma nástrojů politiky EU v oblasti klimatu a energetiky bude zahrnovat revize stávajících právních předpisů i řadu nových nástrojů.

Další informace

Zvláštní průzkum Eurobarometr o změně klimatu

Informativní přehledy o jednotlivých členských státech

Zelená dohoda pro Evropu

Evropský právní rámec pro klima

Podrobnosti

Datum zveřejnění
5. července 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku