Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva11. listopadu 2020Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 6 min

Rozpočet EU: Evropská komise vítá dohodu o balíčku 1,8 bilionu eur, který pomůže vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu

budget.jpg
@EU
@EU
Evropská komise vítá dnešní dohodu Evropského parlamentu a členských států EU v Radě o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropy a o dočasném nástroji na podporu oživení NextGenerationEU. Po přijetí bude tento balíček o celkovém objemu 1,8 bilionu eur vůbec největším balíčkem, který kdy byl prostřednictvím rozpočtu EU financován.

Evropská komise vítá dnešní dohodu Evropského parlamentu a členských států EU v Radě o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropy a o dočasném nástroji na podporu oživení NextGenerationEU. Po přijetí bude tento balíček o celkovém objemu 1,8 bilionu eur vůbec největším balíčkem, který kdy byl prostřednictvím rozpočtu EU financován. Po skončení pandemie COVID-19 pomůže obnovit Evropu tak, aby byla ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe schopna čelit současným i budoucím výzvám.

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla: „S potěšením vítám dnešní dohodu o plánu na podporu oživení a příštím víceletém finančním rámci. Nyní musíme do konce roku dořešit dohodu o příštím dlouhodobém rozpočtu a nástroji NextGenerationEU. Občané a podniky, které koronavirová krize těžce zasáhla, potřebují pomoc. Plán na podporu oživení nám pomůže problém pandemie přetavit na příležitost k oživení, jejímž jádrem bude ekologická a digitální transformace.“

Komisař odpovědný za rozpočet Johannes Hahn, který na dosažení dohody pracoval od začátku funkčního období, dodal: „Dnešní dohoda umožní v dlouhodobém rozpočtu na období 2021–2027 posílit konkrétní programy, včetně programů Horizont Evropa, Erasmus+ a EU4Health. Celkově bude dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem NextGenerationEU disponovat částkou přesahující 1,8 bilionu eur. Bude hrát zásadní úlohu při podpoře oživení a zajistí, že tradiční příjemci finančních prostředků EU obdrží dostatek financí k tomu, aby i v této době, která je pro všechny velmi náročná, mohli pokračovat ve své práci.“

Toto jsou některé z hlavních prvků dnešního kompromisu:

  • Více než 50 % uvedené částky bude použito na podporu modernizace prostřednictvím politik, které zahrnují podporu výzkumu a inovací, a to s využitím programu Horizont Evropa, podporu spravedlivé klimatické a digitální transformace s využitím Fondu pro spravedlivou transformaci a programu Digitální Evropa a podporu připravenosti, oživení a odolnosti s využitím facility na podporu oživení a odolnosti, kapacit rescEU a nového programu v oblasti zdraví EU4Health.
  • Významné finanční podpory se i nadále dostane tradičním politikám, jako jsou soudržnost a společná zemědělská politika. Podpora těchto politik je velmi potřebná k zajištění stability v dobách krize a k jejich modernizaci, což by mělo přispět k oživení a ekologické a digitální transformaci.
  • 30 % finančních prostředků EU bude vynaloženo na boj proti změně klimatu, což představuje historicky nejvyšší podíl z historicky největšího evropského rozpočtu. Balíček rovněž věnuje zvláštní pozornost ochraně biologické rozmanitosti a rovnosti žen a mužů.
  • V rozpočtu budou posíleny mechanismy flexibility, aby bylo zaručeno, že bude schopen reagovat na nepředvídané potřeby. Díky tomu bude rozpočet vhodný nejen pro současnou situaci, ale i pro nejistou budoucnost.
  • Podle návrhu z května 2020 a dohody vedoucích představitelů EU ze dne 21. července 2020 si EU za účelem financování oživení půjčí na trzích – za příznivějších nákladů než mnoho členských států – a částky přerozdělí.
  • Jasný plán na vytvoření nových vlastních zdrojů, které pomohou úvěry splatit. Komise se zavázala předložit do června 2021 návrhy týkající se mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a digitálního poplatku, aby mohly být zavedeny nejpozději od 1. ledna 2023. Komise na jaře 2021 také přezkoumá systém EU pro obchodování s emisemi, včetně jeho možného rozšíření na leteckou a námořní dopravu. Do června 2021 navrhne vlastní zdroj založený na systému obchodování s emisemi. Kromě toho Komise navrhne další nové vlastní zdroje, které by mohly zahrnovat daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým sektorem nebo nový společný základ daně z příjmů právnických osob. Komise bude pracovat na tom, aby příslušný návrh předložila do června 2024.
  • Pokud jde o ochranu rozpočtu EU, bude nyní EU díky dohodě z 5. listopadu poprvé disponovat zvláštním mechanismem na ochranu svého rozpočtu před porušováním zásad právního státu. Přitom však tímto mechanismem nebudou negativně ovlivněni koneční příjemci finančních prostředků EU v dotčeném členském státě.

Další kroky

Nařízení o víceletém finančním rámci a interinstitucionální dohodu, které byly dnes schváleny, musí nyní formálně přijmout Evropský parlament a Rada v souladu se svými úlohami a postupy.

Současně je třeba pokračovat v práci na konečném přijetí všech zbývajících prvků balíčku, včetně odvětvových právních předpisů a rozhodnutí o vlastních zdrojích.

Rozhodnutí o vlastních zdrojích, které Komisi umožní půjčovat si, musí být rovněž ratifikováno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Evropský parlament již na zářijovém plenárním zasedání vydal k tomuto legislativnímu aktu kladné stanovisko. Dalším krokem je přijetí Radou.

Souběžně musí probíhat jednání o ročním rozpočtu na rok 2021. 21denní dohodovací období, během něhož by Evropský parlament a Rada měly dosáhnout dohody, poběží od 17. listopadu do 7. prosince letošního roku.

Komise je i nadále plně připravena tento proces doprovázet.

Souvislosti

Komise předložila návrh příštího dlouhodobého rozpočtu EU dne 2. května 2018. Po rámcovém návrhu bezprostředně následovaly legislativní návrhy 37 odvětvových programů (např. soudržnost, zemědělství, Erasmus, Horizont Evropa atd.). V období od roku 2018 do začátku roku 2020 Komise úzce spolupracovala s rotujícími předsednictvími Rady a s Evropským parlamentem, aby jednání zdárně postupovala.

Dne 27. května 2020 Evropská komise v reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU o objemu 750 miliard eur a cílená navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027.

Dne 21. července 2020 dosáhly politické dohody o tomto balíčku hlavy států a předsedové vlád EU. Od té doby uspořádaly Evropský parlament a Rada za účasti Evropské komise 11 třístranných politických trialogů s cílem doladit konečné parametry této dohody.

Další informace

Informativní přehled

Internetové stránky věnované víceletému finančnímu rámci

Kontaktní osoby:

  • balazs [dot] ujvariatec [dot] europa [dot] eu (Balázs UJVARI) (+32 2 295 45 78)
  • claire [dot] joawnatec [dot] europa [dot] eu (Claire JOAWN) (+32 2 295 68 59)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. listopadu 2020
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku