Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva15. června 2022Odhadovaná doba čtení: 3 min

Průzkum Eurobarometr: hlavní priority pro rok 2022 spatřují Evropané v obraně a energetické autonomii

Speciální Eurobarometr 2022 logo

Podle dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr evropští občané výrazně podporují společnou bezpečnostní a obrannou politiku a očekávají, že EU postupně ukončí svou závislost na ruských zdrojích energie. Průzkum rovněž potvrzuje, že reakce EU na ruskou agresi vůči Ukrajině má širokou podporu.

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu – Dnešní průzkum potvrzuje výsledky bleskového průzkumu Eurobarometr ze dne 5. května, totiž že většina Evropanů (59 %) je spokojena s reakcí EU na ruskou invazi na Ukrajinu a s reakcí své vlastní vlády (57 %). Největší podpoře se těší humanitární akce (93 %), následované vítáním Ukrajinců, kteří prchají před válkou, v EU (91 %). 80 % dotazovaných podporuje hospodářské sankce vůči ruské vládě a ruským společnostem a osobám a 70 % je pro financování dodávek vojenského vybavení na Ukrajinu.

Obrana a bezpečnost – Převážná většina občanů EU (81 %) je pro společnou obrannou a bezpečnostní politiku členských států EU, přičemž tento názor vyjádřily v každé zemi nejméně dvě třetiny respondentů. Kromě toho jich 93 % souhlasí s tím, že by členské státy měly v případě obrany území EU postupovat společně, a 85 % se domnívá, že by spolupráce v obranných záležitostech na úrovni EU měla být intenzivnější.

Energetická autonomie – Eurobarometr rovněž ukazuje, že se velké podpoře těší cíle stanovené v plánu REPowerEU. Podle 87 % oslovených by EU měla co nejdříve snížit svou závislost na ruských zdrojích energie. 80 % jich souhlasí s tím, že energetická politika může přispět k ochraně strategických zájmů EU. 86 % respondentů se domnívá, že snížení dovozu ropy a zemního plynu a investování do energie z obnovitelných zdrojů jsou důležité pro naši celkovou bezpečnost, a 87 % se domnívá, že díky zvýšení energetické účinnosti budeme méně závislí na producentech energie, kteří nejsou z EU. 85 % by si přálo, aby EU masivně investovala do obnovitelných zdrojů energie.

Opatření proti změně klimatu – 85 % Evropanů si myslí, že opatření proti změně klimatu mohou přispět ke zlepšení jejich zdraví a života, a stejný počet věří, že díky tomu mohou vzniknout nové příležitosti pro inovace, investice a tvorbu pracovních míst. Ačkoli se 49 % dotázaných obává, že by tato opatření mohla uškodit naší ekonomice, 83 % se domnívá, že mohou v budoucnu přispět ke snížení nákladů spojených s většími ekologickými škodami. Kromě toho se 81 % oslovených domnívá, že energie z obnovitelných zdrojů může v dlouhodobém horizontu omezit cenu, kterou platíme za spotřebu energie.

Hlavní priority – Z Eurobarometru vyplývá, že podle Evropanů by s ohledem na současnou situaci měla být v roce 2022 největší pozornost věnována obraně a bezpečnosti (34 %) a tomu, „aby EU a její členské státy byly v oblasti dodávek energie více autonomní“ (26 %). S nevelkým odstupem následuje řešení ekonomické situace (24 %), otázek životního prostředí a změny klimatu (22 %) a nezaměstnanosti (21 %).

Koronavirová pandemie – Většina respondentů je spokojena s tím, jak se EU (58 %) i jejich vlastní vláda (59 %) postavily ke strategii očkování.

Souvislosti

Zvláštní průzkum Eurobarometr č. 526 – „Klíčové výzvy současnosti: EU v roce 2022“ byl realizován prostřednictvím osobních a online rozhovorů mezi 19. dubnem a 16. květnem 2022 ve 27 členských státech EU. V nich bylo provedeno celkem 26 578 rozhovorů.

 

Další informace

 Zvláštní průzkum Eurobarometr č. 526

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. června 2022