Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva12. června 2024Odhadovaná doba čtení: 3 min

Šetření Komise dospělo k předběžnému závěru, že hodnotové řetězce elektrických vozidel v Číně těží z nespravedlivých subvencí

elektroauta na nabíječce

V rámci probíhajícího šetření dospěla Komise k předběžnému závěru, že hodnotový řetězec bateriových elektrických vozidel v Číně těží z nespravedlivého subvencování, jež hrozí způsobit výrobcům těchto vozidel v EU hospodářskou újmu. Šetření rovněž zkoumalo pravděpodobné důsledky a dopad opatření na dovozce, uživatele a spotřebitele bateriových elektrických vozidel v EU.

Komise se proto obrátila na čínské orgány, aby tato zjištění projednala a prozkoumala možné způsoby, jak zjištěné problémy vyřešit způsobem slučitelným s pravidly WTO.

V této souvislosti Komise předběžně zveřejnila výši prozatímních vyrovnávacích cel, která by na dovoz bateriových elektrických vozidel z Číny uložila. Pokud by jednání s čínskými orgány nevedla k účinnému řešení, byla by tato prozatímní vyrovnávací cla zavedena od 4. července formou záruky (ve formě, o níž rozhodnou celní orgány každého členského státu). Byla by vybrána až po uložení konečných cel, pokud k němu dojde.  

Individuální cla, která by Komise uplatnila na tři čínské výrobce zařazené do vzorku, by činila: 

• BYD: 17,4 %; 

• Geely: 20 % a 

• SAIC: 38,1 %. 

Ostatní výrobci bateriových elektrických vozidel v Číně, kteří při šetření spolupracovali, ale nebyli zařazeni do vzorku, by podléhali následujícímu váženému průměrnému clu: 21 %. 

Na všechny ostatní výrobce bateriových elektrických vozidel v Číně, kteří při šetření nespolupracovali, by se vztahovalo toto zbytkové clo: 38,1 %. 

Postup a další kroky 

Dne 4. října 2023 Komise formálně zahájila antisubvenční šetření z moci úřední týkající se dovozu osobních bateriových elektrických vozidel pocházejících z Číny. Jakékoli šetření musí být ukončeno nejpozději 13 měsíců od zahájení. Komise může prozatímní vyrovnávací cla zveřejnit do devíti měsíců po zahájení šetření (tj. nejpozději do 4. července). Konečná opatření musí být uložena do čtyř měsíců po uložení prozatímních cel.

Na základě odůvodněné žádosti může jeden výrobce bateriových elektrických vozidel v Číně, společnost Tesla, v konečné fázi obdržet individuálně vypočtenou celní sazbu. Každá jiná společnost vyrábějící v Číně, která není vybrána do konečného vzorku a přeje si prošetřit svou konkrétní situaci, může požádat o urychlený přezkum v souladu se základním antisubvenčním nařízením bezprostředně po uložení konečných opatření (tj. 13 měsíců po zahájení šetření). Lhůta pro dokončení tohoto přezkumu je 9 měsíců.  

Informace o zamýšlených úrovních prozatímních cel se poskytují všem zúčastněným stranám (včetně výrobců v Unii, dovozců a vývozců a jejich reprezentativních sdružení, čínských vyvážejících výrobců a jejich reprezentativních sdružení a země původu a/nebo vývozu, tj. Číny) a členským státům EU před uložením jakýchkoli takových opatření v souladu s postupy stanovenými v základním antisubvenčním nařízení EU. Tyto informace jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách Komise.  

Společnosti zařazené do vzorku obdržely informace o svých vlastních výpočtech jednotlivě a mají možnost vyjádřit se k jejich přesnosti. Pokud tyto případné připomínky poskytnou dostatečné důkazy, může Komise svůj výpočet v souladu s právem EU revidovat.   

Další informace 

Předběžné oznámení 

Politika EU na ochranu obchodu 

Otázky a odpovědi 

Podrobnosti

Datum zveřejnění
12. června 2024