Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva21. května 2024Odhadovaná doba čtení: 3 min

Rusko urychlilo přechod na zelenou energii

Visit of Kadri Simson, European Commissioner, to Slovenia

Článek evropské komisařky pro energetiku Kadri Simsonové publikovaný dne 20. května 2024 v Lidových novinách v rubrice Názory, strana 9.

Když před dvěma lety ruské tanky vstoupily na území Ukrajiny, Evropa si uvědomila, jak je její závislost na Rusku nebezpečná. V otázkách plynu, ropy a uhlí jsme na Rusko spoléhali natolik, že to ohrozilo i naši energetickou bezpečnost.

Ukrajina se ve své reakci ukázala jako odvážná, odolná a odhodlaná. Někteří se však ptali, jestli je Evropa vzhledem ke své závislosti na ruské energii schopná a ochotná reagovat také politicky. Před válkou, v roce 2021, pocházelo přibližně 45 % evropského plynu, téměř polovina dovozu ropy a téměř třetina uhlí z Ruska.

EU jednala jednotně a odhodlaně a rozhodla se snížit svou energetickou závislost na Rusku. Bolestně tím zasáhla ruské hospodářství a zároveň stojí po boku Ukrajiny v jejím boji za svobodu. Na pozadí těchto okolností spustila Komise v květnu 2022 plán REPowerEU. Jedná se o akční plán na diverzifikaci dodávek energie z jiných zemí než Ruska a zároveň na úsporu energie a urychlení přechodu Evropy na čistou energii.

Energetická nezávislost Evropy

Během dvou let od zahájení plánu RE- PowerEU jsme dramaticky snížili dovoz ruského uhlí, ropy i zemního plynu. Výroba energie z obnovitelných zdrojů byla bezprecedentní, došlo k historické reorganizaci našich dodávek energie a na konci letošní zimy jsme měli rekordní zásoby plynu. Díky úsporám energie a opatřením v oblasti energetické účinnosti klesla poptávka po plynu téměř o 20 %.

Evropa díky tomuto plánu zvládla dvě zimy bez nedostatku energie. V domácnostech se topilo i svítilo.

REPowerEU však není pouze dočasnou reakcí na krizi. Evropa se vydala cestou energetické nezávislosti. Svědčí o tom i bezprecedentní zavádění energie z obnovitelných zdrojů v EU.

V roce 2021 pocházelo v EU 39 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a 36 % z fosilních paliv. V roce 2023 činil podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů 45 % a 28 % pocházelo z fosilních paliv. Tento trend bude nepochybně pokračovat i v příštích letech.

Zařízení na výrobu větrné a solární energie se instalují v rekordních objemech. Evropa má největší počet projektů v oblasti zeleného vodíku na světě. Výroba biometanu prudce roste, což přinese nové příjmy a příležitosti k dekarbonizaci evropského průmyslu. A zavádějí se špičkové technologie, jako jsou plovoucí větrné elektrárny na moři. Probíhá plánování a výstavba elektrických rozvodných sítí budoucnosti.

Z hrozby příležitost

Evropské podniky i občané si tak budou moci nakupovat zelenou energii, kde a kdy chtějí a v požadovaném objemu. Plán REPowerEU a Zelená dohoda pro Evropu posílily postavení občanů. Stručně řečeno – občané mají více práv, více příležitostí a mohou se aktivně podílet na přechodu na čistou energii.

Náš kontinent má málo fosilních zdrojů, čistá energie je proto cestou k energetické nezávislosti a hospodářské konkurenceschopnosti. Plán RE- PowerEU nám pomáhá dosáhnout našich cílů v rámci Zelené dohody a zmírnit rizika nových závislostí.

Rusko se nás snažilo zasáhnout prostřednictvím naší závislosti na fosilních palivech. Ale nechtěně tak urychlilo přechod na zelenou ekonomiku a poškodilo samo sebe. Společnost Gazprom nedávno zaznamenala své první ztráty od roku 1999. Evropa mezitím stabilizovala trh s energií. Od roku 2022 jsme snížili výdaje na dovoz energie a ceny se opět blíží předválečné úrovni. Již se nestane, aby Rusko či jiný stát použily energie k vydírání Evropy.

A to díky Evropě, díky jejím obyvatelům. Historickou hrozbu jsme společně proměnili v historickou příležitost. Plán REPowerEU překreslil energetickou mapu.

Příští měsíc se budou konat volby do Evropského parlamentu a já doufám, že si voliči vzpomenou, jakou hodnotu mají síla a solidarita Evropy. Jsem o tom přesvědčena.

Společnost Gazprom nedávno zaznamenala své první ztráty od roku 1999. Evropa mezitím stabilizovala trh s energií.

KADRI SIMSONOVÁ

evropská komisařka pro energetiku

Podrobnosti

Datum zveřejnění
21. května 2024