Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva11. října 2022Odhadovaná doba čtení: 5 min

Soutěž DiscoverEU rozdá mladým lidem letos na podzim 35 000 vlakových jízdenek

Železnice a hory

Komise dnes zveřejňuje podzimní výzvu DiscoverEU, díky níž obdrží 35 000 mladých lidí vlakovou jízdenku, která jim umožní poznat Evropu a bohatou evropskou kulturu.

Tato výzva je přístupná uchazečům ze zemí účastnících se programu Erasmus+, a to od dnešního poledne do 25. října ve 12:00. O tuto časovou jízdenku se mohou mladí lidé přihlásit na Evropském portálu pro mládež, zodpovědět pět kvízových otázek a jednu doplňující otázku. Žadatelé, kteří úspěšně vyplní kvíz a jsou narození mezi 1. lednem 31. prosincem 2004, budou moci kdykoli od 1. března 2023 do 29. února 2024 cestovat až 30 dnů po Evropě.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová prohlásila: „Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a jedná se o klíčový okamžik v evropských dějinách. Musíme se zaměřit na mladší generace a nabídnout jim možnost rozšířit si obzory, aby pak mohli budovat propojenější a tolerantnější svět. Právě to je cílem soutěže DiscoverEU. Cestování umožňuje mladým lidem objevovat naši rozmanitost, ale i nalézat spoustu podobností.“

Díky Evropskému roku mládeže 2022 se počet časových jízdenek zvýšil. Letos jich bude poskytnuto celkem 70 000. DiscoverEU je nyní součástí programu Erasmus+, a proto se mohou zúčastnit i mladí lidé z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska a Turecka.  

Úspěšní žadatelé budou moci i tentokrát využívat slevovou kartu, která umožňuje více než 40 000 slev ve veřejné dopravě, při návštěvách kulturních akcí, na ubytování, stravování, sportovní aktivity a další služby dostupné v zemích zapojených do soutěže.

V rámci Evropského roku mládeže zahájila Komise stěžejní iniciativu „Mládež objevuje kulturu díky iniciativě DiscoverEU v roce 2022“. Proto byla dne 25. května 2022 zřízena DiscoverEU Culture Route (Kulturní trasa DiscoverEU). Spojuje různé destinace a kulturní obory, včetně architektury, hudby, výtvarného umění, divadla, módy, designu a dalších. Cestovatelé v rámci DiscoverEU mohou navštívit evropská hlavní města kultury, destinace zařazené na prestižní seznam světového dědictví UNESCO nebo místa označená jako „Evropské dědictví“. Kromě toho mohou navštívit i lokality s označením Access City Award. Jedná se o města, která vynaložila značné úsilí, aby se stala přístupnější pro všechny bez ohledu na věk, mobilitu nebo schopnost.

Národní agentury programu Erasmus+ organizují pro mladé lidi před odjezdem informační schůzky, kde je připravují na jejich cestu. Prostřednictvím těchto schůzek mají být v rámci DiscoverEU podpořeny mimo jiné diskuse o udržitelnosti, kultuře a evropské identitě. Kromě toho organizují agentury v rámci Evropského roku mládeže iniciativu společná setkání DiscoverEU, která byla zahájena v létě 2022 a nabízí zajímavý kulturní program v délce jednoho až tří dnů ve všech zemích programu Erasmus+. Dosud se uskutečnilo 49 takových setkání a budou pokračovat i v příštích letech.

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních priorit programu Erasmus+ je sociální začleňování, mohou mít účastníci se zdravotním postižením nebo zdravotními problémy na své cestě doprovod. Kromě nákladů na cestu je zajištěna i další individuální pomoc. V letošním roce zahajují národní agentury programu Erasmus+ rovněž akci DiscoverEU pro začlenění, která organizacím pracujícím s mladými lidmi s omezenými příležitostmi umožňuje zažádat o grant.

Komise podporuje udržitelné cestování železniční dopravou. Zvláštní pravidla platí pro mladé lidi z nejvzdálenějších regionů, zámořských zemí a území, odlehlých oblastí a ostrovů.

Souvislosti

Komise zahájila iniciativu DiscoverEU v červnu 2018 na základě přípravné práce Evropského parlamentu. Tato iniciativa je začleněna do nového programu Erasmus+ na období 2021–2027.

Od roku 2018 již bylo rozděleno 165 000 časových jízdenek mezi téměř 754 000 uchazečů. V posledním dotazníku o cestování uvedlo 66 % z nich, že cestovali vlakem ze země svého bydliště vůbec poprvé. Pro mnohé z nich to také byla první příležitost cestovat bez rodičů nebo jiných dospělých a většina z nich uvedla, že tato zkušenost přispěla k jejich nezávislosti.

Díky iniciativě DiscoverEU byli schopni lépe porozumět jiným kulturám a evropské historii. Zlepšili si též své jazykové dovednosti. Dvě třetiny účastníků uvedly, že bez DiscoverEU by nebyli schopni zaplatit si svou jízdenku sami. Účastníci se vybízejí, aby se stali ambasadory iniciativy DiscoverEU. Rovněž se doporučuje, aby ostatní cestovatele kontaktovali prostřednictvím oficiální online skupiny DiscoverEU, kde mohou sdílet své zkušenosti a vyměňovat si tipy, zejména pokud jde o kulturní zkušenosti nebo o tom, jak při cestování pomohou digitální technologie či jak lze cestovat udržitelně.

K přihlášce je nutné, aby uchazeči absolvovali kvíz s výběrem odpovědí, který se týká obecných znalostí o Evropské unii a dalších iniciativ EU zaměřených na mladé lidi. V rámci doplňující otázky mají žadatelé odhadnout, kolik se v tomto kole přihlásí osob narozených v úterý. Čím více se bude odhad blížit správné odpovědi, tím více bodů uchazeč získá. Na základě výsledků pak Komise uchazeče seřadí. Komise bude uchazečům nabízet jízdenky podle pořadí, v jakém se umístili, až do vyčerpání počtu jízdenek.

Další informace

DiscoverEU

Evropský portál pro mládež

Podrobnosti

Datum zveřejnění
11. října 2022