Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice
Zpráva22. prosince 2021Zastoupení v ČeskuOdhadovaná doba čtení: 4 min

Spravedlivé zdanění: Komise navrhuje ukončit zneužívání fiktivních subjektů pro daňové účely v EU

Symbolic - Real estate and money

Stručné shrnutí:

  • Komise navrhuje zpřísnit podmínky pro fiktivní společnosti typu poštovní schránky
  • Ty, které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost, nebudou smět využívat daňových výhod
  • Návrh zavádí nové normy transparentnosti
  • A stanoví objektivní ukazatele jako pomoc pro odhalení firem „pouze na papíře“
  • Ty pak budou podléhat novým daňovým povinnostem a ztratí přístup k výhodám

Celé znění tiskové zprávy

Evropská komise dnes představila klíčovou iniciativu v boji proti zneužívání fiktivních subjektů k podvodným daňovým praktikám. Dnešní návrh by měl zajistit, aby subjekty v Evropské unii, které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost nebo mají pouze minimální aktivity, nemohly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly pro daňové poplatníky finanční zátěž. Rovněž ochrání rovné podmínky pro převážnou většinu evropských podniků, které jsou klíčové pro oživení EU, a zajistí, aby běžní daňoví poplatníci nenesli dodatečnou finanční zátěž kvůli těm, kteří se snaží vyhnout placení svého spravedlivého podílu.

Zatímco subjekty s fiktivním sídlem typu poštovní schránky mohou v obchodu a podnikání plnit užitečné funkce, některé mezinárodní skupiny a dokonce jednotlivci je zneužívají k agresivnímu daňovému plánování nebo k daňovým únikům. Některé podniky směrují finanční toky fiktivním subjektům v jurisdikcích, které nemají žádné nebo velmi nízké daně nebo kde lze daňové povinnosti snadno obcházet. Podobně mohou někteří jednotlivci používat fiktivní subjekty k ochraně aktiv a nemovitostí před daněmi, a to buď v zemi svého bydliště, nebo v zemi, kde se nemovitost nachází.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis k tomu uvedl: „Fiktivní společnosti nadále poskytují pachatelům trestné činnosti snadnou příležitost k obcházení daňových povinností. V průběhu let jsme zaznamenali příliš mnoho skandálů způsobených jejich zneužíváním. Poškozují hospodářství a společnost jako celek a vytvářejí nespravedlivou dodatečnou zátěž pro evropské daňové poplatníky. Dnes se v našem dlouhodobém boji proti nekorektním daňovým praktikám posouváme na další úroveň a přispíváme tím také k větší transparentnosti podniků. Nové požadavky na monitorování a podávání zpráv fiktivním společnostem ztíží využívání nespravedlivých daňových výhod a usnadní vnitrostátním orgánům vysledovat jakékoli zneužívání prostřednictvím fiktivních společností. V Evropě není místo pro ty, kdo zneužívají pravidla za účelem daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo praní peněz: každý by měl platit svůj spravedlivý podíl na daních.

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni prohlásil: „Tento návrh zpřísní podmínky pro fiktivní společnosti a zavede normy transparentnosti, aby bylo možné snadněji odhalit jejich zneužívání pro daňové účely. Náš návrh stanoví objektivní ukazatele, které mají vnitrostátním daňovým orgánům pomoci odhalit firmy, které existují pouze na papíře: v takovém případě bude daná společnost podléhat novým daňovým povinnostem a ztratí přístup k daňovým výhodám. Jedná se o další důležitý krok v našem boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům v Evropské unii.“

Souvislosti

Jakmile bude návrh přijat členskými státy, měl by vstoupit v platnost dne 1. ledna 2024.

Jedná se o jednu z iniciativ v souboru opatření Komise zaměřených na boj proti nekalým daňovým praktikám. V prosinci 2021 navrhla Komise velmi rychlé provedení mezinárodní dohody o minimálním zdanění nadnárodních společností. V roce 2022 Komise předloží další návrh týkající se transparentnosti, který bude vyžadovat, aby některé velké nadnárodní společnosti zveřejňovaly své efektivní daňové sazby, a 8. směrnici o správní spolupráci, která správcům daně poskytne informace potřebné k pokrytí kryptoaktiv. Zatímco tato iniciativa řeší situaci v EU, v roce 2022 předloží Komise novou iniciativu, která bude reagovat na výzvy spojené se subjekty mimo EU.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled

Odkaz na právní texty

Podrobnosti

Datum zveřejnění
22. prosince 2021
Autor /Autorka
Zastoupení v Česku