Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva15. března 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

První strategický plán programu Horizont Evropa na období 2021–2024: Komise stanoví priority výzkumu a inovací pro udržitelnou budoucnost

horizon_europe_3.jpg
© European Union
© European Union
Evropská komise dnes přijala první strategický plán programu Horizont Evropa , což je nový program EU pro výzkum a inovace v hodnotě 95,5 miliardy eur v běžných cenách.

 

 Strategický plán je novinkou programu Horizont Evropa a stanoví strategické směry pro zacílení investic v prvních čtyřech letech jeho provádění. Zajišťuje, aby činnosti EU v oblasti výzkumu a inovací přispívaly k prioritám EU, včetně klimaticky neutrální a ekologické Evropy, Evropy připravené na digitální věk a hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, uvedla: „Tento plán umožňí, aby přínosem pracovního programu Horizont Evropa byl špičkový výzkum a inovace. Tímto strategickým nasměrováním zajistíme, aby investice do výzkumu a inovavací mohly přispět k procesu oživení založeném na zelené a digitální transformaci, odolonosti a strategické autonomii.“

Mariya Gabrielová, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, řekla: „Strategické nasměrování plánu zajistí, aby priority naší společné politiky EU s úspěchem využívaly nové poznatky, nápady a inovace. Tento nový přístup je dalším způsobem, jak zajistit, aby výzkum a inovace financované EU řešily výzvy, jimž Evropané čelí.“

Ambiciózní plán ve službách ambiciózního programu

Strategický plán stanoví čtyři strategické směry pro investice do výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa na příští čtyři roky:

  • podpořit otevřenou strategickou autonomii prostřednictvím vedoucího postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, odvětví a hodnotových řetězců,
  • obnovit evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost a udržitelným způsobem nakládat s přírodními zdroji,
  • učinit z Evropy první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství,
  • vytvořit odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost.

Mezinárodní spolupráce je základem všech čtyř směrů, neboť má zásadní význam pro řešení mnoha globálních výzev.

Strategický plán rovněž obsahuje evropská spolufinancovaná a spoluprogramovaná partnerství  a mise EU , které mají být podporovány prostřednictvím programu Horizont Evropa. Partnerství se budou týkat kritických oblastí, jako je energetika, doprava, biologická rozmanitost, zdraví, potraviny a oběhovost, a doplní deset institucionálních evropských partnerství navržených v únoru Komisí. Mise EU se budou zabývat globálními výzvami, které ovlivňují náš každodenní život, a to stanovením ambiciózních a inspirativních, ale dosažitelných cílů, jako je boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochrana našich oceánů, ekologičtější města a zajištění zdravé půdy a potravin. Mise EU budou s využitím velkého množství nástrojů napříč různými obory a oblastmi politiky řešit složité otázky prostřednictvím výzkumných projektů, politických opatření či dokonce legislativních iniciativ.

Směry plánu se rovněž zabývají řadou horizontálních otázek, např. otázkou genderu . Začlenění genderového rozměru bude standardním požadavkem v celém programu, pokud jde o obsah výzkumu a inovací, ledaže bude uvedeno, že pohlaví nebo gender nejsou nutně pro dané téma relevantní.

Další kroky

Priority stanovené ve strategickém plánu programu Horizont Evropa budou prováděny prostřednictvím pracovního programu Horizont Evropa. Ten stanoví možnosti financování činností v oblasti výzkumu a inovací prostřednictvím tematických výzev k předkládání návrhů a témat. První výzvy k předkládání návrhů budou vyhlášeny na jaře 2021 a budou představeny na Evropských dnech pro výzkum a inovace ve dnech 23.–24. června.

Souvislosti

V návaznosti na politickou dohodu o programu Horizont Evropa z března a dubna 2019 zahájila Komise proces strategického plánování. Výsledky jsou uvedeny ve strategickém plánu.

Strategický plán byl vypracován v návaznosti na rozsáhlý proces společného návrhu, do něhož byl zapojen Evropský parlament, členské státy, zúčastněné strany a široká veřejnost. V různých fázích procesu strategického plánování bylo předloženo více než 8 000 příspěvků. Cílem inkluzivního procesu společného návrhu je zajistit co nejširší odpovědnost a optimalizovat celkový dopad programu Horizont Evropa.

Další informace

Informativní přehled: Strategický plán Horizont Evropa

Strategický plán Horizont Evropa

Horizont Evropa

Mise EU

Evropská partnerství

Viz výzvy k předkládání návrhů a žádosti o financování

 

 

 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
15. března 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku