Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva3. června 2022Odhadovaná doba čtení: 8 min

Ruská válka na Ukrajině: EU přijala šestý soubor sankcí vůči Rusku

European and Ukrainian flags on the Berlaymont building in support of Ukraine

Evropská komise vítá přijetí šestého balíčku omezujících opatření vůči Rusku. Sankce jsou jednou z nejviditelnějších, nejpřímějších a nejsilnějších reakcí EU na brutální a nevyvolaný útok Ruska proti Ukrajině, včetně systematického násilí a krutostí vůči civilnímu obyvatelstvu. Tento balíček rovněž ukládá další sankce vůči Bělorusku kvůli jeho zapojení do této agrese. Dnes přijaté sankce jsou spolu s pěti předchozími balíčky bezprecedentní a mají za cíl dále zvýšit hospodářský tlak na Rusko a oslabit jeho schopnost pokračovat ve své válce proti Ukrajině. Stejně jako předchozí sankční balíčky i tento byl koordinován s mezinárodními partnery.

Dnešní balíček obsahuje úplný zákaz dovozu veškeré ruské ropy dovážené po moři a ropných produktů. To se týká 90 % našeho současného dovozu ropy z Ruska. Zákaz podléhá určitým přechodným obdobím, aby se odvětví a světové trhy mohly přizpůsobit, a dočasné výjimce pro ropu přepravovanou ropovodem, aby se zajistilo, že dovoz ruské ropy bude ukončen spořádaným způsobem. To umožní EU a jejím partnerům zabezpečit alternativní dodávky a minimalizovat dopad na světové ceny ropy.

Pokud jde o omezení vývozu, dnešní balíček obsahuje omezení týkající se chemických látek, které by mohly být použity při výrobě chemických zbraní.

Kromě sankcí dala EU jasně najevo, že snížení naší závislosti na dovozu energií z Ruska je naléhavou nutností. Komise přijala dne 18. května 2022 svůj plán REPowerEU, jehož cílem je co nejdříve ukončit závislost na ruských fosilních palivech a řešit klimatickou krizi.

EU dnes na základě návrhu vysokého představitele rovněž zařadila vysoce postavené vojenské důstojníky a další osoby, které se dopustily válečných zločinů v Buči a jsou odpovědné za nelidské obléhání města Mariupol, na sankční seznam. Tento seznam zahrnuje rovněž subjekty zapojené do vojenského sektoru a výrobního vybavení a softwaru používaných při agresi Ruska proti Ukrajině. Nový sankční seznam zahrnuje osoby činné v politice, propagandě a businessu a osoby s úzkými vazbami na Kreml.

Dnes přijatý balíček sestává z těchto částí:

 1) Omezení dovozu ropy

 • V roce 2021 dovezla EU z Ruska surovou ropu v hodnotě 48 miliard eur a produkty z rafinované ropy za 23 miliard eur. Na základě společného návrhu vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise se členské státy dnes rozhodly zavést embargo na dovoz těchto produktů. Tyto sankce vstoupí v platnost s okamžitým účinkem a spořádaným způsobem ukončí dovoz ruské ropy. Pokud jde o surovou ropu přepravovanou po moři, budou po dobu šesti měsíců po vstupu v platnost povoleny spotové tržní transakce a plnění stávajících smluv, zatímco u ropných produktů to bude povoleno osm měsíců po vstupu v platnost. Členské státy, které jsou obzvláště závislé na Rusku, mohou využívat dočasné výjimky a nadále dostávat ropu prostřednictvím ropovodu, dokud Rada nerozhodne jinak. Členské státy využívající této výjimky však nebudou moci tuto ropu a ropné produkty dále prodávat jiným členským státům nebo třetím zemím.
 • Vzhledem ke specifické zeměpisné expozici byla pro Bulharsko do konce roku 2024 schválena zvláštní dočasná odchylka, díky níž bude moci nadále dovážet ropu a ropné produkty prostřednictvím námořní dopravy. Kromě toho bude Chorvatsko moci do konce roku 2023 povolit dovoz ruského vakuového plynového oleje, který je nezbytný pro fungování jeho rafinérie.

2) Přeprava ropy

 • Po uplynutí šestiměsíčního období pro ukončení činností budou mít provozovatelé z EU zakázáno pojišťovat a financovat přepravu ropy do třetích zemí, zejména po námořních trasách.
 • Pro Rusko bude proto obzvláště obtížné pokračovat ve vývozu ropy a ropných produktů do zbytku světa, neboť provozovatelé z EU jsou důležitými poskytovateli těchto služeb.

