Přejít na hlavní obsah
Zastoupení v České republice

Rozpočet EU pro Českou republiku

Rozpočet Evropské unie pro Česko

Kromě projektů v jednotlivých zemích umožňuje rozpočet EU financovat celoevropské a přeshraniční projekty, které má větší smysl financovat na evropské úrovni než kdyby každý stát postupoval samostatně. Jedná se zejména o finančně objemné investice do výzkumu a inovací (např. výzkum vakcín, laserových technologií nebo vesmírný výzkum), velké infrastrukturní projekty, které propojují Evropu (např. Baltic Rail) nebo o ochranu společných hranic (služba Frontex).

Jak se využívá rozpočet EU v Česku?

V roce 2020 Česko z rozpočtu EU obdrželo 146 mld korun a zároveň do rozpočtu EU přispělo 60 mld korun, tedy čistý příjem z rozpočtu EU činil 86 mld.  V posledních letech odpovídaly čisté toky z rozpočtu EU do Česka zhruba 1,5 % HDP ročně, neboli 8000 korun ročně na obyvatele. Evropské fondy v posledních letech financovaly přibližně 40% veřejných investic.

Příklady projektů financovaných EU v České republice

Vývoj nových materiálů pomocí nanotechnologií

Nanotechnologie dokážou měnit materiály nebo vyvíjet nové, a to v řadě odvětví od zdravotnictví po průmysl. Regionální výzkumné a vývojové centrum v Brně využívá nanotechnologie pro vývoj nových aplikací. Vzdělává také budoucí odborníky v této oblasti.

Příspěvek EU: 7,6 mil. eur

„Kotlíkové dotace“ pro lepší kvalitu ovzduší

Domácnosti dostávají finanční pobídky k výměně starých kotlů na uhlí za kotle šetrné k životnímu prostředí. V rámci projektu by mělo být nahrazeno 100 000 starých zařízení, což by v Česku podstatně zlepšilo kvalitu ovzduší.

Příspěvek EU: 410 mil. eur

Historický park Barnau-Tachov

Evropská unie například přispěla 3 miliony eur na vybudování Historického parku Bärnau-Tachov mezi Českem a Německem. Tento archeopark přiláká každý rok více než 20 000 návštěvníků, kteří zde mohou poznat, jak se žilo v době Karla IV., a seznámit se se společnými česko-bavorskými dějinami.

Laserové centrum ELI-BEAMS

V Dolních Břežanech u Prahy byl díky financím ze stukturálních fondů a programu Horizont 2020 zřízeno výzkumné laserové centrum, které se pyšní jedním z nejvýkonnějších laserů ve světě. Jen samotná výstavba centra přišla na 7,2 miliardy korun, z toho 5,8 miliardy zaplatila Evropská unie.

Rozpočet EU na období 2021–2027

V reakci na pandemii onemocnění COVID-19 posílila Evropská unie svůj dlouhodobý rozpočet na roky 2021–2027. Spolu s dočasným nástrojem na podporu oživení NextGenerationEU je tak k dispozici 2,018 bilionu eur, které mají zmírnit škody způsobené pandemií a napomoci tomu, aby Evropa vyšla z této krize silnější a odolnější.

Česká republika z evropského rozpočtu v období 2021-27 obdrží zhruba bilion korun, z toho 550 miliard připadá na politiku soudržnosti (strukturální fondy), 200 miliard na zemědělství a rozvoj venkova a 180 miliard na Národní plán obnovy. Dalších minimálně 150 miliard korun Česko získá z mimorozpočtového Modernizačního fondu na transformaci energetiky.

Rozpočet VFR a nástroj Next Generation EU

 

Všeobecné souvislosti o rozpočtu EU

Rozpočet Evropské unie je hodně diskutovaným tématem, zde najdete některé informace.