 3) Opatření v oblasti finančních a podnikatelských služeb

 • Další tři ruské banky, včetně největší ruské banky Sberbank a jedné další běloruské banky byly vyloučeny ze systému SWIFT. Tyto banky mají zásadní význam pro ruský finanční systém a schopnost Putina pokračovat ve svém válečném tažení. Upevní se tak izolace ruského finančního sektoru od globálního systému.
 • Opatření týkající se svěřenských fondů byla upřesněna a v revidovaném znění ustanovení byly stanoveny vhodné výjimky (např. pro humanitární účely nebo pro občanskou společnost).
 • V současné době je zakázáno poskytovat ruské vládě, právnickým osobám a subjektům usazeným v Rusku některé služby související – přímo či nepřímo – s podnikáním, jako jsou služby v oblasti účetnictví, auditu, povinného auditu a daňového poradenství, poradenství v oblasti podnikání a řízení a služby v oblasti styku s veřejností.

4) Pozastavení rozhlasového a televizního vysílání

 • Vysílání dalších tří ruských státních médií – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre International – bylo pozastaveno. Ta patří k nejdůležitějším prokremelským mediálním platformám šířícím dezinformace zaměřené na publikum na Ukrajině a v EU, jakož i propagandu podporující ruskou agresi vůči Ukrajině.
 • Několik regulačních orgánů v členských státech EU již přijalo opatření proti těmto poskytovatelům televizního vysílání a kanálům ovládaným ruským státem. Díky tomu jim bude znemožněno distribuovat svůj obsah v celé EU v jakékoli podobě či formě, ať už prostřednictvím kabelu, satelitu, internetu nebo aplikací pro chytré telefony.
 • V médiích, na něž se vztahují sankce, bylo rovněž zakázáno provozovat reklamu na výrobky či služby.

5) Omezení vývozu

 • Dnešní balíček obsahuje další vývozní omezení. Seznam položek vyspělých technologií, jejichž vývoz do Ruska je zakázán, byl rozšířen tak, aby zahrnoval další chemické látky, které by mohly být použity při výrobě chemických zbraní a které jsou již od roku 2013 předmětem kontrol pro jiná místa určení, jako je Sýrie. Dnešní balíček navíc dále rozšiřuje seznam fyzických, právnických osob nebo subjektů spojených s vojensko-průmyslovým komplexem Ruska. Tyto fyzické, právnické osoby nebo subjekty působí v různých odvětvích, jako je elektronika, komunikace, zbraně, loděnice, strojírenství a vědecký výzkum. Tato aktualizace uvádí opatření EU do souladu s opatřeními USA, zatímco u dalších partnerů se očekává, že se v blízké budoucnosti připojí.
 • Balíček přidává Spojené království a Korejskou republiku do přílohy partnerských zemí, které přijaly v podstatě stejná omezení vývozu.
 • Seznam běloruských subjektů podléhajících omezením byl výrazně rozšířen (z 1 na 25). To souvisí s povolením prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu zboží a technologií dvojího užití, jakož i zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru.

Další informace

Komise a vysoký představitel jsou připraveni navrhnout další sankce v reakci na vývoj ruské agrese vůči Ukrajině. Za provádění sankcí odpovídají členské státy. Aby se zajistilo, že šest přijatých balíčků bude prováděno co nejúčinněji a nejkonzistentněji, Komise zintenzivňuje svou komunikaci se zúčastněnými stranami a orgány za účelem poskytnutí pokynů, sdílení informací a osvědčených postupů.

Dnešní balíček vychází z rozsáhlých a bezprecedentních balíčků opatření, která EU přijala v reakci na akty ruské agrese proti územní celistvosti Ukrajiny a narůstající zvěrstva páchaná na ukrajinských civilistech a městech. EU jednotně vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a bude Ukrajinu a její obyvatele i nadále podporovat společně se svými mezinárodními partnery, mimo jiné prostřednictvím další politické, finanční a humanitární podpory.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se šestého balíčku sankcí 

Internetové stránky Evropské komise o sankcích EU vůči Rusku a Bělorusku

Internetová stránka Komise věnovaná Ukrajině

Otázky a odpovědi týkající se omezujících opatření

Podrobnosti

Datum zveřejnění
3. června 2022